Změna osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí musí být uvedena ve smlouvě

1. 8. 2014

Daň z nabytí nemovitých věcí nahradila daň z převodu nemovitostí. To přináší významné změny zažitých pravidel, platných v uplynulých dvaceti letech.

V zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je zcela jednoznačně stanovena forma ujednání mezi převodcem a nabyvatelem v případě, že se dohodli, že poplatníkem se stane nabyvatel.

Toto ujednání musí být součástí konkrétní kupní nebo směnné smlouvy, na základě níž dojde k nabytí nemovitých věcí. Abyste předešli případným nedorozuměním a sankcím, Generální finanční ředitelství doporučuje do smlouvy uvést např. toto znění: „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel“.

Zákonné opatření obsahuje zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně, což je zcela nový institut v platbě jednorázové daně formou zálohy.

Chcete se v praxi naučit aplikovat úpravy zakotvené zákonným opatřením č. 340/2013 Sb.? Správně určit předmět daně, osobu poplatníka, základ daně, zálohu a daň? Rozpoznat případy, kdy uplatnit nárok na přiznání osvobození od daně i kdy je možné prominout daň z převodu nemovitostí při odstoupení od smlouvy nebo zrušení smlouvy?

Přijďte na náš prakticky orientovaný seminář, který povede zkušená lektorka z Generálního finančního ředitelství paní Ing. Věra Engelmannová. Seminář se koná ve středu 27. srpna v Praze.