Aktuálně

Zaměstnavatelům přinese rok 2013 jasnější pravidla

7. 12. 2012

Co nás čeká v roce 2013 na poli pracovněprávních vztahů?

Ústavní soud zrušil část letošní zdravotní reformy

30. 11. 2012

Ústavní soud ve dvou ze čtrnácti případů vyhověl účelové stížnosti sociálních demokratů na neplatnost rok starých reformních novel Nečasovy vlády.

Česká daňová správa se od 1. 1. 2013 reorganizuje

23. 11. 2012

Od nového roku nabývá účinnosti zákon o Finanční správě České republiky, který mění stávající soustavu územních finančních orgánů. Nově ji nahradí orgány Finanční správy, tedy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, čtrnáct finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

Novela zákona o DPH přináší přelomové změny do účetní praxe

16. 11. 2012

Ať bude konečná sazba DPH pro rok 2013 stanovena na 15 % a 21 %, nebo na jednotných 17,5 %, velké změny nás rozhodně neminou a je třeba se na ně důkladně připravit.

Nově schválená legislativa přináší zásadní změny v placení DPH na poslední chvíli

9. 11. 2012

Poslanecká sněmovna v poslední možné chvíli schválila vládní balíček, a zachránila tak současnou vládu Petra Nečase. Stěžejní novelizace legislativy přináší mnohem více změn než pouhý růst DPH v obou pásmech o jeden procentní bod, například vyšší zdanění osob s měsíčním příjmem nad 100 tisíc korun nebo zrušení daňového zvýhodnění pro pracující důchodce.

MPO připravilo novou koncepci rozvoje podnikání v Česku

2. 11. 2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu sestavilo v rámci příprav na programovací období Evropské unie 2014–2020 novou koncepci podpory malých a středních podnikatelů (MSP), již nyní předložilo do meziresortního připomínkového řízení. Ještě do konce letošního roku ji hodlá předložit vládě.

Bič na nekalé praktiky zadavatelů veřejných zakázek

26. 10. 2012

Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., a její prováděcí vyhlášky č. 230, 231 a 232/2012 Sb., účinné od 1. 9. 2012, otevírají široké pole nových možností pro uchazeče o veřejné zakázky a zajišťují jim spravedlivější podmínky.

Ministerstvo školství řeší další finanční problémy

19. 10. 2012

Čerstvě dokončený audit hospodaření Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) za období let 2009 až 2011 prokázal oprávněnost četných podezření. Sám ministr školství Petr Fiala řekl o částce 1,45 miliard, kterou dosud stát zaplatil za přípravu maturit, že nepotřebuje dalších komentářů. Prozatímní ředitel CERMATu Jiří Zíka dostal za úkol neprodleně odstranit zjištěná porušení zákonů o účetnictví a finanční kontrole a nastavit takové mechanismy kontroly, aby se již neopakovaly.

Novela insolvenčního zákona má zabránit poškozování konkurence

12. 10. 2012

Prezident Václav Klaus podepsal minulý týden novelu insolvenčního zákona, jejímž cílem je dát červenou zbytečným návrhům na zahájení insolvenčního řízení zdravých firem s cílem poškodit konkurenty.

Nové prováděcí vyhlášky zákona o veřejných zakázkách

5. 10. 2012

Od velké novely zákona o veřejných zakázkách uplynulo již půl roku. Tato zatím nejvýznamnější změna zákona zásadním způsobem zpřísnila nároky kladené na zadavatele veřejných zakázek. Na poli zadavatelů přitom dochází ke změnám neustále. 1. září 2012 vstoupily v platnost tři nové prováděcí vyhlášky. Od roku 2015 se dokonce můžeme těšit na zcela nový zákon o veřejných zakázkách.

Nová zvýhodnění zdravotnických služeb nebudou platit pro všechny

28. 9. 2012

Poslanci včera schválili novely zákoníku práce a zákona o zdravotnické službě, kterými přiznávají zaměstnancům zdravotnických záchranných služeb nárok na pětitýdenní dovolenou a odchodné. Práce řidiče sanitky si stát (prostřednictvím krajských rozpočtů) bude cenit podobně jako třeba práce hasiče.

Začal příjem žádostí o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“

21. 9. 2012

Zájemci mohou od 17. září začít podávat žádosti na kontaktní pracoviště úřadů práce. Projekt, který je určen k udržení zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců, bude realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Úřadu práce ČR. Týká se zaměstnavatelů ze všech krajů kromě Prahy.

Průmyslu svítí zelená - ekologické povinnosti firem polevují

14. 9. 2012

Změny zákonů a vyhlášek ministerstva životního prostředí slibují finanční úspory v řádu miliard korun a méně administrativy kolem odpadového hospodářsví firem.

