Aktuálně

Co přinese zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

18. 10. 2013

Senát nedávno schválil vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, reagující na úpravu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Jak nový občanský zákoník od 1. 1. 2014 ovlivní pracovněprávní vztahy?

11. 10. 2013

Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 představuje nejvýznamnější změnu v právním řádu České republiky za posledních 20 let, která se významně podepíše také na úpravě pracovněprávních vztahů. V souvislosti s jeho přijetím bude také zákoník práce novelizován. Velké změny se týkají především odměňování zaměstnanců a jejich odpovědnosti za škodu.

Povinnost kontrolovat čísla účtů kvůli ručení za DPH byla podruhé odložena

4. 10. 2013

Až do konce roku 2013 nemusejí plátci DPH kontrolovat čísla účtů, na které svým dodavatelům hradí došlé faktury. Faktická účinnost institutu ručení za DPH v případě, že dojde k plnění na jiný účet, než který má poskytovatel uvedený v registru, byla totiž již podruhé odložena, a to na 1. leden 2014.

Prezident podepsal doprovodný zákon k novému občanskému zákoníku

27. 9. 2013

Dne 17. září 2013 podepsal prezident České republiky tzv. doprovodný zákon k novému občanskému zákoníku. Tento terminologicky zpřesňuje a upravuje cca 70 právních předpisů v souvislosti s přijetím převratné soukromoprávní legislativy.

Jak dosáhnout profesionální úrovně práce s počítačem

20. 9. 2013

Kancelářský balík programů Microsoft Excel, Word a PowerPoint se stal neodmyslitelným každodenním společníkem pracovníků většiny firem. Jejich ovládání na běžné uživatelské úrovni je dnes považováno za nedílnou součást počítačové gramotnosti. Každý z těchto editorů však nabízí mnohem širší škálu využití, než je běžným uživatelům známo. A ten, kdo se nebojí překročit hranice své dosavadní zkušenosti, rozhodně nebude litovat. Především ušetří spoustu času, protože se jeho práce zrychlí a snáze si poradí s případnými problémy.

Senát zamítl změnu daňových zákonů souvisejících s novým občanským zákoníkem

13. 9. 2013

Horní komora parlamentu podle očekávání zamítla balík daňových změn, které doprovázely nový občanský zákoník. Kvůli rozpuštění poslanecké sněmovny navíc tímto krokem legislativní proces všech zavržených novel končí.

Největší změny týkající se spol s r. o. podle zákona o obchodních korporacích

6. 9. 2013

Společnost s ručením omezeným je spolu s akciovou společností nejpoužívanější formou obchodní společnosti u nás. Jaké novinky ji postihnou po účinnosti zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2014?

Úspěšné vyjednávání s odborovou organizací přinese řadu výhod pro správné směřování vaší společnosti

30. 8. 2013

Rok 2013 pozvolna přechází do své poslední čtvrtiny a to znamená, že nadchází období příprav na kolektivní vyjednávání pro rok 2014. Odborová organizace může být pro nejednoho zaměstnavatele noční můrou, zároveň však může představovat velkou příležitost vyjednat si značné výhody pro zefektivnění pracovních podmínek a zajištění vyšších zisků.

ÚOOÚ: Jako zaměstnavatel nemáte právo pořïzovat kopie OP nových zaměstnanců

23. 8. 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ve své dnešní tiskové zprávě občany varoval, aby ze zásady nikomu neposkytovali či neposílali kopie a skeny svých osobních dokladů. Riziko následného zneužití poskytnutých údajů a kopie dokladu jako takové je totiž podle úřadu značné.
 

Minimální mzda se zvýšila o pět set korun

16. 8. 2013

S účinností od 1. srpna 2013 došlo ke zvýšení minimální mzdy ze současných 8000 korun na 8500 korun.

Jaký bude rok 2014 pro vaši firmu?

9. 8. 2013

Letní prázdniny se zvolna překlopily do druhé poloviny a mnoho firem již začíná přemýšlet o svých plánech na další kalendářní rok. Podzim se pak ponese ve znamení horlivého plánování a intenzivních příprav.

Novela zákoníku práce, která přináší dvě důležité změny, již vstoupila v účinnost

2. 8. 2013

Dne 1. srpna 2013 vstoupila v účinnost novela zákoníku práce, která při splnění několika podmínek umožňuje řetězení pracovních poměrů na dobu určitou v případě závažných provozních důvodů na straně zaměstnavatele. Novela také zkracuje minimální dobu odpočinku mezi dvěma směnami.
 

