Aktuálně

Firmy by spíš než placení nemocenské unesly vyšší zdanění

30. 4. 2015

Zástupci padesátky firem účastnících se fóra Asociace exportérů, které se uskutečnilo v druhé polovině dubna 2015 v Mladých Bukách na Trutnovsku, v anketě přiznali větší obavu z návratu povinnosti zaměstnavatele proplácet zaměstnancům první tři dny nemocenské než z proklamovaného zvýšení korporátních daní.

Novela školského zákona ruší jmenování ředitele školy na 6 let

24. 4. 2015

Před nedávnem schválená novela školského zákona přináší do aktuální praxe několik změn.

Malá technická novela občanského zákoníku nabývá jasné obrysy

17. 4. 2015

O potřebě novelizace nového občanského zákoníku se hovoří prakticky od doby jeho účinnosti v lednu 2014. Aktuálně se do třetího kola připomínkového řízení dostala tzv. malá technická novela, která má ambice napravit některá problematická ustanovení, jež nevratně zasahují do práv občanů a firem.

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

10. 4. 2015

Dne 1. dubna 2015 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zemědělského původního fondu, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 6. března 2015 pod č. 41/2015 Sb.

Novela zákona o zaměstnanosti sjednotí podmínky pro poskytování podpory

3. 4. 2015

Poslanecká sněmovna ČR v prvním čtení schválila vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti, která by měla mimo jiné sjednotit podmínky poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kteří pracují v tzv. nekolidujícím zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti, a uchazečů, kteří jsou společníkem, členem orgánu obchodní korporace nebo jinou v zákoně uvedenou osobou.

Co přináší aktuální novela vyhlášky o nakládání s odpady

27. 3. 2015

Dne 1. března 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 27/2015 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Novela zákona o veřejných zakázkách již účinná!

11. 3. 2015

Dle informací MMR ČR byla v pátek 6. 3. 2015 vyhlášena ve Sbírce zákonů očekávaná novela zákona o veřejných zakázkách. Tímto dnem také vstoupila v účinnost.

MPSV připravuje snížení objemu agenturního zaměstnávání

6. 3. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá od ledna 2016 stanovit limit pro podíl agenturních zaměstnanců ve firmách na 15 %. Navíc požaduje zrovnoprávnění kmenových a agenturních zaměstnanců v oblasti pracovních podmínek.

Prezident v úterý podepsal novelu ZVZ

27. 2. 2015

Novela zákona o veřejných zakázkách navrhuje umožnit otevření i jedné doručené nabídky a zpřísnit požadavky na návrh na zahájení řízení u ÚOHS.

Vyhláška o třídění bioodpadu, kovů, skla, papíru a plastů

20. 2. 2015

Od 1. ledna 2015 platí vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, na základě které budou města a obce povinny zajistit pro své občany třídění bioodpadu a kovů.

Silniční daň za rok 2014 vzbuzuje řadu otázek

13. 2. 2015

Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2014 se nezadržitelně blíží. Nemáte stále v oblasti daně silniční jasno? Na nejčastější otázky odpovídá následující článek.

Odvodové povinnosti pro rok 2015

6. 2. 2015

Ze mzdy je mimo zálohy na daň odváděno také sociální a zdravotní pojištění. Sociální a zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec. U zdravotního pojištění se za každého musí pojistné platit, ale za někoho tak činí stát.

Zákon o státní službě nabyl účinnosti

30. 1. 2015

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (služební zákon).

Roční zúčtování 2014 a novinky ve zdaňování mezd 2015

23. 1. 2015

Pomalu se blíží termín pro roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění, a tedy i čas na rozhodnutí, zda o něj požádat svého zaměstnavatele, nebo si podat vlastní daňové přiznání. Případy, kdy může o roční zúčtování zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat a novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti uplatnitelné pro roční zúčtování 2014 a v roce 2015, shrnuje následující článek.

Co přináší novela zákona o rezervách od roku 2015

16. 1. 2015

Rok 2015 přinese v souvislosti s pohledávkami četné změny, na něž je potřeba brát zřetel. Novela zákona o rezervách v oblasti daňových opravných položek k pohledávkám od roku 2015 významně pozmění tuto oblast následujícím způsobem:

Tipy z praxe pro nové dotační období 2014–2020

9. 1. 2015

Dříve než se naplno rozjede nové programové období 2014–2020, nastává prostor pro rekapitulaci dosavadních zkušeností, ocenění úspěchů, ale i pojmenování slabších stránek.

Rok 2015 tradičně přinesl řadu legislativních změn

2. 1. 2015

Z novelizací zákonů, které vstupují od 1. 1. 2015 v platnost, zasáhnou korporátní prostředí zejména změny v oblasti daní. Klíčové novinky v zákoně o DPH přitom byly schváleny až na konci prosince 2014.

Pracovní úraz a nemoc z povolání – náhrady za ztrátu výdělku se zvýší

26. 12. 2014

V případě, že se vám stane pracovní úraz, budete trpět nemocí způsobenou výkonem povolání či ztratíte blízkého člověka, který zahyne při výkonu povolání, máte nárok na vyšší náhradu ztráty z výdělku.

Co přináší vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích

19. 12. 2014

Prezident republiky podepsal zákon, který nahradí dosavadní zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Jste připraveni na povinnost elektronické podávání daňových přiznání od 2015?

12. 12. 2014

Od 1. ledna 2015 čeká na řadu daňových subjektů – majitelů datové schránky – nová daňová povinnost. Musí komunikovat s finančním úřadem pouze elektronicky. Pokud tak nebudou činit, hrozí jim automaticky pokuta. Týká se nová povinnost i Vás? Jakým způsobem lze nejrychleji a nejefektivněji tuto procesní povinnost splnit informují následující řádky.

Přírodní kalamita jako důvod pro volno bez náhrady mzdy

5. 12. 2014

Pokud jste se kvůli námraze a sněhu dostali do práce se zpožděním, či dokonce vůbec, je tato překážka důvodem pro vybrání volna. I ten nejzatvrzelejší zaměstnavatel musí v tomto případě uznat, že vina není na vaší straně.

Nová pravidla přidělování pásek pro označování lihu

28. 11. 2014

V první polovině listopadu schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o spotřebních daních.

Vláda schálila kurzarbeit, firmy to vítají

21. 11. 2014

Český vládní kabinet v listopadu schválil program zkrácených pracovních úvazků, tzv. kurzarbeit. Chce jím zejména snížit riziko propouštění v situacích, kdy firmy budou mít pro své zaměstnance práci jen na tři nebo čtyři dny v týdnu. Žádosti budou shromažďovat úřady práce a vláda pak bude posuzovat každou žádost jednotlivě.

Od ledna vzrostou celní správě pravomoci

14. 11. 2014

Přibližně 2700 firem, které platí spotřební daně, bude mít od ledna roku 2015 novou povinnost. Budou povinny posílat úřadům klíčové údaje o svém hospodaření.

Vítězové soutěže Vyfoť projekt byli vyhlášeni

7. 11. 2014

Fotografická soutěž Vyfoť projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci, se i letos těšila velkému zájmu široké veřejnosti. Během letních měsíců přihlásili fotografové do soutěže více než 3 300 fotoalb. Každé z nich představovalo některý z projektů podpořený z fondů EU.