Boj o sazbu DPH v roce 2013 pokračuje s vyšší intenzitou

7. 9. 2012

Daň z přidané hodnoty patří v posledních letech k těm nejproměnlivějším. Dnes se kolem její už čtvrté změny od roku 2008 točí nejen osud úsporného balíčku, od něhož si ministr financí slibuje stlačení schodku státního rozpočtu pod hranici tří procent, ale dokonce i budoucnost celé vlády.

Největší plánovací období právě začíná - ve firmách vrcholí přípravy

31. 8. 2012

Podzimní období již klepe na dveře a firmy nezahálejí a začínají s největším plánováním v celém roce. Právě teď se rozhoduje o tom, jak se Vaší společnosti bude dařit v roce 2013, zda obstojí v náročných krizových podmínkách, či dokonce vzrostou její zisky, nebo zmizí v propadlišti dějin tak, jako spousta firem před ní. Nejdůležitějším hráčem v procesu plánování je bezesporu marketing.

Aktuální zpráva MPSV: Jak se dařilo bojovat s nelegální prací v 1. pololetí

24. 8. 2012

V prvních šesti měsících roku 2012 provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR více než 95 tisíc kontrol zaměřených na nelegální práci. V návaznosti na ně bylo uloženo 1936 pokut ve výši dosahující 106,4 milionů korun.

Velká novelizace právní úpravy o archivaci a elektronické fakturaci

17. 8. 2012

Od 1. července 2012 platí nová pravidla pro nakládání s elektronickými originály dokumentů. Zásadní problém může nastat při kontrole na finančním úřadu nebo v případech soudního sporu.

Nezaměstnanost v ČR v červenci mírně vzrostla

10. 8. 2012

V červenci 2012 se míra registrované nezaměstnanosti u nás zvýšila na 8,3 procenta, tedy o 0,2 procentního bodu. Celkem uchazečů přibylo o 2,3 procenta – práci hledalo 485 597 lidí. Je to o třináct lidí více než loni ve stejném měsíci.

Inspektoři práce nekompromisně udělují pokuty za švarcsystém

3. 8. 2012

Od ledna 2012, kdy došlo k výraznému zpřísnění postihů za nelegální zaměstnávání, zejména za tzv. švarcsystém, spočívající ve výkonu závislé práce pod hlavičkou osoby samostatně výdělečně činné, provedli inspektoři práce již 17 421 kontrol zaměřených na odhalování různých forem nelegální práce a udělili za zjištěné prohřešky 316 pokut v celkové výši 70 000 000 Kč.

Evropská komise obnoví dotace z některých zastavených programů v ČR

27. 7. 2012

Už koncem července obnoví Evropská komise proplácení finančních prostředků v sedmi operačních programech v České republice. Uvedl to premiér Petr Nečas.

Jak předcházet soudním sporům s bývalými zaměstnanci

20. 7. 2012

Současné dynamické prostředí, výkyvy v poptávce po výrobcích a poskytovaných službách a řada dalších faktorů vede zaměstnavatele k nutnosti propouštět své zaměstnance. Každý zaměstnavatel se také setkal se zaměstnanci, se kterými není spokojen, ať už z důvodu nedostatečného pracovního nasazení, nesplňování požadavků nebo případů porušování povinností. Pokud nápravu nepřinesou jiné nástroje, dochází i za daných okolností k rozvázání pracovního poměru.

Díky novele živnostenského zákona ušetří firmy miliony

13. 7. 2012

Na konci června nabyla účinnosti velká novela živnostenského zákona, která firmám přinese značné úspory. Hlavní novinkou je, že byla zrušena povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem.

Právní nejistota ohledně souběhu funkcí stále skrývá nepříjemná překvapení

9. 7. 2012

Souběh funkcí - velmi častá, donedávna ilegální praxe byla firmami dlouho přijímána jako samozřejmost bez ohledu na skrytá rizika a zákonné postihy. Ledy přehlíženého problému prolomil v roce 2010 rozsudek Nejvyššího správního soudu, který odmítl přiznat jednateli a řediteli firmy v jedné osobě nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění a jeho dosavadní pracovní poměr označil za neplatný. Rozhodnutí vzbudilo oprávněný rozruch, neboť zneplatnění zaměstnaneckého poměru v celé délce jeho trvání znamená také ztrátu nároku na započtené roky do důchodu, rodičovskou dovolenou, nemocenské a další sociální dávky.

Změny v DPH: povinné elektronické podání i tzv. nespolehlivý plátce

29. 6. 2012

Začátkem tohoto týdne vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Podle ní budou muset plátci daně od roku 2014 podávat daňové přiznání výhradně elektronicky.

Jak psát texty, které prodávají

22. 6. 2012

Naučte se psát poutavé texty, jejichž prostřednictvím prodáte snáze své výrobky či služby. Strhněte na sebe pozornost zákazníků kvalitním copywritingem.