Změny podle novely zákona o veřejných dražbách

17. 7. 2015

Poslanecká sněmovna koncem května schválila návrh novely zákona o veřejných dražbách, která reaguje na změnu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

Díky novele je možné skládat v hotovosti peněžní prostředky jen do částky 270 000 Kč (oproti dřívějším 350 000 Kč). Připomeňme, že zákonem č. 254/2004 Sb. je zakázáno nejen poskytování hotovostních plateb nad povolený limit, ale i jejich přijímání. Zákon totiž definuje, že příjemce nesmí hotovostní platby nad povolený limit přijmout. Kontroly dodržování těchto povinností provádějí finanční orgány a celní úřady, které jsou také oprávněny jejich nedodržení sankcionovat.

V souvislosti s loňskou listopadovou novelou zákona č. 254/2004 Sb. z něj zmizelo ustanovení, podle kterého bylo možné platit v hotovosti nad stanovený limit, stanovil-li tak zvláštní zákon (např. zákon o veřejných dražbách). Tato situace ztížila práci dražebníkům, zejména státu a územním samosprávným celkům.

Novela zákona o veřejných dražbách by tak měla být po změně v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., přičemž mimo jiné navrhuje, aby z „dražebního zákona“ zmizelo ustanovení upřednostňující hotovostní platbu za vydraženou věc – nyní by měla být volba způsobu platby vydražené věci v dispozici dražebníka.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.