Aktuálně

Novinky vyplývající z tzv. katastrální vyhlášky

28. 2. 2014

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí,  nahradila dosavadní prováděcí katastrální vyhlášku č. 26/2007 Sb.

Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti opět na stole

21. 2. 2014

Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který před více než půl rokem představila legislativní rada odstupujícího kabinetu Petra Nečase, opět dostal na jednání poslanecké sněmovny.

Otázka legálnosti souběhu funkcí znovu potrápí členy statutárních orgánů

14. 2. 2014

Od 1. 1. 2014 je souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru opět značně problematický, jelikož zákon o obchodních korporacích nepřejal novelizovaná ustanovení obchodního zákoníku, která tuto častou praxi českých společností dovolovala.

Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se stále odkládá

7. 2. 2014

V polovině ledna schválila vláda návrh novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, kterou by mělo dojít k odložení jeho účinnosti až na 1. leden 2016.

Daňové nedoplatky za rok 2012 přesáhly 134 miliard korun

31. 1. 2014

Oproti předchozímu roku se objem daňových nedoplatků v roce 2012 zvýšil o 27 procent. Za tento nárůst mohou zejména nedoplatky na dani z přidané hodnoty, které se meziročně zvýšily z 57,3 na 82,5 miliard korun.

Postavení člena statutárního orgánu nese značná rizika

24. 1. 2014

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích od 1. 1. 2014 výrazně změnily pojetí odpovědnosti členů statutárních a kontrolních orgánů oproti dřívější právní úpravě. Situace je o to komplikovanější, že dosavadní soudní judikatura je v nových podmínkách aplikovatelná jen omezeně.

Novinka: Sociální služby jako předmět veřejných zakázek

17. 1. 2014

Novela zákona o sociálních službách přijatá zákonem č. 313/2013 Sb. vnesla do textu zákona nový paragraf 101a, který upravuje budoucí způsob financování sociálních služeb.

V cestovních náhradách na rok 2014 se paradoxně snížila cena PHM

10. 1. 2014

Tak jako každý rok vydalo i letos ministerstvo vyhlášku o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení ceny průměrných hmot. Zatímco u většiny cenových položek došlo k meziročnímu růstu v řádu jednotek procent, průměrné ceny pohonných hmot, které se ve skutečnosti za uplynulých 12 měsíců zdražily mj. kvůli kritizované intervenci ČNB, jsou na rok 2014 stanoveny nižší. 

Přehled změn v oblasti DPH od 1. 1. 2014

3. 1. 2014

Jako už tradičně každý rok schválili zákonodárci daňové změny pro rok 2014 až na poslední chvíli. Vzhledem k tomu, že nebylo dlouho jasné, zda budou zákonná opatření od 1. ledna 2014 skutečně účinná, se dosud řada organizací nestihla s novinkami důkladně seznámit.

Lexikon veřejných zakázek nabízí aktuální informace pro zadavatele i uchazeče

27. 12. 2013

Jako uživatelé zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jistě znáte situace, kdy potřebujete najít relevantní informace vztahující se k zákonu, a to buď pro zadání veřejné zakázky nebo pro podání či případně vyřízení námitek anebo návrhu na zahájení správního řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Akciové společnosti čeká v roce 2014 i řada méně známých legislativních novinek

20. 12. 2013

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje ve svých posledních aktualitách na několik změn v zákonech, kterým se nedostalo tolik mediální pozornosti, přesto jsou pro praktický chod akciových společností důležité.

Uzavírání smluv čekají od 1. 1. 2014 převratné změny

13. 12. 2013

Jednu z nejdůležitějších oblastí pro každého podnikatele postihne nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích ihned úderem silvestrovské půlnoci. Týká se smluvních vztahů.

Novela tiskového zákona reguluje periodika územních samosprávných celků

6. 12. 2013

Pod č. 305/2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn předpis novelizující zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (neboli také „tiskový zákon“). Dle důvodové zprávy je účelem novely upravit vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, tak aby byla zajištěna objektivita a vyváženost v něm publikovaných informací.

