Aktuálně

Zahraniční firmy plánují přijímat nové zaměstnance, odbornost uchazečů pokulhává

30. 5. 2014

V současné době u zahraničních firem očekáváme růst, který s sebou přinese i pozitivní aspekt: přijímání nových pracovních sil. Valná většina firem se však obává toho, že mezi uchazeči nebudou schopny nalézt kandidáta se správnou kvalifikací.

Třetí sazba DPH na obzoru

23. 5. 2014

Ministerstvo financí poslalo návrh novely, která mj. zavádí novou hladinu DPH ve výši 10 procent, k připomínkám. Mezi další novinky patří zavedení evidence údajů z daňových dokladů (kontrolního výkazu), podobně jako je tomu například na Slovensku. Třetí důležitou změnou je ponechání limitu pro registraci k DPH na 1 milionu korun, a to v souvislosti s odkladem spuštění Jednoho inkasního místa. V neposlední řadě novela rozšiřuje režim reverse charge.

Objem veřejných zakázek v 1.Q rostl, posílilo stavebnictví

16. 5. 2014

První čtvrtletí přineslo z veřejných zdrojů více peněz pro českou ekonomiku, než tomu bylo v minulosti, jak ve své zprávě uvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Eurofondy uvolní finanční prostředky nejen na nákup nového kotle

9. 5. 2014

Fondy EU letos poprvé umožní čerpání dotací také na nákup nového kotle. Na jejich výměnu poputuje významný podíl z dvacetimilionového obnosu, který Státní fond životního prostředí rozdělí do roku 2020 na zlepšení kvality ovzduší.

Omezí novela zákona o zaměstnanosti administrativní zátěž firem?

2. 5. 2014

Ministr Jan Mládek uvedl 30. dubna na schůzi poslanecké sněmovny vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti po zapracování poslaneckého pozměňovacího návrhu. Nová legislativní úprava si klade za cíl zejména snížit administrativní zátěž pro firmy.

Jaké jsou cíle nové úpravy veřejných zakázek?

25. 4. 2014

Práce na novém zákonu o veřejných zakázkách jsou v plném proudu. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, na které oblasti se především zaměří.

Spolehliví sluhové, ale krutí pánové: Excel, Word a PowerPoint

18. 4. 2014

Přenechte rutinní náplň své pracovní činnosti šikovným aplikacím, abyste se mohli věnovat kreativním profesním výzvám, na které jsou všechny stroje krátké. Objevte skrytý potenciál zdánlivě známých editorů Excelu, Wordu a PowerPointu na našich e-Seminářích.

Soutěž Manažer roku spěje do finále

11. 4. 2014

Již 24. dubna 2014 se na pražském Žofíně 72 finalistů nejprestižnější české manažerské soutěže dozví, kdo z nich nejlépe vyhověl kritériím hodnotitelů.

Očekávané nové zadávací směrnice EU byly zveřejněny

4. 4. 2014

Jak informovala renomovaná advokátní kancelář MT Legal, minulý týden byly v Úředním věstníku EU zveřejněny dlouho očekávané nové směrnice, jež upravují zadávání veřejných zakázek.

Nová legislativa omezí obchod s dluhy a pohledávkami

28. 3. 2014

Ve sněmovně nyní leží dva legislativní návrhy, které brojí především proti obohacování se na drobných pohledávkách.

Pokuty za nedodržování zákoníku práce se meziročně zvýšily

14. 3. 2014

V průběhu loňského roku vyměřil Státní úřad inspekce práce pokuty v celkové výši 57 milionů korun za porušování ustanovení zákoníku práce. Nejvyšší pokuta činila více než půl milionu korun.

Přihlaste se do programu Nová zelená úsporám již v dubnu

7. 3. 2014

Příjem žádostí začne 1. dubna 2014  a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celková částka, která se mezi žadatele rozdělí, činí 1,9 miliardy korun.

