Aktuálně

Srpen přinesl rekordní výši přebytku rozpočtu, nejvyšší od vzniku ČR

2. 9. 2016

Rekordní výše českého přebytku rozpočtu - v tomto duchu se nese celá řada ekonomických zpráv v Česku. Jen pár měsíců před koncem roku vystoupal až na 81,2 miliardy korun. V červenci dostáhl hodnoty 75,6 miliard korun. Ministerstvo financí zdůraznilo, že jde o nejlepší srpnový přebytek od vzniku samostatné České republiky. Navýšení podle slov MF ČR vyvolal růst daňových příjmů. Dále za ním stojí také pokles investic.
 

Nákupčí firem z Německa budou v Praze hledat nové dodavatele

26. 8. 2016

Německý svaz nákupčích (BME) ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (DTIHK) pořádají v Praze setkání nákupčích firem z Německa s dodavateli ze střední Evropy. Jak napovídá název akce „3rd CEE Procurement & Supply Forum“, letos půjde již o třetí ročník. Konat se bude 19. října 2016.

CSR není jen módním pojmem. Důraz na společenskou odpovědnost i přes dobrovolný charakter roste

19. 8. 2016

Žádné soukromé či veřejné společnosti by neměla být cizí zkratka CSR, tedy „společenská odpovědnost organizace“. Jde o jejich dobrovolný závazek klást při svém rozhodování důraz na zaměstnance, zákazníky, dodavatele a další osoby.

Změny v ISPOP a IRZ od 1. 9. 2016

12. 8. 2016

Na začátku srpna vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP), která bude účinná už od 1. září 2016.

Změny u daně z nabytí nemovitosti

5. 8. 2016

Daň z nabytí nemovitosti (tedy nemovitých věcí) bude nově platit kupující.

Vláda mění vyplácení bolestného za pracovní úrazy

29. 7. 2016

Vyplácení bolestného bude probíhat podle změněných pravidel, jež upravuje nové nařízení vlády. Současná podoba, která vstoupila v účinnost na konci minulého roku, byla totiž značně nevyvážená. Nově tak má být bolestné a odškodnění za zhoršené uplatnění po pracovním úraze či kvůli nemoci z povolání spravedlivější.

Staňte se zaměstnavatelem roku! Zúčastněte se projektu Stejná šance – Zaměstnavatel 2016

22. 7. 2016

Projekt Stejná šance je prestižní soutěží pro zaměstnavatele, kteří se rozhodli zaměstnat ve své firmě osobu s postižením. Letos se koná již sedmý ročník soutěže, která oceňuje zaměstnavatele, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním, a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Cílem soutěže pod záštitou pod ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové je podpora těchto firem a organizací, jejich veřejné uznání a také motivace ostatních firem.

Vývoz v Česku nadále poroste, avšak exportní firmy hlásí nedostatek pracovníků

4. 7. 2016

Český export se od začátku tohoto roku může chlubit stávajícím růstem, přesto se firmy působící v této sféře potýkají s několika komplikacemi. Jednou z nich je i nedostatek pracovní síly. Vyplývá to z výsledků průzkumu Asociace malých a středních podniků ČR. V důsledku toho dokonce musejí odmítat nové zakázky.

AVZ: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek znamená procesní volnost i odpovědnost

1. 7. 2016

Asociace pro veřejné zakázky uspořádala dne 16. června 2016 v Praze 6. ročník odborné konference nazvané „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2016 – procesní volnost, ale i odpovědnost“. Konference se konala pod záštitou Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj, a Petra Rafaje, předsedy ÚOHS. Konference se zúčastnilo bezmála 140 zástupců z řad odborné veřejnosti.

Inspekce práce: Počet nelegálně zaměstnaných osob stále roste

1. 7. 2016

Nelegálních pracovníků neustále přibývá, zjišťují kontroly inspekce práce. Jen za rok 2015 tak musely firmy za nelegální zaměstnávání zaplatit na pokutách 82 milionů korun.

Vláda schválila návrh na změnu financování regionálního školství

24. 6. 2016

Za dva roky čeká školy změna financování. Nově nebudou financované pouze podle počtu žáků, ale také na základě počtu odučených hodin, který vyžaduje daný vzdělávací program. Maximální rozsah určí ministerstvo školství. Novela se dotkne mateřských, základních, středních i vyšších odborných škol, konzervatoří a školních družin, které zřizují kraje nebo obce. Zachováno zůstane financování soukromých a církevních škol.

