Aktuálně

Dílčí změny zákoníku práce čekají v senátu na schválení

26. 4. 2013

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Hlavní očekávanou změnou je návrat možnosti opakování pracovních poměrů na dobu určitou, avšak pouze za podmínky, že zaměstnavateli zabraňují nabídnout zaměstnanci smlouvu na dobu neurčitou. Tyto důvody včetně seznamu zaměstnanců, jichž se má omezení týkat, a dalšími náležitostmi musí písemně zveřejnit prostřednictvím interního předpisu nebo písemné dohody s odbory.

Projednává se novela zákona o místních poplatcích

19. 4. 2013

Rozpočtový výbor na své dubnové schůzi doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh novely zákona o místních poplatcích. Tato mimo jiné nově upravuje způsob vyměření místního poplatku.

Ručení příjemce zdanitelného plnění – které povinnosti se na vás vztahují?

12. 4. 2013

Půlroční odklad výzvy ručitele k úhradě nedoplatku působí mnohé nejasnosti. Vztahuje se totiž na jediný případ z celé řady situací, v nichž k ručení za nezaplacenou daň dochází.

Poslanci odsouhlasili řetězení pracovních smluv na dobu určitou

5. 4. 2013

Dolní komora parlamentu schválila ve třetím čtení návrh novely zákoníku práce, která opět umožní řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Nyní legislativní změna putuje na schválení do Senátu.

Podnikatelské subjekty prodávající lihoviny by nově měly žádat o koncesi

29. 3. 2013

Dne 6. března 2013 projednala česká vláda zavedení koncesí na prodej lihovin reagující na metanolovou aféru v loňském roce, konkrétně schválila návrh novely živnostenského zákona a nového zákona o povinném značení lihu.

Přes 13 000 akciových společností musí řešit problém s "anonymními" akciemi

23. 3. 2013

Ve středu 20. března 2013 rozhodl Senát Poslanecké sněmovny ČR, že o veřejné zakázky se budou moci ucházet jen firmy s dohledatelnou vlastnickou strukturou. Po 1. lednu 2014 se všechny anonymní akcie změní v akcie na jméno.

Od dubna budou firmy ručit za DPH nezaplacenou nespolehlivými plátci

15. 3. 2013

Již zanedlouho se v praxi plně projeví důsledky zavedení institutu tzv. nespolehlivého plátce, které mohou pocítit i spolehliví plátci DPH. Od dubna totiž budou ručit za daň z uskutečněných plnění, kterou neodvede jejich obchodní partner se statusem nespolehlivého plátce. V těchto případech zákon odběrateli mj. umožňuje zaplatit DPH přímo na účet finančního úřadu (a požadovat její vrácení v případě, že rizikový dodavatel daň nakonec odvede).

Co přinese firmám zákon o obchodních korporacích

8. 3. 2013

Ruku v ruce s novým občanským zákoníkem vstoupí 1. ledna 2014 v účinnost také nový zákon o obchodních korporacích. Ten mimo jiné nově upravuje rozsah odpovědnosti statutárních zástupců obchodních společností stejně jako řadu dalších dosavadních pravidel.

Využijte volného pohybu pracovníků v rozsahu platné legislativy!

1. 3. 2013

Pokud se rozhodnete vyslat své zaměstnance na práci do zahraničí, musíte splnit mnoho podmínek a podstoupit řadu procedur. Nejdříve je třeba zvážit, zda můžete zakázku provést v režimu přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků. S přeshraničním poskytováním služeb je spojeno také zvýšení nákladů, protože vyslaní pracovníci mají nárok na minimální mzdu platnou v zemi vyslání, pokud je pro ně výhodnější. Do úvahy je nutné vzít podmínky pro daně z příjmu a příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Nesmíte se zapomenout ani na příslušné formuláře a notifikace apod.

Za nelegální zaměstnávání padly vloni pokuty v celkové výši 163 milionů

22. 2. 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí uložilo jen za loňský rok tuzemským firmám pokuty za nelegální práci v úhrnné výši 163 milionů korun. Podle tiskové zprávy ministerstva bylo vloni provedeno 35,5 tisíce kontrol. 

Účinnost nového občanského zákoníku se neodkládá

15. 2. 2013

V Poslanecké sněmovně se znovu jednalo o odložení účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích 2014. Návrh, který vznesli komunističtí poslanci, ale neprošel.

