Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

12. 4. 2017

Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do odborného rozvoje svých pracovníků, mohou žádat o příspěvek ve výši až šest milionů korun ročně.

Od pondělí 20. 3. 2017 je možné se hlásit v rámci II. výzvy v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II), který organizuje Úřad práce ČR. V období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020 díky němu mohou zaměstnavatelé získat finance na zvyšování odborných znalostí a dovedností jak stávajících, tak budoucích zaměst­nanců. Příspěvky mohou jít i těm, kteří do zaměstnání právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Do programu se mohou zapojit také osoby samostatně výdělečně činné.

K dispozici ve II. výzvě vyčlenil Úřad práce ČR celkem 1 miliardu Kč, kterou podpoří také akreditované i neakreditované kurzy a odbornou jazykovou výuku v minimálním rozsahu 40 hodin na jednoho účastníka. Výjimkou jsou kurzy odborného technického vzdělávání a vzdělávání řidičů. Podpořeno nemůže být ani vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech. Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáh­nout až 85 % skutečně vynaložených nákladů.