Zadavatelé a uchazeči, sledujte aktuální judikáty v oblasti veřejných zakázek

26. 7. 2013

Nejvyšší správní soud v Brně se před nedávnem vyjádřil například k otázce potřeby znalce v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Přijměte mladého zaměstnance a stát vám přispěje až 24 000 Kč měsíčně

19. 7. 2013

Každý pátý člověk mladší 25 let je podle statistiky ministerstva práce a sociálních věcí v současné době bez práce. Hrozivý vývoj nezaměstnanosti například ve Španělsku, kde je nyní nezaměstnaný každý druhý čerstvý absolvent školy, nutí ministerstvo práce a sociálních věcí ke vstřícným opatřením vůči zaměstnavatelům. Ve svém Plánu zaměstnanosti nabízí možnost získávat až 24 000,- Kč měsíčně po celý rok tomu, kdo zaměstná mladého člověka evidovaného na Úřadu práce ČR.

Nový občanský zákoník a doprovodná legislativa versus leden 2014

12. 7. 2013

V souvislosti s pádem vlády Petra Nečase se opět vynořila nejistota, zda nejdůležitější právní akt příštího roku vstoupí v účinnost podle původního plánu. Podle nové ministryně spravedlnosti jsou ale jakékoli obavy veskrze liché.

Nájemní vztahy podle nového občanského zákoníku

4. 7. 2013

Jednou z významných oblastí, kde dojde v důsledku účinosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 k důležitým, resp. pozoruhodným změnám, bude oblast nájemních vztahů.

Co přinese české společnosti vládní daňový balíček

21. 6. 2013

Vláda v dubnu schválila návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změn (doprovodný zákon) a návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. První čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo 17. května 2013. Cílem návrhu je sladit daňové právo s rekodifikací soukromého práva, tedy s novým občanským zákoníkem.

Problémy se zaměstnanci? Nabízíme hned několik řešení!

14. 6. 2013

Lidé, jejich práce a nápady jsou stěžejním pilířem každé organizace. Pokud jsou ovšem dobře motivovaní a pracují ve prospěch zaměstnavatele.

Povodňová daň nebude, postiženým firmám se naopak daně sníží

7. 6. 2013

Vláda v reakci na rozsáhlé povodně přislíbila, že nebude zavádět žádné nové daně. V souladu s nedávným doporučení Mezinárodního měnového fondu naopak ministr financí v rozhovoru pro ČT24 oznámil, že postiženým právnickým osobám bude letos snížena, čí zcela prominuta daň z příjmů.
 

Co čeká marketingové vztahy mezi lékaři, lékárníky a farmaceutickými firmami

31. 5. 2013

Dne 15. května 2013 prošel v Poslanecké sněmovně ČR druhým čtením návrh změny zákona o regulaci reklamy, který si kladl za cíl přijmout opatření, jež by měla alespoň částečně zabránit možnému korumpování lékařů a lékárníků ze strany farmaceutických firem.

Rekordní počet podaných patentů a užitných vzorů na území ČR za minulý rok

24. 5. 2013

Jak uvádí týdeník Ekonom (č. 18, str. 16) s odkazem na statistiku zveřejněnou Úřadem průmyslového vlastnictví a Českým statistickým úřadem, vzrostl loni významně počet patentových přihlášek i užitných vzorů. Na konci roku 2012 bylo na území České republiky evidováno celkem 28 864 platných patentů, z nichž převážnou část tvořily patenty evropské.

Ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem bude mírnější

17. 5. 2013

Ačkoli kabinet na začátku roku přislíbil, že do daňového systému nebude letos zasahovat, drobné úpravy se přesto připravují. Jednou z nich je zmírnění tvrdosti nově zavedeného ručení za tzv. nespolehlivého plátce.

Nový občanský zákoník si žádá úpravu zákona o katastru nemovitostí

10. 5. 2013

Jedním ze zákonů, které je zapotřebí přijmout v souvislosti s novým občanským zákoníkem 2014, je také nový zákon o katastru nemovitostí. Doposud existují dva spolu související právní předpisy, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon). Tyto budou tedy zrušeny a nahrazeny jedním právním předpisem.

Veřejné zakázky provází řada nástrah, neznalost vás může přivést až za mříže

3. 5. 2013

Urputný konkurenční souboj o každou zakázku podpořený vleklou hospodářskou krizí vede firmy k častějšímu napadání postupu zadavatele a výsledků zadávacího řízení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže eviduje průměrně třináct stížností týdně. Kritických bodů v zadávacím řízení je přitom celá řada a zoufalí zadavatelé často vůbec netuší, jaká úskalí jejich postup skrývá.

Dílčí změny zákoníku práce čekají v senátu na schválení

26. 4. 2013

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Hlavní očekávanou změnou je návrat možnosti opakování pracovních poměrů na dobu určitou, avšak pouze za podmínky, že zaměstnavateli zabraňují nabídnout zaměstnanci smlouvu na dobu neurčitou. Tyto důvody včetně seznamu zaměstnanců, jichž se má omezení týkat, a dalšími náležitostmi musí písemně zveřejnit prostřednictvím interního předpisu nebo písemné dohody s odbory.