Zákoník práce aktuálně: Úprava smluv na dobu určitou se opět změní

25. 1. 2013

Na počátku ledna schválila česká vláda senátní návrh novely zákoníku práce, která znovu navrací vybrané výjimky ze zákazu řetězení pracovních poměrů na dobu určitou.

Podle současného znění zákoníku práce nesmí doba trvání pracovního poměru na dobu určitou přesáhnout tři roky a pracovní smlouva sjednaná na dobu určitou může být prodloužena nejvíce dvakrát.

Navrhovaná novela stanoví možnost výjimky z daného pravidla, pokud u zaměstnavatele existují vážné provozní důvody nebo důvody, které spočívají ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou (jedná se např. o sezonní práce v zemědělství či stavebnictví).

Daná pravidla pro takové výjimky by měla upravovat písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací nebo vnitřní předpis v případě, že u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí.

Sledujte také další důležité legislativní změny s dopady na firmy na stránkách exkluzivního dvouměsíčníku Statutární zástupce firmy. V rubrice Monitor legislativních změn, kterou pravidelně připravuje renomovaná první kancelář, se vždy včas dozvíte, co je nového. Další články se věnují všem aspektům firemní praxe, nechybí praktické návody pro úspěšný rozvoj společností i osobních dovedností manažerů, varování před častými chybami či servis s informacemi z HK ČR a SP ČR.