Aktuálně

Novela zákoníku práce přináší převratné novinky pro home office

3. 6. 2016

Náklady na home office by měl jednoznačně hradit zaměstnavatel, zaměstnanec je však bude muset prokázat, plánuje připravovaná novela zákoníku práce. Cílem nového právního předpisu je, aby zaměstnanci, kteří pracují z domova, nebyli ani zvýhodněni, ani znevýhodněni.

Novela školského zákona vstoupí v platnost – poslanci přehlasovali veto prezidenta

27. 5. 2016

Poslaneckou sněmovnou úspěšně prošla novela školského zákona, kterou na začátku května vetoval prezident Miloš Zeman. Poukazoval hlavně na velké finanční a administrativní nároky pro města a obce, které vzniknou v souvislosti s povinným předškolním rokem a nárokem dvouletých dětí na místo ve školce.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. 10. 2016

13. 5. 2016

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o zadávání veřejných zakázek, který bude účinný od října. Nový zákon je oproti dosavadnímu zákonu o veřejných zakázkách souhrnem pravidel, nikoliv metodikou a přináší značné zjednodušení v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Vrcholový řídící zaměstnanec jako další novinka zákoníku práce

29. 4. 2016

Připravovaná novela zákoníku práce, jež prošla vnějším připomínkovým řízením a jejíž účinnost se předpokládá k dubnu příštího roku, zavádí institut vrcholového řídícího zaměstnance.

Školy získají finance na pomocný personál i další vzdělávání pedagogických pracovníků

15. 4. 2016

Na kvalitu škol i jejich pedagogických pracovníků půjde 4,5 miliardy korun z evropských fondů, potvrdila to ministryně školství Kateřina Valachová na tiskové konferenci 12. dubna. Peníze si rozdělí mateřské a základní školky a použijí se na financování podpůrného personálu, další vzdělávání pedagogů a mimoškolní aktivity. O finance si školy budou žádat formou tzv. šablon v rámci výzvy MŠMT s názvem „Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování“.

Novela zákona o ochraně spotřebitele v praxi

7. 4. 2016

Od 1. února 2016 mohou spotřebitelé využít možnost mimosoudního řešení sporů ve sporech s obchodníky.

Novela zákoníku práce se blíží

1. 4. 2016

Novela zákoníku práce, jež by měla být účinná k 1. dubnu roku 2017, pomalu nabývá konkrétních obrysů. Novelu bude nyní posuzovat vláda a Sněmovna.

Nařízení eIDAS - Revoluce v elektronické identifikaci a podpisu již od 1. 7. 2016

23. 3. 2016

Článků a zpráv o nařízení eIDAS, jež bude použitelné od 1. 7. 2016, se objevuje stále více. Víte, co se jím změní a jak se nás všech dotkne? Toto nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 se týká elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Zaměřuje se na dvě oblasti – elektronickou identifikaci a elektronický podpis. Cílí na maximální sjednocení použitelnosti konkrétních řešení napříč EU. Jednotlivá ustanovení eIDASu budou nabývat na účinnosti postupně v období let 2016-2018. Přinesou nejen celoevropské zásady elektronické identifikace a autentizace. Významně se promítnou skrze změny v oblasti regulace elektronických podpisů a odrazí se také v české justici.

Maturita z matematiky a povinný rok MŠ – Senát se chystá na dubnové projednání školského zákona

18. 3. 2016

Novela školského zákona, kterou na začátku března schválila Poslanecká sněmovna, by měla zavést povinný rok v mateřské škole a maturitu z matematiky. První schůze Senátu, kde se novela začne projednávat, se koná 6. dubna.

Zaměstnavatelé mohou nově kontrolovat i soukromé e-maily zaměstnanců

11. 3. 2016

Evropský soud pro lidská práva vydal na začátku roku průlomový rozsudek, který nově přiznává zaměstnavatelům právo monitorovat i soukromou korespondenci v případě, že si ji zaměstnanci vyřizují v pracovní době a prostřednictvím pracovního počítače.

