Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016

15. 1. 2016

Již 2 týdny pracují někteří zaměstnanci za vyšší mzdu než v loňském roce, a zaměstnavatelé tak musejí sáhnout hlouběji do kapsy. Nařízení vlády č. 233/2015 Sb. totiž mění výši minimální mzdy, a sice z 9 200 Kč na 9 900 Kč. Základní hodinová sazba je od 1. ledna 2016 také zvýšena: místo 55 Kč si zaměstnanci nyní vydělají minimálně 58,70 Kč za hodinu.

Výše minimální mzdy je pro zaměstnavatele závazná. Pokud mzda, plat či odměna z dohody nedosáhne výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen tento rozdíl zaměstnanci dorovnat. Do výše minimální mzdy se pak nezapočítává mzda ani plat za práci přesčas, příplatky za práci ve svátek, o víkendu, za noční práci či za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Na druhou stranu složku minimální mzdy tvoří osobní příplatek, odměny, prémie a jiná podobná plnění.

Spolu se zvýšením minimální mzdy a základní hodinové sazby se zvyšuje také nejnižší úroveň zaručené mzdy. Úrovně zaručené mzdy se stanoví dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce, přičemž nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než částka základní sazby minimální mzdy.

Seznamte se s problematikou odměňování zaměstnanců pro letošní rok detailněji na našem webináři Odměňování zaměstnanců v roce 2016 a jeho specifika. Webinář zodpoví ty nejpalčivější dotazy a zaměří se také na novinky v minimální a zaručené mzdě.