Zaměstnavatelům přinese rok 2013 jasnější pravidla

7. 12. 2012

Co nás čeká v roce 2013 na poli pracovněprávních vztahů?

Pomalu končící rok se odehrává ve znamení často až absurdních opatření, která vyplynula z novely zákoníku práce, jejich přísných kontrol a vysokých pokut. Situace se bouřlivě vyvíjela a v praxi stále převládá zmatek nad tím, koho je a koho není nutné posílat na lékařské prohlídky, zda je opravdu povinné mít při výkonu práce kdykoliv po ruce pracovní smlouvu, kdy lze spolupracovat s osobou samostatně výdělečně činnou a kdy je to již nelegální.

Důležité změny přinesou od 1. ledna 2013 čerstvě účinné prováděcí předpisy. Přijďte se o nich informovat a dozvíte se mnohé také o připravovaných změnách v zákoníku práce, k nimž dojde v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Poraďte se s JUDr. Jaroslavem Stránským, odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, o současné situaci na vašem pracovišti a o možnostech úpravy pracovněprávních vztahů pro příští rok.

Seminář Aktuality z pracovního práva pro rok 2013 pořádáme v úterý 11. prosince 2013. Bližší informace a přihlášku naleznete pod tímto odkazem zde. Těšíme se na vaši účast.