Změny v ISPOP a IRZ od 1. 9. 2016

12. 8. 2016

Na začátku srpna vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP), která bude účinná už od 1. září 2016.

Na začátku srpna vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP), která bude účinná už od 1. září 2016.

Novela s sebou nese tři zásadní změny, v rámci kterých bude například zrušena autorizace hlášení zaslaných do systému ISPOP. Novela zároveň ruší i možnost zaslat plnou moc prostřednictvím datové schránky ISPOP. Co se týče IRZ, chystané změny se budou týkat především ohlašování agendy.

Patříte mezi subjekty, které používají chemické látky a směsi ve své dennodenní praxi? Pak by vás měly zajímat i povinnosti vyplývající z novely zákona o ochraně veřejného zdraví či novely zákona o prevenci závažných havárií! Zúčastněte se našeho webináře Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi a získejte ucelené informace o vašich povinnostech a typy, jak se s nimi vypořádat v praxi.