Aktuálně

Co přinese firmám zákon o obchodních korporacích

8. 3. 2013

Ruku v ruce s novým občanským zákoníkem vstoupí 1. ledna 2014 v účinnost také nový zákon o obchodních korporacích. Ten mimo jiné nově upravuje rozsah odpovědnosti statutárních zástupců obchodních společností stejně jako řadu dalších dosavadních pravidel.

Využijte volného pohybu pracovníků v rozsahu platné legislativy!

1. 3. 2013

Pokud se rozhodnete vyslat své zaměstnance na práci do zahraničí, musíte splnit mnoho podmínek a podstoupit řadu procedur. Nejdříve je třeba zvážit, zda můžete zakázku provést v režimu přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků. S přeshraničním poskytováním služeb je spojeno také zvýšení nákladů, protože vyslaní pracovníci mají nárok na minimální mzdu platnou v zemi vyslání, pokud je pro ně výhodnější. Do úvahy je nutné vzít podmínky pro daně z příjmu a příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Nesmíte se zapomenout ani na příslušné formuláře a notifikace apod.

Za nelegální zaměstnávání padly vloni pokuty v celkové výši 163 milionů

22. 2. 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí uložilo jen za loňský rok tuzemským firmám pokuty za nelegální práci v úhrnné výši 163 milionů korun. Podle tiskové zprávy ministerstva bylo vloni provedeno 35,5 tisíce kontrol. 

Účinnost nového občanského zákoníku se neodkládá

15. 2. 2013

V Poslanecké sněmovně se znovu jednalo o odložení účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích 2014. Návrh, který vznesli komunističtí poslanci, ale neprošel.

Nejčastější problémy veřejných zakázek na stavební práce

8. 2. 2013

Jaká je nová podoba stavebních veřejných zakázek po vydání dvou důležitých prováděcích vyhlášek č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.?

Oblast pracovnělékařských služeb čekají další změny

1. 2. 2013

Jen několik málo měsíců po poslední novelizaci schválil senát novu úpravu zákona o specifických zdravotních službách. Dosud platilo, že byl každý uchazeč o práci považován za zdravotně nezpůsobilého až do okamžiku, kdy se podrobil lékařské prohlídce. Nově by se povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku neměla vztahovat na většinu brigádníků.

Zákoník práce aktuálně: Úprava smluv na dobu určitou se opět změní

25. 1. 2013

Na počátku ledna schválila česká vláda senátní návrh novely zákoníku práce, která znovu navrací vybrané výjimky ze zákazu řetězení pracovních poměrů na dobu určitou.

Novela stavebního zákona znamená renesanci stavebních prací

18. 1. 2013

Stavebnictví postihly od ledna velké změny. Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu změnila téměř polovinu původního znění zákona.

Řetězení smluv na dobu určitou znovu ve hře

11. 1. 2013

Vláda na svém zasedání druhý lednový týden posvětila senátní návrh, který znovu zavádí možnost sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou bez omezení počtu opakování. Řetězení smluv na dobu určitou by mělo ovšem platit jen pro určitý okruh pracovníků, zejména sezonních zaměstnanců v zemědělství nebo ve stavebnictví.

Pozor na aktuální změny občanského soudního řádu a exekučního řádu

4. 1. 2013

Právě před třemi dny, tedy 1. ledna 2013, vstoupila v účinnost novela zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a také novela zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Seznamte se s jejich obsahem.

Povinnost posouzení rizika ekologické újmy se týká od 1. 1. 2013 téměř každé firmy

28. 12. 2012

Tato povinnost je stanovena Nařízením vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, což je prováděcí předpis zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Daňový balíček vstoupil podpisem prezidenta v platnost

21. 12. 2012

Ačkoli na to měl podle ústavy 15denní lhůtu a již dříve vyjádřil mj. se zvyšováním DPH svůj nesouhlas, podepsal dnes Václav Klaus vládní daňový balíček. Novely šestnácti zákonů tak vstoupí v platnost už za několik dní, a to v době, kdy stojí vládní koalice před dalším vážným rozkolem.

Novela stavebního zákona přináší od 1. 1. 2013 řadu změn

14. 12. 2012

Zákon č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013 výrazně mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to tak, že se snaží ulehčit život nejen podnikatelské veřejnosti.

