Aktuálně

Jaké změny přinesla novela zákona o silničním provozu

4. 3. 2016

Na konci února nabývá účinnosti novela č. 48/2016 sb., která přináší celou řadu změn pro silniční provoz.

Vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení

19. 2. 2016

Integraci dětí z ghett do běžných škol a přestěhování sociálně slabých rodin z ubytoven podporuje Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Na návrh ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera ji 17. února schválila vláda.

Co přináší zákon o realitním zprostředkování

12. 2. 2016

V polovině ledna 2016 vláda schválila věcný záměr zákona, který si klade za cíl zlepšit situaci na realitním trhu, zpřísnit požadavky na kvalifikaci makléřů a zavést pro ně povinné pojištění odpovědnosti za škodu.

Povolení k trvalému pobytu jen se znalostí češtiny na úrovni A1

5. 2. 2016

Nové nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka upravuje podmínky pro získání povolení k trvalému pobytu. Spolu s novelou azylového zákona, která platí od 18. 12. 2015, představuje další zákonnou úpravu o pobytu cizinců na území České republiky.

Školy si vybojovaly dvouleté přechodné období

2. 2. 2016

Již 1. 9. 2016 nabude účinnosti novela školského zákona, jež zavádí principy společného vzdělávání. Do běžných škol tedy budou na žádost rodičů přijímáni žáci, kteří by podle současného systému byli zařazeni do speciálních škol.

Další novela zákona o veřejných zakázkách je účinná

22. 1. 2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016

15. 1. 2016

Již 2 týdny pracují někteří zaměstnanci za vyšší mzdu než v loňském roce, a zaměstnavatelé tak musejí sáhnout hlouběji do kapsy. Nařízení vlády č. 233/2015 Sb. totiž mění výši minimální mzdy, a sice z 9 200 Kč na 9 900 Kč. Základní hodinová sazba je od 1. ledna 2016 také zvýšena: místo 55 Kč si zaměstnanci nyní vydělají minimálně 58,70 Kč za hodinu.

Bez ohledu na množství financí může každá škola zlepšit zajištění bezpečnosti žáků

8. 1. 2016

V loňském roce vydalo MŠMT v rámci řady preventivních opatření následujících po tragické události ve Žďáru nad Sázavou metodické doporučení nazvané Minimální standard bezpečnosti, jehož cílem je maximální zajištění fyzické bezpečnosti ve škole, které však nesmí snížit pocit psychického bezpeční a komfortu žáků.

Zákon o registru smluv bude účinný od 1. 7. 2016

18. 12. 2015

Již tolikrát diskutovaný zákon o registru smluv, který se už několik let nachází v legislativním procesu, má zavést povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 000 Kč v centrálním registru, jenž by měl spadat pod resort Ministerstva vnitra.

Novelu zákona o loteriích čeká už jen podpis prezidenta

14. 12. 2015

Téměř přesně dva měsíce poté, co ministr financí předložil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, doputovala schválená novela v pátek 11. 12. 2015 do závěrečného stadia legislativního procesu.

Zvýšení sazeb zahraničního stravného od 1. 1. 2016

4. 12. 2015

Nová vyhláška vlády mění výši sazeb stravného při pracovní cestě do vybraných zemí jako USA, Číny nebo Hongkongu. Zaměstnavatelé tak budou nově muset svým zaměstnancům na pracovní cestě připlatit, na rozdíl od letošního roku, kdy zůstaly sazby stejné jako v roce 2014.

Právnickou firmou pro veřejné zakázky je opět MT Legal

26. 11. 2015

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala podruhé za sebou nejvyšší ocenění „Právnická firma roku“ v kategorii „Veřejné zakázky“. Dále se v této prestižní anketě zařadila mezi velmi doporučované kanceláře v kategorii „Regionální kancelář“ a v kategorii „Právo informačních technologií“ se zařadila mezi doporučované kanceláře.

Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

20. 11. 2015

Nové nařízení vlády mění výši náhrady újmy i počet bodů za jednotlivá odškodnění. Hodnota jednoho bodu se rovněž zvýšila, a to poprvé za 14 let: ze 120 korun na 250 Kč.

Nejvyšší čas začít s přípravou: Dotace pro neziskové organizace a další subjekty veřejného sektoru

13. 11. 2015

Právě započaté programové období 2014–2020 nastavuje přívětivou tvář nejen soukromým firmám, ale také organizacím působícím ve státním a neziskovém sektoru.

AKA představila průvodce veřejnou zakázkou pro oblast komunikace

6. 11. 2015

Projekt Průvodce metodikou zákona o veřejných zakázkách, který aktuálně představila Asociace komunikačních agentur, má pomoci veřejné správě správně a efektivně zadávat zakázky pro oblast komunikace a marketingu.

Co přináší návrh celního řádu

30. 10. 2015

Nový celní řád by měl již brzy zjednodušit celní řízení hlavně pro malé a střední dovozce. Návrh celního řádu by měl do české legislativy implementovat ustanovení celního kodexu EU, který s účinností od ledna 2016 nahradí starší evropskou normu, a zároveň nahradit zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon.

Zákony omezí problémové hráčství a zdaní všechny formy hazardu

23. 10. 2015

Hlavním cílem zákona o dani z hazardních her, zákona o hazardních hrách a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her mají být prevence problémového hráčství, omezení počtu heren, zkvalitnění státního dozoru a v neposlední řadě také zdanění všech forem hazardu.

Co přinesla novela trestního zákoníku o redukci typů věznic

16. 10. 2015

Dne 31. srpna 2015 vláda schválila návrh novely trestního zákoníku, která se mimo jiné snaží o zredukování dosavadních čtyř typů věznic na dva, a sice na „věznici s ostrahou“ a „věznici se zvýšenou ostrahou“.

Vláda schválila návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

9. 10. 2015

Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, díky němuž bude nejen možné čerpat další dotace z Evropské unie, ale také se zjednoduší zadávání veřejných zakázek, prošel vládou.

Plátci DPH, pozor!

2. 10. 2015

Kontrolní hlášení k DPH je nejčastěji zmiňovanou a diskutovanou novinkou, kterou přinesla novela zákona o DPH. Od 1. 1. 2016 tak pro všechny plátce DPH platí kromě vlastního podání daňového přiznání i další povinnost, podat kontrolní hlášení. Pokud plátce daně kontrolní hlášení nepodá, hrozí mu pokuta ve výši několika desítek tisíc korun.

Dotační sezóna pro veřejný sektor začíná právě nyní

25. 9. 2015

Nové dotační období 2014–2020 skýtá jedinečnou příležitost pro mnohé obce, neziskové organizace a další instituce veřejného sektoru.

Co přináší novela zákona o regulaci reklamy

18. 9. 2015

Dne 17. srpna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 202/2015 Sb., kterým se novelizuje a mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Kurzarbeit pomůže firmám překlenout ruské embargo

11. 9. 2015

Již 1. října 2015 nabyde účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která mimo jiné zavádí příspěvek v době částečné nezaměstnanosti neboli kurzarbeit.

Splňte své "energetické" povinnosti do 5. prosince 2015

4. 9. 2015

Nejpozději do 5. prosince 2015 musí podle novely zákona o hospodaření energií všichni podnikatelé, jejichž podniky nejsou považovány za malé nebo střední, zpracovat energetický audit. Výjimku tvoří pouze ti, kteří během uplynulých tří let energetickým auditem prošli.