Změna insolvenčního zákona by měla ulevit firmám i zaměstnancům

5. 6. 2009

Jedním z protikrizových opatření je i novela insolvenčního zákona, kterou Poslanecká sněmovna schválila v polovině května. Cílem novely je posílit ochranu dlužníků v předkonkurzní fázi a zároveň vytvářet podmínky, které by formou reorganizace umožnily společnostem předcházet úpadku. Současně poskytuje pomoc zaměstnancům, kterým zaměstnavatel přestal vyplácet mzdy.

Ke změnám, schváleným poslanci, patří např. omezení možnosti jednostranného započtení vzájemných pohledávek a závazků dlužníkovými věřiteli, jehož účelem je zabránit, aby byl dlužník zbaven prostředků nezbytných k udržení chodu podniku. Další změny se týkají podpory úvěrů na zajištění provozu podniku a podpory revitalizace podniku, tedy procesů vedoucích k zabránění jeho úplného úpadku.

Jedním z cílů novely je zmírnit sociální důsledky úpadku organizace. S tím souvisí i snaha o uspokojení mzdových nároků jeho zaměstnanců. Úřady práce budou vyplácet zaměstnancům dlužníka, na základě jejich žádosti, náhradu dlužné mzdy, nejvýše však za tři kalendářní měsíce. Tato náhrada se týká nevyplacených mzdových nároků, které vznikly tři měsíce před a po vyhlášení moratoria nebo podání insolvenčního návrhu. Úhrada zbývajících mzdových nároků nad rámec náhrady poskytnuté úřadem práce, je pak zajištěna postavením těchto pohledávek na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, což zvyšuje šanci na jejich uspokojení v rámci konkurzu. Nová úprava mzdových náhrad se vztahuje i na období od 1. září 2008 do dne nabytí účinnosti novely, pomůže tedy například také propuštěným zaměstnancům zkrachovalých skláren.

Více informací o odpovědnostech v rámci insolvenčních řízení se dozvíte v multimediálním produktu Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů.