Aktuálně

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016

15. 1. 2016

Již 2 týdny pracují někteří zaměstnanci za vyšší mzdu než v loňském roce, a zaměstnavatelé tak musejí sáhnout hlouběji do kapsy. Nařízení vlády č. 233/2015 Sb. totiž mění výši minimální mzdy, a sice z 9 200 Kč na 9 900 Kč. Základní hodinová sazba je od 1. ledna 2016 také zvýšena: místo 55 Kč si zaměstnanci nyní vydělají minimálně 58,70 Kč za hodinu.

Bez ohledu na množství financí může každá škola zlepšit zajištění bezpečnosti žáků

8. 1. 2016

V loňském roce vydalo MŠMT v rámci řady preventivních opatření následujících po tragické události ve Žďáru nad Sázavou metodické doporučení nazvané Minimální standard bezpečnosti, jehož cílem je maximální zajištění fyzické bezpečnosti ve škole, které však nesmí snížit pocit psychického bezpeční a komfortu žáků.

Zákon o registru smluv bude účinný od 1. 7. 2016

18. 12. 2015

Již tolikrát diskutovaný zákon o registru smluv, který se už několik let nachází v legislativním procesu, má zavést povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 000 Kč v centrálním registru, jenž by měl spadat pod resort Ministerstva vnitra.

Novelu zákona o loteriích čeká už jen podpis prezidenta

14. 12. 2015

Téměř přesně dva měsíce poté, co ministr financí předložil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, doputovala schválená novela v pátek 11. 12. 2015 do závěrečného stadia legislativního procesu.

Zvýšení sazeb zahraničního stravného od 1. 1. 2016

4. 12. 2015

Nová vyhláška vlády mění výši sazeb stravného při pracovní cestě do vybraných zemí jako USA, Číny nebo Hongkongu. Zaměstnavatelé tak budou nově muset svým zaměstnancům na pracovní cestě připlatit, na rozdíl od letošního roku, kdy zůstaly sazby stejné jako v roce 2014.

Právnickou firmou pro veřejné zakázky je opět MT Legal

26. 11. 2015

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala podruhé za sebou nejvyšší ocenění „Právnická firma roku“ v kategorii „Veřejné zakázky“. Dále se v této prestižní anketě zařadila mezi velmi doporučované kanceláře v kategorii „Regionální kancelář“ a v kategorii „Právo informačních technologií“ se zařadila mezi doporučované kanceláře.

Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

20. 11. 2015

Nové nařízení vlády mění výši náhrady újmy i počet bodů za jednotlivá odškodnění. Hodnota jednoho bodu se rovněž zvýšila, a to poprvé za 14 let: ze 120 korun na 250 Kč.

Nejvyšší čas začít s přípravou: Dotace pro neziskové organizace a další subjekty veřejného sektoru

13. 11. 2015

Právě započaté programové období 2014–2020 nastavuje přívětivou tvář nejen soukromým firmám, ale také organizacím působícím ve státním a neziskovém sektoru.

AKA představila průvodce veřejnou zakázkou pro oblast komunikace

6. 11. 2015

Projekt Průvodce metodikou zákona o veřejných zakázkách, který aktuálně představila Asociace komunikačních agentur, má pomoci veřejné správě správně a efektivně zadávat zakázky pro oblast komunikace a marketingu.

Co přináší návrh celního řádu

30. 10. 2015

Nový celní řád by měl již brzy zjednodušit celní řízení hlavně pro malé a střední dovozce. Návrh celního řádu by měl do české legislativy implementovat ustanovení celního kodexu EU, který s účinností od ledna 2016 nahradí starší evropskou normu, a zároveň nahradit zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon.

Zákony omezí problémové hráčství a zdaní všechny formy hazardu

23. 10. 2015

Hlavním cílem zákona o dani z hazardních her, zákona o hazardních hrách a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her mají být prevence problémového hráčství, omezení počtu heren, zkvalitnění státního dozoru a v neposlední řadě také zdanění všech forem hazardu.

Co přinesla novela trestního zákoníku o redukci typů věznic

16. 10. 2015

Dne 31. srpna 2015 vláda schválila návrh novely trestního zákoníku, která se mimo jiné snaží o zredukování dosavadních čtyř typů věznic na dva, a sice na „věznici s ostrahou“ a „věznici se zvýšenou ostrahou“.