Sněmovna schválila zákonná opatření Senátu

29. 11. 2013

Poslanci tento týden schválili zákonné opatření Senátu, které od 1. 1. 2014 v návaznosti na nový občanský zákoník mění daňovou legislativu. Opatření obsahují i některé věcné změny, například zvýšení hranice pro osvobození příležitostných příjmů nebo vyšší limit pro daňově uznatelné dary.

Konec roku znamená velké hodnocení a harmonizaci cílů

22. 11. 2013

Období velkého plánování ve firmách a organizacích se pozvolna přelévá do fáze vyhodnocování výsledků, zdarů a nezdarů jednotlivých zaměstnanců.

Doprovodný zákon k NOZu se dotýká desítek právních předpisů

15. 11. 2013

Dne 30. září 2013 vyšel pod č. 303/2013 Sb. tzv. doprovodný zákon k novému občanskému zákoníku. Terminologicky zpřesňuje a upravuje více než 70 právních předpisů v souvislosti s přijetím nového soukromoprávního kodexu.

Nová sněmovna by už na své první schůzi měla rozhodnout o daních na rok 2014

8. 11. 2013

Poté, co senát v období rozpuštěné poslanecké sněmovny zamítl novelu daní doprovázející nový občanský zákoník, schválil významné daňové změny spolu s řadou pozměňovacích návrhů formou tzv. zákonného opatření senátu. To mělo za dané situace sílu zákona.

Nové dotační období 2014–2020 začne již za dva měsíce

31. 10. 2013

Získejte přehled o podobě jednotlivých dotačních programů a nových pravidlech, abyste se mohli důkladně připravit a rychle rozhodovat. Nejčerstvější informace načerpáte na našem webináři.

Co přinese zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

18. 10. 2013

Senát nedávno schválil vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, reagující na úpravu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Jak nový občanský zákoník od 1. 1. 2014 ovlivní pracovněprávní vztahy?

11. 10. 2013

Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 představuje nejvýznamnější změnu v právním řádu České republiky za posledních 20 let, která se významně podepíše také na úpravě pracovněprávních vztahů. V souvislosti s jeho přijetím bude také zákoník práce novelizován. Velké změny se týkají především odměňování zaměstnanců a jejich odpovědnosti za škodu.

Povinnost kontrolovat čísla účtů kvůli ručení za DPH byla podruhé odložena

4. 10. 2013

Až do konce roku 2013 nemusejí plátci DPH kontrolovat čísla účtů, na které svým dodavatelům hradí došlé faktury. Faktická účinnost institutu ručení za DPH v případě, že dojde k plnění na jiný účet, než který má poskytovatel uvedený v registru, byla totiž již podruhé odložena, a to na 1. leden 2014.

Prezident podepsal doprovodný zákon k novému občanskému zákoníku

27. 9. 2013

Dne 17. září 2013 podepsal prezident České republiky tzv. doprovodný zákon k novému občanskému zákoníku. Tento terminologicky zpřesňuje a upravuje cca 70 právních předpisů v souvislosti s přijetím převratné soukromoprávní legislativy.

Jak dosáhnout profesionální úrovně práce s počítačem

20. 9. 2013

Kancelářský balík programů Microsoft Excel, Word a PowerPoint se stal neodmyslitelným každodenním společníkem pracovníků většiny firem. Jejich ovládání na běžné uživatelské úrovni je dnes považováno za nedílnou součást počítačové gramotnosti. Každý z těchto editorů však nabízí mnohem širší škálu využití, než je běžným uživatelům známo. A ten, kdo se nebojí překročit hranice své dosavadní zkušenosti, rozhodně nebude litovat. Především ušetří spoustu času, protože se jeho práce zrychlí a snáze si poradí s případnými problémy.

Senát zamítl změnu daňových zákonů souvisejících s novým občanským zákoníkem

13. 9. 2013

Horní komora parlamentu podle očekávání zamítla balík daňových změn, které doprovázely nový občanský zákoník. Kvůli rozpuštění poslanecké sněmovny navíc tímto krokem legislativní proces všech zavržených novel končí.

Největší změny týkající se spol s r. o. podle zákona o obchodních korporacích

6. 9. 2013

Společnost s ručením omezeným je spolu s akciovou společností nejpoužívanější formou obchodní společnosti u nás. Jaké novinky ji postihnou po účinnosti zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2014?