Aktuálně

Nadměrné sledování zaměstnanců bude pokutováno až 1 milionem korun

29. 5. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o inspekci práce, která reaguje na stále častější stížnosti (zejména zaměstnanců) z praxe na užívání kamerových systémů, respektive jejich „zneužívání“. Doposud může stíhat neoprávněné užívání kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů – pokud se tedy jedná o použití kamerových systémů se záznamem.

Na čerpání dotací z OPŽP se od 1. 4. 2015 vztahují nová závazná pravidla

15. 5. 2015

Dokument Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí zahrnuje změny vyplývající z účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách ze dne 6. 3. 2015. Jedná se o zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona o veřejných zakázkách je v připomínkovém řízení

7. 5. 2015

Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek je již hotový a 22. dubna 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení. To je důležitý krok před odesláním návrhu vládě k projednání.

Firmy by spíš než placení nemocenské unesly vyšší zdanění

30. 4. 2015

Zástupci padesátky firem účastnících se fóra Asociace exportérů, které se uskutečnilo v druhé polovině dubna 2015 v Mladých Bukách na Trutnovsku, v anketě přiznali větší obavu z návratu povinnosti zaměstnavatele proplácet zaměstnancům první tři dny nemocenské než z proklamovaného zvýšení korporátních daní.

Novela školského zákona ruší jmenování ředitele školy na 6 let

24. 4. 2015

Před nedávnem schválená novela školského zákona přináší do aktuální praxe několik změn.

Malá technická novela občanského zákoníku nabývá jasné obrysy

17. 4. 2015

O potřebě novelizace nového občanského zákoníku se hovoří prakticky od doby jeho účinnosti v lednu 2014. Aktuálně se do třetího kola připomínkového řízení dostala tzv. malá technická novela, která má ambice napravit některá problematická ustanovení, jež nevratně zasahují do práv občanů a firem.

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

10. 4. 2015

Dne 1. dubna 2015 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zemědělského původního fondu, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 6. března 2015 pod č. 41/2015 Sb.

Novela zákona o zaměstnanosti sjednotí podmínky pro poskytování podpory

3. 4. 2015

Poslanecká sněmovna ČR v prvním čtení schválila vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti, která by měla mimo jiné sjednotit podmínky poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kteří pracují v tzv. nekolidujícím zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti, a uchazečů, kteří jsou společníkem, členem orgánu obchodní korporace nebo jinou v zákoně uvedenou osobou.

Co přináší aktuální novela vyhlášky o nakládání s odpady

27. 3. 2015

Dne 1. března 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 27/2015 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Novela zákona o veřejných zakázkách již účinná!

11. 3. 2015

Dle informací MMR ČR byla v pátek 6. 3. 2015 vyhlášena ve Sbírce zákonů očekávaná novela zákona o veřejných zakázkách. Tímto dnem také vstoupila v účinnost.

MPSV připravuje snížení objemu agenturního zaměstnávání

6. 3. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá od ledna 2016 stanovit limit pro podíl agenturních zaměstnanců ve firmách na 15 %. Navíc požaduje zrovnoprávnění kmenových a agenturních zaměstnanců v oblasti pracovních podmínek.

Prezident v úterý podepsal novelu ZVZ

27. 2. 2015

Novela zákona o veřejných zakázkách navrhuje umožnit otevření i jedné doručené nabídky a zpřísnit požadavky na návrh na zahájení řízení u ÚOHS.

Vyhláška o třídění bioodpadu, kovů, skla, papíru a plastů

20. 2. 2015

Od 1. ledna 2015 platí vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, na základě které budou města a obce povinny zajistit pro své občany třídění bioodpadu a kovů.

Silniční daň za rok 2014 vzbuzuje řadu otázek

13. 2. 2015

Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2014 se nezadržitelně blíží. Nemáte stále v oblasti daně silniční jasno? Na nejčastější otázky odpovídá následující článek.

Odvodové povinnosti pro rok 2015

6. 2. 2015

Ze mzdy je mimo zálohy na daň odváděno také sociální a zdravotní pojištění. Sociální a zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec. U zdravotního pojištění se za každého musí pojistné platit, ale za někoho tak činí stát.

Zákon o státní službě nabyl účinnosti

30. 1. 2015

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (služební zákon).

Roční zúčtování 2014 a novinky ve zdaňování mezd 2015

23. 1. 2015

Pomalu se blíží termín pro roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění, a tedy i čas na rozhodnutí, zda o něj požádat svého zaměstnavatele, nebo si podat vlastní daňové přiznání. Případy, kdy může o roční zúčtování zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat a novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti uplatnitelné pro roční zúčtování 2014 a v roce 2015, shrnuje následující článek.

Co přináší novela zákona o rezervách od roku 2015

16. 1. 2015

Rok 2015 přinese v souvislosti s pohledávkami četné změny, na něž je potřeba brát zřetel. Novela zákona o rezervách v oblasti daňových opravných položek k pohledávkám od roku 2015 významně pozmění tuto oblast následujícím způsobem:

Tipy z praxe pro nové dotační období 2014–2020

9. 1. 2015

Dříve než se naplno rozjede nové programové období 2014–2020, nastává prostor pro rekapitulaci dosavadních zkušeností, ocenění úspěchů, ale i pojmenování slabších stránek.

Rok 2015 tradičně přinesl řadu legislativních změn

2. 1. 2015

Z novelizací zákonů, které vstupují od 1. 1. 2015 v platnost, zasáhnou korporátní prostředí zejména změny v oblasti daní. Klíčové novinky v zákoně o DPH přitom byly schváleny až na konci prosince 2014.

Pracovní úraz a nemoc z povolání – náhrady za ztrátu výdělku se zvýší

26. 12. 2014

V případě, že se vám stane pracovní úraz, budete trpět nemocí způsobenou výkonem povolání či ztratíte blízkého člověka, který zahyne při výkonu povolání, máte nárok na vyšší náhradu ztráty z výdělku.

Co přináší vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích

19. 12. 2014

Prezident republiky podepsal zákon, který nahradí dosavadní zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Jste připraveni na povinnost elektronické podávání daňových přiznání od 2015?

12. 12. 2014

Od 1. ledna 2015 čeká na řadu daňových subjektů – majitelů datové schránky – nová daňová povinnost. Musí komunikovat s finančním úřadem pouze elektronicky. Pokud tak nebudou činit, hrozí jim automaticky pokuta. Týká se nová povinnost i Vás? Jakým způsobem lze nejrychleji a nejefektivněji tuto procesní povinnost splnit informují následující řádky.

Přírodní kalamita jako důvod pro volno bez náhrady mzdy

5. 12. 2014

Pokud jste se kvůli námraze a sněhu dostali do práce se zpožděním, či dokonce vůbec, je tato překážka důvodem pro vybrání volna. I ten nejzatvrzelejší zaměstnavatel musí v tomto případě uznat, že vina není na vaší straně.

Nová pravidla přidělování pásek pro označování lihu

28. 11. 2014

V první polovině listopadu schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o spotřebních daních.