Novinky vyplývající z tzv. katastrální vyhlášky

28. 2. 2014

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí,  nahradila dosavadní prováděcí katastrální vyhlášku č. 26/2007 Sb.

Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti opět na stole

21. 2. 2014

Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který před více než půl rokem představila legislativní rada odstupujícího kabinetu Petra Nečase, opět dostal na jednání poslanecké sněmovny.

Otázka legálnosti souběhu funkcí znovu potrápí členy statutárních orgánů

14. 2. 2014

Od 1. 1. 2014 je souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru opět značně problematický, jelikož zákon o obchodních korporacích nepřejal novelizovaná ustanovení obchodního zákoníku, která tuto častou praxi českých společností dovolovala.

Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se stále odkládá

7. 2. 2014

V polovině ledna schválila vláda návrh novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, kterou by mělo dojít k odložení jeho účinnosti až na 1. leden 2016.

Daňové nedoplatky za rok 2012 přesáhly 134 miliard korun

31. 1. 2014

Oproti předchozímu roku se objem daňových nedoplatků v roce 2012 zvýšil o 27 procent. Za tento nárůst mohou zejména nedoplatky na dani z přidané hodnoty, které se meziročně zvýšily z 57,3 na 82,5 miliard korun.

Postavení člena statutárního orgánu nese značná rizika

24. 1. 2014

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích od 1. 1. 2014 výrazně změnily pojetí odpovědnosti členů statutárních a kontrolních orgánů oproti dřívější právní úpravě. Situace je o to komplikovanější, že dosavadní soudní judikatura je v nových podmínkách aplikovatelná jen omezeně.

Novinka: Sociální služby jako předmět veřejných zakázek

17. 1. 2014

Novela zákona o sociálních službách přijatá zákonem č. 313/2013 Sb. vnesla do textu zákona nový paragraf 101a, který upravuje budoucí způsob financování sociálních služeb.

V cestovních náhradách na rok 2014 se paradoxně snížila cena PHM

10. 1. 2014

Tak jako každý rok vydalo i letos ministerstvo vyhlášku o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení ceny průměrných hmot. Zatímco u většiny cenových položek došlo k meziročnímu růstu v řádu jednotek procent, průměrné ceny pohonných hmot, které se ve skutečnosti za uplynulých 12 měsíců zdražily mj. kvůli kritizované intervenci ČNB, jsou na rok 2014 stanoveny nižší. 

Přehled změn v oblasti DPH od 1. 1. 2014

3. 1. 2014

Jako už tradičně každý rok schválili zákonodárci daňové změny pro rok 2014 až na poslední chvíli. Vzhledem k tomu, že nebylo dlouho jasné, zda budou zákonná opatření od 1. ledna 2014 skutečně účinná, se dosud řada organizací nestihla s novinkami důkladně seznámit.

Lexikon veřejných zakázek nabízí aktuální informace pro zadavatele i uchazeče

27. 12. 2013

Jako uživatelé zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jistě znáte situace, kdy potřebujete najít relevantní informace vztahující se k zákonu, a to buď pro zadání veřejné zakázky nebo pro podání či případně vyřízení námitek anebo návrhu na zahájení správního řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Akciové společnosti čeká v roce 2014 i řada méně známých legislativních novinek

20. 12. 2013

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje ve svých posledních aktualitách na několik změn v zákonech, kterým se nedostalo tolik mediální pozornosti, přesto jsou pro praktický chod akciových společností důležité.

Uzavírání smluv čekají od 1. 1. 2014 převratné změny

13. 12. 2013

Jednu z nejdůležitějších oblastí pro každého podnikatele postihne nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích ihned úderem silvestrovské půlnoci. Týká se smluvních vztahů.

Novela tiskového zákona reguluje periodika územních samosprávných celků

6. 12. 2013

Pod č. 305/2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn předpis novelizující zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (neboli také „tiskový zákon“). Dle důvodové zprávy je účelem novely upravit vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, tak aby byla zajištěna objektivita a vyváženost v něm publikovaných informací.