Vláda schválila návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

9. 10. 2015

Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, díky němuž bude nejen možné čerpat další dotace z Evropské unie, ale také se zjednoduší zadávání veřejných zakázek, prošel vládou.

Plátci DPH, pozor!

2. 10. 2015

Kontrolní hlášení k DPH je nejčastěji zmiňovanou a diskutovanou novinkou, kterou přinesla novela zákona o DPH. Od 1. 1. 2016 tak pro všechny plátce DPH platí kromě vlastního podání daňového přiznání i další povinnost, podat kontrolní hlášení. Pokud plátce daně kontrolní hlášení nepodá, hrozí mu pokuta ve výši několika desítek tisíc korun.

Dotační sezóna pro veřejný sektor začíná právě nyní

25. 9. 2015

Nové dotační období 2014–2020 skýtá jedinečnou příležitost pro mnohé obce, neziskové organizace a další instituce veřejného sektoru.

Co přináší novela zákona o regulaci reklamy

18. 9. 2015

Dne 17. srpna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 202/2015 Sb., kterým se novelizuje a mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Kurzarbeit pomůže firmám překlenout ruské embargo

11. 9. 2015

Již 1. října 2015 nabyde účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která mimo jiné zavádí příspěvek v době částečné nezaměstnanosti neboli kurzarbeit.

Splňte své "energetické" povinnosti do 5. prosince 2015

4. 9. 2015

Nejpozději do 5. prosince 2015 musí podle novely zákona o hospodaření energií všichni podnikatelé, jejichž podniky nejsou považovány za malé nebo střední, zpracovat energetický audit. Výjimku tvoří pouze ti, kteří během uplynulých tří let energetickým auditem prošli.

Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

28. 8. 2015

Dne 1. 7. 2015 vláda schválila návrh nového přestupkového zákona, který by měl nahradit stávající zákon o přestupcích.

Infringementová novela zákona o odpadech nabude účinnosti pravděpodobně již 1. 10. 2015

21. 8. 2015

Legislativní změna známá také jako euronovela zákona zavádí nové povinnosti při ohlašování zařízení anebo při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Novelu již schválil Senát. Čeká ji tedy pouze podpis prezidenta a následně vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR. Účinnosti nabude prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, tedy 1. 10. 2015. Stejným procesem projde rovněž novela zákona o prevenci závažných havárií.

Novela zákoníku práce mění pravidla v odškodňování

14. 8. 2015

Senát na svém posledním červencovém zasedání schválil vládní návrh novely zákoníku práce, která mimo jiné ruší již několik let sice platný, ale nikdy neúčinný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, jenž vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 266/2006.

Návrh zákona o veřejných zakázkách už má legislativní rada vlády

7. 8. 2015

Dne 15. 7. 2015 poslalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) legislativní radě vlády návrh nového zákona o veřejných zakázkách (resp. zákona o zadávacích řízeních).

Vytěžte obchodní příležitost z dat, která k vám proudí bez ladu a skladu

31. 7. 2015

Ještě před několika málo lety neměly menší a středně velké firmy nástroje na zpracování dat potřebných při prodeji zboží, služeb, tvorbě akčních nabídek či v logistice – to bylo výsadou jen finančně silných nadnárodních korporací. V praxi však nastávají situace, kdy má smysl o zvyšování objemu dat ve firmě jakékoliv velikosti cíleně usilovat a následně je efektivně využít.

MMR se odvolalo proti pokutě za porušení zákona o veřejných zakázkách

24. 7. 2015

Antimonopolní úřad udělil ministerstvu pro místní rozvoj pokutu ve výši 550 tisíc korun za porušení zákona při zadávání zakázky na vývoj Národního elektronického nástroje. Pochybení spočívalo v úpravě časového plnění smlouvy na základě potřeb uchazeče pomocí dodatků. Pokuta zatím není pravomocná.

Změny podle novely zákona o veřejných dražbách

17. 7. 2015

Poslanecká sněmovna koncem května schválila návrh novely zákona o veřejných dražbách, která reaguje na změnu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.