Zaměstnanci získají díky GDPR silnější postavení

23. 2. 2018

Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, které zásadním způsobem mění od 25. 5. 2018 pravidla pro zpracování osobních údajů, přináší kromě nových povinností i větší práva pro zaměstnance a především jejich snadnější vymahatelnost u soudu.

Postavení zaměstnanců posiluje, neboť nařízení EU (GDPR) dává pracovníkům do ruky trumf proti zaměstnavateli, a to nejen v případě soudního sporu. Nové nařízení EU rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele a zároveň přiznává zaměstnancům nová práva při zpracování osobních údajů. Zatímco doteď tak zaměstnanci často ani nevěděli, kdo všechno má k jejich osobním datům přístup, nově to bude muset být zaměstnavatel, kdo musí v případě soudního sporu prokázat, že nedošlo k porušení GDPR.

V případě pochybení v personálním oddělení tak hrozí nejen soudní spory se zaměstnanci, ale také vysoké sankce od Úřadu pro ochranu osobních údajů, které mohou nově dosahovat až půl miliardy. Pokud se chcete vyhnout chybám, zúčastněte se speciální konference pro personalisty.