Aktuálně

Rok 2015 tradičně přinesl řadu legislativních změn

2. 1. 2015

Z novelizací zákonů, které vstupují od 1. 1. 2015 v platnost, zasáhnou korporátní prostředí zejména změny v oblasti daní. Klíčové novinky v zákoně o DPH přitom byly schváleny až na konci prosince 2014.

Pracovní úraz a nemoc z povolání – náhrady za ztrátu výdělku se zvýší

26. 12. 2014

V případě, že se vám stane pracovní úraz, budete trpět nemocí způsobenou výkonem povolání či ztratíte blízkého člověka, který zahyne při výkonu povolání, máte nárok na vyšší náhradu ztráty z výdělku.

Co přináší vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích

19. 12. 2014

Prezident republiky podepsal zákon, který nahradí dosavadní zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Jste připraveni na povinnost elektronické podávání daňových přiznání od 2015?

12. 12. 2014

Od 1. ledna 2015 čeká na řadu daňových subjektů – majitelů datové schránky – nová daňová povinnost. Musí komunikovat s finančním úřadem pouze elektronicky. Pokud tak nebudou činit, hrozí jim automaticky pokuta. Týká se nová povinnost i Vás? Jakým způsobem lze nejrychleji a nejefektivněji tuto procesní povinnost splnit informují následující řádky.

Přírodní kalamita jako důvod pro volno bez náhrady mzdy

5. 12. 2014

Pokud jste se kvůli námraze a sněhu dostali do práce se zpožděním, či dokonce vůbec, je tato překážka důvodem pro vybrání volna. I ten nejzatvrzelejší zaměstnavatel musí v tomto případě uznat, že vina není na vaší straně.

Nová pravidla přidělování pásek pro označování lihu

28. 11. 2014

V první polovině listopadu schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o spotřebních daních.

Vláda schálila kurzarbeit, firmy to vítají

21. 11. 2014

Český vládní kabinet v listopadu schválil program zkrácených pracovních úvazků, tzv. kurzarbeit. Chce jím zejména snížit riziko propouštění v situacích, kdy firmy budou mít pro své zaměstnance práci jen na tři nebo čtyři dny v týdnu. Žádosti budou shromažďovat úřady práce a vláda pak bude posuzovat každou žádost jednotlivě.

Od ledna vzrostou celní správě pravomoci

14. 11. 2014

Přibližně 2700 firem, které platí spotřební daně, bude mít od ledna roku 2015 novou povinnost. Budou povinny posílat úřadům klíčové údaje o svém hospodaření.

Vítězové soutěže Vyfoť projekt byli vyhlášeni

7. 11. 2014

Fotografická soutěž Vyfoť projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci, se i letos těšila velkému zájmu široké veřejnosti. Během letních měsíců přihlásili fotografové do soutěže více než 3 300 fotoalb. Každé z nich představovalo některý z projektů podpořený z fondů EU.

Spor o lesní školky eskaluje

31. 10. 2014

Ani několikeré petiční akce organizované Asociací lesních mateřských škol nedocílily zamítnutí návrhu zákona, který by fakticky znemožnil činnost těchto alternativních předškolních zařízení. Po prezidentském vetu představitelé vládní koalice prohlásili, že zákon přesto prosadí, záhy však k němu připraví novelu, která by existenci lesních školek umožnila. 

Prezident vetoval zákon o dětské skupině

24. 10. 2014

Prezident republiky Miloš Zeman zákon odmítl proto, že by neumožnil pokračování lesních školek. Schválený zákon totiž omezuje alternativy péče o dítě pouze na jeden druh registrovaných subjektů, které splňují přísné podmínky plynoucí ze zákona.

Novela zákona o spotřebních daních a tzv. zelená nafta

17. 10. 2014

Prezident Miloš Zeman podepsal před nedávnem novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Prezident vetoval služební zákon

10. 10. 2014

Prezident Miloš Zeman ve středu vrátil poslanecké sněmovně novelu služebního zákona, protože podle jeho názoru vyvolává ústavní pochybnosti. Navíc vetoval i zákon o dětských skupinách, protože nebyl spokojen se skutečností, že poslanci do návrhu nezakomponovali změny schválené Senátem.

Úřad průmyslového vlastnictví zamítl udělení ochranné známky

3. 10. 2014

Společnost Kofola prohrála spor s italským výrobcem Ferrero. Podle něj je její název pro nápoj Natelo příliš podobný známé cukrovince Nutella.

Smlouvy ve veřejných zakázkách a jejich změny

26. 9. 2014

Knižní trh právě nabízí publikaci Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny, jejímž autorem je advokát, přední odborník na problematiku veřejných zakázek a člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

Čtvrtmilionovou pokutu za nelegální práci řešil i Ústavní soud

19. 9. 2014

Ústavní soud ve svém rozsudku prohlásil, že minimální hranice pokuty ve výši 250 tisíc korun je příliš vysoká, protože může být pro menší firmu nebo podnikatele likvidační, zatímco společenská nebezpečnost překročení zákona může být v některých případech i velmi malá.

Školky žádají vládu o peníze na rozšíření svých kapacit

12. 9. 2014

Mateřské školy musely letos kvůli nedostatečné kapacitě odmítnout na šedesát tisíc dětí. Stejně jsou na tom také některé základní školy. Proto žádají stát o peníze na rozšíření svých kapacit. Ve fondu ministerstva je však pouze třetina peněz, která by byla pro rozšíření všech zařízení potřeba.

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství

5. 9. 2014

Jak uvedlo MMR ČR, Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 České republiky byla dne 26. srpna 2014 v odpoledních hodinách schválena Evropskou komisí.

Generální finanční ředitelství zpřísnilo pravidla pro nespolehlivé plátce

29. 8. 2014

Od 1. října 2014 vstupují v platnost nová pravidla, která zvyšují pravděpodobnost, že bude podnikatel zařazen mezi tzv. nespolehlivé plátce.

Co přináší vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti

22. 8. 2014

Senát před nedávnem schválil vládní návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti, jenž zavádí pravidla mezi veřejnou správou a soukromým prostorem při předcházení útokům na informační technologie; jeho účinnost se předpokládá k 1. 1. 2015.

Dubnová novela zákona o archivnictví a spisové službě ještě nevstoupila v obecnou známost

15. 8. 2014

Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě prošel během deseti let třinácti novelizacemi. Původní prováděcí vyhláška 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby byla před dvěma lety nahrazena zcela novou vyhláškou a letos v dubnu byl zveřejněn ve sbírce zákonů zákon č. 56/2014 Sb., který nejnověji původní zákon mění.

Právě nabyla účinnosti novela trestního zákona

5. 8. 2014

Dne 22. 7. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 141/2014 Sb., který novelizuje zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Změna osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí musí být uvedena ve smlouvě

1. 8. 2014

Daň z nabytí nemovitých věcí nahradila daň z převodu nemovitostí. To přináší významné změny zažitých pravidel, platných v uplynulých dvaceti letech.

Na podporu zaměstnávání OZP poskytl ÚP ČR od ledna do června téměř 2 mld. Kč

25. 7. 2014

České úřady práce zaměstnavatelům v prvním pololetí roku 2014 vyplatily téměř dvě miliardy korun coby podporu zaměstnávání osob se sníženou zdravotní způsobilostí.

OP pro čerpání evropských peněz z EU byly schváleny

16. 7. 2014

Vláda dala programům zelenou na svém pondělním jednání.