Aktuálně

Generální finanční ředitelství zpřísnilo pravidla pro nespolehlivé plátce

29. 8. 2014

Od 1. října 2014 vstupují v platnost nová pravidla, která zvyšují pravděpodobnost, že bude podnikatel zařazen mezi tzv. nespolehlivé plátce.

Co přináší vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti

22. 8. 2014

Senát před nedávnem schválil vládní návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti, jenž zavádí pravidla mezi veřejnou správou a soukromým prostorem při předcházení útokům na informační technologie; jeho účinnost se předpokládá k 1. 1. 2015.

Dubnová novela zákona o archivnictví a spisové službě ještě nevstoupila v obecnou známost

15. 8. 2014

Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě prošel během deseti let třinácti novelizacemi. Původní prováděcí vyhláška 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby byla před dvěma lety nahrazena zcela novou vyhláškou a letos v dubnu byl zveřejněn ve sbírce zákonů zákon č. 56/2014 Sb., který nejnověji původní zákon mění.

Právě nabyla účinnosti novela trestního zákona

5. 8. 2014

Dne 22. 7. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 141/2014 Sb., který novelizuje zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Změna osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí musí být uvedena ve smlouvě

1. 8. 2014

Daň z nabytí nemovitých věcí nahradila daň z převodu nemovitostí. To přináší významné změny zažitých pravidel, platných v uplynulých dvaceti letech.

Na podporu zaměstnávání OZP poskytl ÚP ČR od ledna do června téměř 2 mld. Kč

25. 7. 2014

České úřady práce zaměstnavatelům v prvním pololetí roku 2014 vyplatily téměř dvě miliardy korun coby podporu zaměstnávání osob se sníženou zdravotní způsobilostí.

OP pro čerpání evropských peněz z EU byly schváleny

16. 7. 2014

Vláda dala programům zelenou na svém pondělním jednání.

Monitoring zaměstnanců odhalí špatně vybraného zaměstnance, který stojí ročně stamiliardy

11. 7. 2014

V dnešní uspěchané době je častým jevem, že organizace narychlo potřebuje obsadit funkci, a proto uspořádá výběrové řízení, případně si vybere nového zaměstnance z okruhu známých. Po krátké době se ukáže, že pracovník svou funkci nezvládá, a hledání nové pracovní síly musí začít nanovo.

Vláda schválila zavedení třetí sazby DPH

4. 7. 2014

V souladu se svým programovým prohlášením předevčírem kabinet Bohuslava Sobotky schválil zavedení nové destiprocentní sazby DPH pro knihy, nenahraditelnou kojeneckou výživu a léky. Tato druhá snížená sazba daně z přidané hodnoty by měla začít platit od 1. 1. 2015.

Služba sledování změn v katastru nemovitostí: velký pokrok

27. 6. 2014

V souvislosti s důrazem, který klade nová právní úprava na aktivní ochranu práv a na posílení důvěry v zápis v katastru nemovitostí, byla v tomto roce spuštěna Služba sledování změn v katastru nemovitostí (tzv. „hlídací pes“). Došlo k tomu na základě § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve spojení s § 19 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

České firmy přivážejí do Číny nejmodernější biotechnologie

20. 6. 2014

Čína má obrovský ekonomický potenciál, pro Českou republiku je prioritní zemí z hlediska obchodu a investic. Číňané mají zájem o moderní technologie, na jejichž dalším vývoji jsou ochotni se podílet.

Míra nezaměstnanosti v květnu už potřetí klesla

13. 6. 2014

V uplynulém měsíci klesla nezaměstnanost o čtyři desetiny procentního bodu na 7,5 procent. Tento relativně rychlý růst zaměstnanosti na úroveň z loňského května je navíc umocněn očekáváními analytiků, že nastoupený trend bude pokračovat.

Dva nové trestné činy se týkají i právnických osob

6. 6. 2014

Dne 14. května 2014 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh zákona měnící trestní zákoník, trestní řád a zákon o odpovědnosti právnických osob.