EET již od 1. 12. 2016! První fáze se týká hotelnictví, pohostinství a ubytování

17. 6. 2016

Zkratku EET zná v České republice snad každý. Elektronická evidence tržeb představuje jednu z vůbec největších legislativních změn tohoto roku, zároveň také strašáka téměř všech podnikatelů. Od 1. 12. 2016 dojde k odstartování 1. vlny, jež se týká hotelnictví, ubytování a pohostinství. EET se v jejich případě dotkne také výše DPH u stravovacích služeb, která klesne ze současných 21 % na 15 %.

Novela zákona o důchodovém pojištění má přinést úlevu horníkům

13. 6. 2016

Poslanecká sněmovna v květnu podpořila novelu zákona o důchodovém pojištění, která má umožnit zvyšování důchodů i nad rámec zákona. Penze by mohly vzrůst až o 2,7 %, tedy o 300 Kč měsíčně.

Novela zákoníku práce přináší převratné novinky pro home office

3. 6. 2016

Náklady na home office by měl jednoznačně hradit zaměstnavatel, zaměstnanec je však bude muset prokázat, plánuje připravovaná novela zákoníku práce. Cílem nového právního předpisu je, aby zaměstnanci, kteří pracují z domova, nebyli ani zvýhodněni, ani znevýhodněni.

Novela školského zákona vstoupí v platnost – poslanci přehlasovali veto prezidenta

27. 5. 2016

Poslaneckou sněmovnou úspěšně prošla novela školského zákona, kterou na začátku května vetoval prezident Miloš Zeman. Poukazoval hlavně na velké finanční a administrativní nároky pro města a obce, které vzniknou v souvislosti s povinným předškolním rokem a nárokem dvouletých dětí na místo ve školce.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. 10. 2016

13. 5. 2016

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o zadávání veřejných zakázek, který bude účinný od října. Nový zákon je oproti dosavadnímu zákonu o veřejných zakázkách souhrnem pravidel, nikoliv metodikou a přináší značné zjednodušení v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Vrcholový řídící zaměstnanec jako další novinka zákoníku práce

29. 4. 2016

Připravovaná novela zákoníku práce, jež prošla vnějším připomínkovým řízením a jejíž účinnost se předpokládá k dubnu příštího roku, zavádí institut vrcholového řídícího zaměstnance.

Školy získají finance na pomocný personál i další vzdělávání pedagogických pracovníků

15. 4. 2016

Na kvalitu škol i jejich pedagogických pracovníků půjde 4,5 miliardy korun z evropských fondů, potvrdila to ministryně školství Kateřina Valachová na tiskové konferenci 12. dubna. Peníze si rozdělí mateřské a základní školky a použijí se na financování podpůrného personálu, další vzdělávání pedagogů a mimoškolní aktivity. O finance si školy budou žádat formou tzv. šablon v rámci výzvy MŠMT s názvem „Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování“.

Novela zákona o ochraně spotřebitele v praxi

7. 4. 2016

Od 1. února 2016 mohou spotřebitelé využít možnost mimosoudního řešení sporů ve sporech s obchodníky.

Novela zákoníku práce se blíží

1. 4. 2016

Novela zákoníku práce, jež by měla být účinná k 1. dubnu roku 2017, pomalu nabývá konkrétních obrysů. Novelu bude nyní posuzovat vláda a Sněmovna.

Nařízení eIDAS - Revoluce v elektronické identifikaci a podpisu již od 1. 7. 2016

23. 3. 2016

Článků a zpráv o nařízení eIDAS, jež bude použitelné od 1. 7. 2016, se objevuje stále více. Víte, co se jím změní a jak se nás všech dotkne? Toto nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 se týká elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Zaměřuje se na dvě oblasti – elektronickou identifikaci a elektronický podpis. Cílí na maximální sjednocení použitelnosti konkrétních řešení napříč EU. Jednotlivá ustanovení eIDASu budou nabývat na účinnosti postupně v období let 2016-2018. Přinesou nejen celoevropské zásady elektronické identifikace a autentizace. Významně se promítnou skrze změny v oblasti regulace elektronických podpisů a odrazí se také v české justici.

Maturita z matematiky a povinný rok MŠ – Senát se chystá na dubnové projednání školského zákona

18. 3. 2016

Novela školského zákona, kterou na začátku března schválila Poslanecká sněmovna, by měla zavést povinný rok v mateřské škole a maturitu z matematiky. První schůze Senátu, kde se novela začne projednávat, se koná 6. dubna.

Zaměstnavatelé mohou nově kontrolovat i soukromé e-maily zaměstnanců

11. 3. 2016

Evropský soud pro lidská práva vydal na začátku roku průlomový rozsudek, který nově přiznává zaměstnavatelům právo monitorovat i soukromou korespondenci v případě, že si ji zaměstnanci vyřizují v pracovní době a prostřednictvím pracovního počítače.