Zákon o státní službě nabyl účinnosti

30. 1. 2015

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (služební zákon).

Zákon vznikal velmi obtížně, přičemž dlouhodobou neexistenci služebního zákona v České republice opakovaně kritizovala i Evropská unie. Zákon skutečně začal platit k 1. lednu 2015, jak se česká vláda zavázala, nicméně byl sněmovnou přehlasován přes prezidentské veto.

Oproti původnímu návrhu se ale o půl roku posunulo překlopení stávajícího systému do režimu státní služby. Všem dosavadním zaměstnancům, kteří budou k 1. červenci 2015 v pracovním poměru a splní všechny zákonné předpoklady, tak vznikne nárok na přijetí do služebního poměru.

Zákon o státní službě se týká asi 65 tisíc zaměstnanců státu: upravuje právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu, organizační věci státní služby, služební vztahy státních zaměstnanců, odměňování státních zaměstnanců a řízení ve věcech služebního poměru. Dále upravuje organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu.

Zákon se nevztahuje na příspěvkové organizace. Jeho hlavním cílem je především to, aby se změnou vlády nedocházelo k masivní výměně státních úředníků. Zavádí i povinné úřednické zkoušky a maximální výše odměn.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně vstupuje do svého čtvrtého ročníku.