Zadavatelé a uchazeči, sledujte aktuální judikáty v oblasti veřejných zakázek

26. 7. 2013

Nejvyšší správní soud v Brně se před nedávnem vyjádřil například k otázce potřeby znalce v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Nejvyšší správní soud souhlasil (v rozsudku ze dne 25. 4. 2013, sp. zn. 7 Afs 53/2012) se závěry Krajského soudu o tom, že Úřad měl určitost vymezení předmětu veřejné zakázky posoudit i prostřednictvím znaleckého posudku, neboť tato otázka byla s ohledem na okolnosti případu odborná a nešlo ji zodpovědět bez specifických odborných znalostí týkajících se veřejné zakázky na provedení lesnických činností.

Úřad jako ústřední orgán státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování není orgánem specializujícím se na lesnickou problematiku, nemohl proto při svém rozhodování vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci, pokud při posuzování odborné otázky, zda byl předmět veřejné zakázky zadavatelem v zadávací dokumentaci vymezen dostatečným způsobem, disponoval pouze spisovým materiálem zadavatele a vyjádřením účastníků.

Dokazování v tomto směru nemohl provádět Krajský soud, protože soud by měl dokazování provádět pouze za účelem objasnění skutkového stavu; neměl by jím nahrazovat činnost správního orgánu, jako by tomu bylo v posuzovaném případě.

Sledujte také další zajímavé judikáty z oblasti veřejných zakázek z pera Mgr. Pavla Skalky z NSS a jeho kolegů v kvalitním odborném časopise Veřejné zakázky v praxi, jenž je jediným nezávislým periodikem svého druhu u nás.