Nejčastější problémy veřejných zakázek na stavební práce

8. 2. 2013

Jaká je nová podoba stavebních veřejných zakázek po vydání dvou důležitých prováděcích vyhlášek č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.?

Oblast pracovnělékařských služeb čekají další změny

1. 2. 2013

Jen několik málo měsíců po poslední novelizaci schválil senát novu úpravu zákona o specifických zdravotních službách. Dosud platilo, že byl každý uchazeč o práci považován za zdravotně nezpůsobilého až do okamžiku, kdy se podrobil lékařské prohlídce. Nově by se povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku neměla vztahovat na většinu brigádníků.

Zákoník práce aktuálně: Úprava smluv na dobu určitou se opět změní

25. 1. 2013

Na počátku ledna schválila česká vláda senátní návrh novely zákoníku práce, která znovu navrací vybrané výjimky ze zákazu řetězení pracovních poměrů na dobu určitou.

Novela stavebního zákona znamená renesanci stavebních prací

18. 1. 2013

Stavebnictví postihly od ledna velké změny. Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu změnila téměř polovinu původního znění zákona.

Řetězení smluv na dobu určitou znovu ve hře

11. 1. 2013

Vláda na svém zasedání druhý lednový týden posvětila senátní návrh, který znovu zavádí možnost sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou bez omezení počtu opakování. Řetězení smluv na dobu určitou by mělo ovšem platit jen pro určitý okruh pracovníků, zejména sezonních zaměstnanců v zemědělství nebo ve stavebnictví.

Pozor na aktuální změny občanského soudního řádu a exekučního řádu

4. 1. 2013

Právě před třemi dny, tedy 1. ledna 2013, vstoupila v účinnost novela zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a také novela zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Seznamte se s jejich obsahem.

Povinnost posouzení rizika ekologické újmy se týká od 1. 1. 2013 téměř každé firmy

28. 12. 2012

Tato povinnost je stanovena Nařízením vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, což je prováděcí předpis zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Daňový balíček vstoupil podpisem prezidenta v platnost

21. 12. 2012

Ačkoli na to měl podle ústavy 15denní lhůtu a již dříve vyjádřil mj. se zvyšováním DPH svůj nesouhlas, podepsal dnes Václav Klaus vládní daňový balíček. Novely šestnácti zákonů tak vstoupí v platnost už za několik dní, a to v době, kdy stojí vládní koalice před dalším vážným rozkolem.

Novela stavebního zákona přináší od 1. 1. 2013 řadu změn

14. 12. 2012

Zákon č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013 výrazně mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to tak, že se snaží ulehčit život nejen podnikatelské veřejnosti.

Zaměstnavatelům přinese rok 2013 jasnější pravidla

7. 12. 2012

Co nás čeká v roce 2013 na poli pracovněprávních vztahů?

Ústavní soud zrušil část letošní zdravotní reformy

30. 11. 2012

Ústavní soud ve dvou ze čtrnácti případů vyhověl účelové stížnosti sociálních demokratů na neplatnost rok starých reformních novel Nečasovy vlády.

Česká daňová správa se od 1. 1. 2013 reorganizuje

23. 11. 2012

Od nového roku nabývá účinnosti zákon o Finanční správě České republiky, který mění stávající soustavu územních finančních orgánů. Nově ji nahradí orgány Finanční správy, tedy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, čtrnáct finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

Novela zákona o DPH přináší přelomové změny do účetní praxe

16. 11. 2012

Ať bude konečná sazba DPH pro rok 2013 stanovena na 15 % a 21 %, nebo na jednotných 17,5 %, velké změny nás rozhodně neminou a je třeba se na ně důkladně připravit.

Nově schválená legislativa přináší zásadní změny v placení DPH na poslední chvíli

9. 11. 2012

Poslanecká sněmovna v poslední možné chvíli schválila vládní balíček, a zachránila tak současnou vládu Petra Nečase. Stěžejní novelizace legislativy přináší mnohem více změn než pouhý růst DPH v obou pásmech o jeden procentní bod, například vyšší zdanění osob s měsíčním příjmem nad 100 tisíc korun nebo zrušení daňového zvýhodnění pro pracující důchodce.