Za nesprávné vedení spisové služby hrozí veřejnoprávním původcům vysoké pokuty

10. 7. 2015

Například nevydáním spisového řádu nebo spisového a skartačního plánu se tzv. určení původci dopouštějí správního deliktu podle § 74 odst. 9 písm. b) zákona a vystavují se riziku uložení pokuty správním orgánem až do výše 200 000 Kč.

Ať už patříte mezi tyto určené původce či jiné veřejnoprávní původce, vedení spisové služby pro vás znamená celou řasu závazných povinností, ke kterým je navíc nutné neustále sledovat velmi proměnlivý legislativní vývoj.

 

Chcete mít jistotu, že postupujete správně a vždy v souladu s aktuálními legislativními požadavky? Zakupte si naši multimediální publikaci Archivnictví a spisová služba ve veřejném sektoru v příkladech, otázkách a odpovědích. Nebudete už muset shánět informace zdlouhavým prohledáváním internetu. Vše potřebné najdete srozumitelnou a praktickou formou vysvětleno zde. Vedle praktických postupů a návodů pro řešení nejčastějších problémů na vás čekají vzory spisových řádů, vzor skartačního návrhu a další nezbytná dokumentace, celé znění aktuálního zákona i vyhlášky se snadným vyhledáváním apod.

 

Pro získání rychlé, ale zevrubné orientace v novelizované podobě archivního zákona i vyhlášky a závazných postupů veřejnoprávních původců navštivte náš seminář  Archivnictví a spisová služba – aktuální povinnosti pro rok 2015, který se bude konat již ve středu 15. července 2015 v Praze. Budete zde mít příležitost konzultovat své problémy a dotazy se zkušenou lektorkou PhDr. Lenkou Neřoldovou, ředitelkou Státního okresního archivu v Kolíně.