Jaké změny přinesla novela zákona o silničním provozu

4. 3. 2016

Na konci února nabývá účinnosti novela č. 48/2016 sb., která přináší celou řadu změn pro silniční provoz.

Vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení

19. 2. 2016

Integraci dětí z ghett do běžných škol a přestěhování sociálně slabých rodin z ubytoven podporuje Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Na návrh ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera ji 17. února schválila vláda.

Co přináší zákon o realitním zprostředkování

12. 2. 2016

V polovině ledna 2016 vláda schválila věcný záměr zákona, který si klade za cíl zlepšit situaci na realitním trhu, zpřísnit požadavky na kvalifikaci makléřů a zavést pro ně povinné pojištění odpovědnosti za škodu.

Povolení k trvalému pobytu jen se znalostí češtiny na úrovni A1

5. 2. 2016

Nové nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka upravuje podmínky pro získání povolení k trvalému pobytu. Spolu s novelou azylového zákona, která platí od 18. 12. 2015, představuje další zákonnou úpravu o pobytu cizinců na území České republiky.

Školy si vybojovaly dvouleté přechodné období

2. 2. 2016

Již 1. 9. 2016 nabude účinnosti novela školského zákona, jež zavádí principy společného vzdělávání. Do běžných škol tedy budou na žádost rodičů přijímáni žáci, kteří by podle současného systému byli zařazeni do speciálních škol.

Další novela zákona o veřejných zakázkách je účinná

22. 1. 2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016

15. 1. 2016

Již 2 týdny pracují někteří zaměstnanci za vyšší mzdu než v loňském roce, a zaměstnavatelé tak musejí sáhnout hlouběji do kapsy. Nařízení vlády č. 233/2015 Sb. totiž mění výši minimální mzdy, a sice z 9 200 Kč na 9 900 Kč. Základní hodinová sazba je od 1. ledna 2016 také zvýšena: místo 55 Kč si zaměstnanci nyní vydělají minimálně 58,70 Kč za hodinu.

Bez ohledu na množství financí může každá škola zlepšit zajištění bezpečnosti žáků

8. 1. 2016

V loňském roce vydalo MŠMT v rámci řady preventivních opatření následujících po tragické události ve Žďáru nad Sázavou metodické doporučení nazvané Minimální standard bezpečnosti, jehož cílem je maximální zajištění fyzické bezpečnosti ve škole, které však nesmí snížit pocit psychického bezpeční a komfortu žáků.

Zákon o registru smluv bude účinný od 1. 7. 2016

18. 12. 2015

Již tolikrát diskutovaný zákon o registru smluv, který se už několik let nachází v legislativním procesu, má zavést povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 000 Kč v centrálním registru, jenž by měl spadat pod resort Ministerstva vnitra.

Novelu zákona o loteriích čeká už jen podpis prezidenta

14. 12. 2015

Téměř přesně dva měsíce poté, co ministr financí předložil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, doputovala schválená novela v pátek 11. 12. 2015 do závěrečného stadia legislativního procesu.

Zvýšení sazeb zahraničního stravného od 1. 1. 2016

4. 12. 2015

Nová vyhláška vlády mění výši sazeb stravného při pracovní cestě do vybraných zemí jako USA, Číny nebo Hongkongu. Zaměstnavatelé tak budou nově muset svým zaměstnancům na pracovní cestě připlatit, na rozdíl od letošního roku, kdy zůstaly sazby stejné jako v roce 2014.

Právnickou firmou pro veřejné zakázky je opět MT Legal

26. 11. 2015

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala podruhé za sebou nejvyšší ocenění „Právnická firma roku“ v kategorii „Veřejné zakázky“. Dále se v této prestižní anketě zařadila mezi velmi doporučované kanceláře v kategorii „Regionální kancelář“ a v kategorii „Právo informačních technologií“ se zařadila mezi doporučované kanceláře.