Zaměstnavatelé mohou nově kontrolovat i soukromé e-maily zaměstnanců

11. 3. 2016

Evropský soud pro lidská práva vydal na začátku roku průlomový rozsudek, který nově přiznává zaměstnavatelům právo monitorovat i soukromou korespondenci v případě, že si ji zaměstnanci vyřizují v pracovní době a prostřednictvím pracovního počítače.

Zaměstnavatel má podle ESLP právo ověřit si, zda pracovník plní zadané úkoly. Pokud je organizací zakázáno využívat internetové připojení k soukromým účelům, pak monitoring pošty, ke kterému dojde po předchozím upozornění, nenarušuje právo zaměstnance na soukromí.  

Dle českého zákoníku práce však kontrolou e-mailů k narušení soukromí dochází, což lze jen v případě závažného důvodu, stejný pohled má i Úřad na ochranu osobních údajů. A ani souhlasem zaměstnance s kontrolou elektronické pošty v pracovní smlouvě či dohodě se nemohou zaměstnavatelé předem pojistit, neboť již samotný souhlas zaměstnance není v souladu se základními lidskými právy a svobodami.

Seznamte se s problematikou monitoringu elektronické pošty dle nového rozhodnutí ESLP detailněji na našem webináři Kontrola elektronické pošty zaměstnance. Zjistěte, kdy a v jakém rozsahu může zaměstnavatel vstupovat do e-mailové schránky zaměstnance s naší pomocí!