Zákon o registru smluv bude účinný od 1. 7. 2016

18. 12. 2015

Již tolikrát diskutovaný zákon o registru smluv, který se už několik let nachází v legislativním procesu, má zavést povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 000 Kč v centrálním registru, jenž by měl spadat pod resort Ministerstva vnitra.

Hlavním cílem nové úpravy je zabránit korupci díky zvýšení transparentnosti při nakládání s veřejnými prostředky a veřejným majetkem. Sankcí za nezveřejnění smlouvy bude její neúčinnost a následná neplatnost.Do doby zveřejnění bude smlouva neúčinná, nebude tedy možné požadovat po smluvních stranách započetí s plněním. V případě, že nedojde do 3 měsíců ke zveřejnění smlouvy v registru smluv, bude následkem její neplatnost. Výjimku z povinné registrace smluv představují mimo jiné pracovní smlouvy, smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku či konkludentně uzavírané smlouvy. 

Zákon prošel čtením v Poslanecké sněmovně a byl již předložen Senátu, který ho vrátil zpět do sněmovny s pozměňujícími návrhy. Senát odmítá zneplatnění smluv a požaduje, aby sankcí za nezveřejnění smlouvy byla pokuta v minimální výši 10 000 Kč. Dohled nad zveřejňováním smluv by pak dle senátního návrhu měl získat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dále Senát navrhuje, aby do výjimek z povinnosti zveřejňovat smlouvy byly zařazeny i národní podniky, jako například Budějovický Budvar. Zveřejňování smluv by se dle Senátu nemělo vztahovat ani na dohody o poskytnutí dotace podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, ani na smlouvy, které nebudou financovány z veřejného rozpočtu. Účinnost zákona se předpokládá od 1. července 2016.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně završuje svůj čtvrtý ročník.