Začal příjem žádostí o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“

21. 9. 2012

Zájemci mohou od 17. září začít podávat žádosti na kontaktní pracoviště úřadů práce. Projekt, který je určen k udržení zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců, bude realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Úřadu práce ČR. Týká se zaměstnavatelů ze všech krajů kromě Prahy.

Jak uvádí zpráva ministerstva, projekt bude realizován až do 31. srpna 2015, zatím je na něj alokováno 400 000 000 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předpokládá se ale uvolnění dalších finančních prostředků.

Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

„Primárním cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu,“ uvedl ve zprávě ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Příspěvek bude zaměstnavateli poskytován jak k úhradě mzdových nákladů, tak k úhradě vzdělávací aktivity.

Veškeré informace týkající se pracovněprávní problematiky najdete v publikaci Metodický poradce nové úpravy pracovního práva, jejímž autorem je renomovaný specialista na pracovní právo JUDr. Jaroslav Stránský. Na aktuality z pracovněprávní oblasti se soustředí také řada článků v odborném časopise Statutární zástupce firmy, který vychází každé dva měsíce a reaguje na nejnovější změny v legislativě i v praxi.