Zaměstnavatelům přinese rok 2013 jasnější pravidla

7. 12. 2012

Co nás čeká v roce 2013 na poli pracovněprávních vztahů?

Ústavní soud zrušil část letošní zdravotní reformy

30. 11. 2012

Ústavní soud ve dvou ze čtrnácti případů vyhověl účelové stížnosti sociálních demokratů na neplatnost rok starých reformních novel Nečasovy vlády.

Česká daňová správa se od 1. 1. 2013 reorganizuje

23. 11. 2012

Od nového roku nabývá účinnosti zákon o Finanční správě České republiky, který mění stávající soustavu územních finančních orgánů. Nově ji nahradí orgány Finanční správy, tedy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, čtrnáct finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

Novela zákona o DPH přináší přelomové změny do účetní praxe

16. 11. 2012

Ať bude konečná sazba DPH pro rok 2013 stanovena na 15 % a 21 %, nebo na jednotných 17,5 %, velké změny nás rozhodně neminou a je třeba se na ně důkladně připravit.

Nově schválená legislativa přináší zásadní změny v placení DPH na poslední chvíli

9. 11. 2012

Poslanecká sněmovna v poslední možné chvíli schválila vládní balíček, a zachránila tak současnou vládu Petra Nečase. Stěžejní novelizace legislativy přináší mnohem více změn než pouhý růst DPH v obou pásmech o jeden procentní bod, například vyšší zdanění osob s měsíčním příjmem nad 100 tisíc korun nebo zrušení daňového zvýhodnění pro pracující důchodce.

MPO připravilo novou koncepci rozvoje podnikání v Česku

2. 11. 2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu sestavilo v rámci příprav na programovací období Evropské unie 2014–2020 novou koncepci podpory malých a středních podnikatelů (MSP), již nyní předložilo do meziresortního připomínkového řízení. Ještě do konce letošního roku ji hodlá předložit vládě.

Bič na nekalé praktiky zadavatelů veřejných zakázek

26. 10. 2012

Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., a její prováděcí vyhlášky č. 230, 231 a 232/2012 Sb., účinné od 1. 9. 2012, otevírají široké pole nových možností pro uchazeče o veřejné zakázky a zajišťují jim spravedlivější podmínky.

Ministerstvo školství řeší další finanční problémy

19. 10. 2012

Čerstvě dokončený audit hospodaření Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) za období let 2009 až 2011 prokázal oprávněnost četných podezření. Sám ministr školství Petr Fiala řekl o částce 1,45 miliard, kterou dosud stát zaplatil za přípravu maturit, že nepotřebuje dalších komentářů. Prozatímní ředitel CERMATu Jiří Zíka dostal za úkol neprodleně odstranit zjištěná porušení zákonů o účetnictví a finanční kontrole a nastavit takové mechanismy kontroly, aby se již neopakovaly.

Novela insolvenčního zákona má zabránit poškozování konkurence

12. 10. 2012

Prezident Václav Klaus podepsal minulý týden novelu insolvenčního zákona, jejímž cílem je dát červenou zbytečným návrhům na zahájení insolvenčního řízení zdravých firem s cílem poškodit konkurenty.

Nové prováděcí vyhlášky zákona o veřejných zakázkách

5. 10. 2012

Od velké novely zákona o veřejných zakázkách uplynulo již půl roku. Tato zatím nejvýznamnější změna zákona zásadním způsobem zpřísnila nároky kladené na zadavatele veřejných zakázek. Na poli zadavatelů přitom dochází ke změnám neustále. 1. září 2012 vstoupily v platnost tři nové prováděcí vyhlášky. Od roku 2015 se dokonce můžeme těšit na zcela nový zákon o veřejných zakázkách.

Nová zvýhodnění zdravotnických služeb nebudou platit pro všechny

28. 9. 2012

Poslanci včera schválili novely zákoníku práce a zákona o zdravotnické službě, kterými přiznávají zaměstnancům zdravotnických záchranných služeb nárok na pětitýdenní dovolenou a odchodné. Práce řidiče sanitky si stát (prostřednictvím krajských rozpočtů) bude cenit podobně jako třeba práce hasiče.

Začal příjem žádostí o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“

21. 9. 2012

Zájemci mohou od 17. září začít podávat žádosti na kontaktní pracoviště úřadů práce. Projekt, který je určen k udržení zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců, bude realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Úřadu práce ČR. Týká se zaměstnavatelů ze všech krajů kromě Prahy.