Zahraniční firmy plánují přijímat nové zaměstnance, odbornost uchazečů pokulhává

30. 5. 2014

V současné době u zahraničních firem očekáváme růst, který s sebou přinese i pozitivní aspekt: přijímání nových pracovních sil. Valná většina firem se však obává toho, že mezi uchazeči nebudou schopny nalézt kandidáta se správnou kvalifikací.

Třetí sazba DPH na obzoru

23. 5. 2014

Ministerstvo financí poslalo návrh novely, která mj. zavádí novou hladinu DPH ve výši 10 procent, k připomínkám. Mezi další novinky patří zavedení evidence údajů z daňových dokladů (kontrolního výkazu), podobně jako je tomu například na Slovensku. Třetí důležitou změnou je ponechání limitu pro registraci k DPH na 1 milionu korun, a to v souvislosti s odkladem spuštění Jednoho inkasního místa. V neposlední řadě novela rozšiřuje režim reverse charge.

Objem veřejných zakázek v 1.Q rostl, posílilo stavebnictví

16. 5. 2014

První čtvrtletí přineslo z veřejných zdrojů více peněz pro českou ekonomiku, než tomu bylo v minulosti, jak ve své zprávě uvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Eurofondy uvolní finanční prostředky nejen na nákup nového kotle

9. 5. 2014

Fondy EU letos poprvé umožní čerpání dotací také na nákup nového kotle. Na jejich výměnu poputuje významný podíl z dvacetimilionového obnosu, který Státní fond životního prostředí rozdělí do roku 2020 na zlepšení kvality ovzduší.

Omezí novela zákona o zaměstnanosti administrativní zátěž firem?

2. 5. 2014

Ministr Jan Mládek uvedl 30. dubna na schůzi poslanecké sněmovny vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti po zapracování poslaneckého pozměňovacího návrhu. Nová legislativní úprava si klade za cíl zejména snížit administrativní zátěž pro firmy.

Jaké jsou cíle nové úpravy veřejných zakázek?

25. 4. 2014

Práce na novém zákonu o veřejných zakázkách jsou v plném proudu. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, na které oblasti se především zaměří.

Spolehliví sluhové, ale krutí pánové: Excel, Word a PowerPoint

18. 4. 2014

Přenechte rutinní náplň své pracovní činnosti šikovným aplikacím, abyste se mohli věnovat kreativním profesním výzvám, na které jsou všechny stroje krátké. Objevte skrytý potenciál zdánlivě známých editorů Excelu, Wordu a PowerPointu na našich e-Seminářích.

Soutěž Manažer roku spěje do finále

11. 4. 2014

Již 24. dubna 2014 se na pražském Žofíně 72 finalistů nejprestižnější české manažerské soutěže dozví, kdo z nich nejlépe vyhověl kritériím hodnotitelů.

Očekávané nové zadávací směrnice EU byly zveřejněny

4. 4. 2014

Jak informovala renomovaná advokátní kancelář MT Legal, minulý týden byly v Úředním věstníku EU zveřejněny dlouho očekávané nové směrnice, jež upravují zadávání veřejných zakázek.

Nová legislativa omezí obchod s dluhy a pohledávkami

28. 3. 2014

Ve sněmovně nyní leží dva legislativní návrhy, které brojí především proti obohacování se na drobných pohledávkách.

Pokuty za nedodržování zákoníku práce se meziročně zvýšily

14. 3. 2014

V průběhu loňského roku vyměřil Státní úřad inspekce práce pokuty v celkové výši 57 milionů korun za porušování ustanovení zákoníku práce. Nejvyšší pokuta činila více než půl milionu korun.

Přihlaste se do programu Nová zelená úsporám již v dubnu

7. 3. 2014

Příjem žádostí začne 1. dubna 2014  a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celková částka, která se mezi žadatele rozdělí, činí 1,9 miliardy korun.