Zajišťovací příkazy se využívají stále více. Mohou zlikvidovat i fungující firmu

8. 9. 2017

Zajišťovací příkaz slouží především k zajištění efektivního výběru daní. Ačkoliv se jedná o poměrně extrémní nástroj, který by se měl užívat ve výjimečných případech, stále jich přibývá a mnohé firmy již mluví o šikaně a zneužití pravomocí ze strany finanční správy.

Příkaz slouží k zajištění výběru daně, která ještě není splatná nebo vyměřená, ale správce daně se domnívá, že vyměřena bude, a má důvodnou obavu, že plátce ji nebude moct nebo chtít zaplatit. Lhůta pro zaplacení je v takovém případě likvidační – plátce daně je povinný částku složit do tří dnů. Jsou známy i případy exekučního postižení před samotným doručením příkazu. Proti zajišťovacímu příkazu je možné se odvolat, nicméně odvolání nemá na povinnost zaplatit požadovanou částku vliv. Dopad zajišťovacího příkazu je okamžitý a pro firmy tedy může znamenat bezprostřední zánik.

Finanční správa vydala loni celkem 1561 zajišťovacích příkazů, což je patnáctkrát více než před šesti lety. Stejným tempem se množí stížnosti podnikatelů, jejichž firmy se kvůli zajišťovacím příkazům dostaly do likvidace, a samotná finanční správa přiznává, že očekává nárůst soudních žalob kvůli neoprávněnému vyměření daně. Odvolání dosud podalo celkem 357 firem. Zatím uspěly dvě z nich.

Také se obáváte neoprávněného postupu finanční správy? Potřebujete získat účinné postupy, jak zajišťovacímu příkazu předcházet a ochránit svou firmu? Renomovaný odborník Vám poradí – přijďte na seminář Zajišťovací příkazy a jak se jim účinně bránit v úterý 31. října.