Aktuálně

Nové legislativní změny zasáhnou spotřební daně, daně z příjmů i DPH

4. 5. 2012

Ministerstvo financí ČR připravilo novelu některých daňových zákonů, která má přispět ke zvýšení příjmů státního rozpočtu pro období 2013–2015. Připomínkové řízení návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů bylo ukončeno před týdnem, následně by návrh měla projednat vláda.

Zrealizujte svůj projekt do úspěšného konce

27. 4. 2012

Máte dobré nápady, ale chybějí vám prostředky k jejich uskutečnění? Moderní doba otevírá řadu možností, jak lze financovat plány, přestože samotní realizátoři nemají dostatek peněz. Velkou příležitost představují granty národních a evropských programů. Cesta k jejich získání je však administrativně náročná a vyžaduje jisté zkušenosti se sepisováním žádostí a jejich podáváním. Šťastlivci, kteří se svou žádostí uspějí, ještě zdaleka nemájí vyhráno.

Od 16. 4. platí nová verze doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek

20. 4. 2012

Jedná se o aktualizaci doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Největší změny zákona o veřejných zakázkách postihly oblast stavebních prací

13. 4. 2012

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinná od 1. dubna 2012 přinesla největší změny do nejčastěji zadávaného druhu veřejných zakázek na stavební práce.

Přísnější pravidla pro kontrolu nelegální práce

6. 4. 2012

Nový metodický pokyn Státního úřadu inspekce práce má zajistit jednotný postup při kontrolách nelegálního zaměstnávání. Závazně se jím od 1. dubna 2012 musí řídit inspektoři a další osoby, které se na kontrolách podílejí.

1. ročník národní soutěže Profesionál BOZP

30. 3. 2012

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i, pořádá ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce 1. ročník národní soutěže Profesionál BOZP, který je určen bezpečnostním technikům a jiným osobám, v jejichž kompetenci je zodpovědnost za bezpečnost práce a požární ochranu. Bližší informace o soutěži najdete pod tímto odkazem zde.

Klíčová novela zákona o veřejných zakázkách

23. 3. 2012

Dne 1. 4. 2012 nabude účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která přinese nejvýznamnější změny této právní úpravy od jejího schválení v roce 2006.

Nový zákon o trestněprávní odpovědnosti

16. 3. 2012

Koncem roku 2011 byl pod č. 418/2011 Sb schválen dlouho projednávaný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.

Nová závěrečná zkouška

9. 3. 2012

Tisková konference k projektu Nová závěrečná zkouška proběhla ve čtvrtek 8. března 2012

Efektivní vymáhání pohledávek

1. 3. 2012

Zadlužování, úvěry, pohledávky, exekuce - to jsou problémy, před kterými se žádné ze zúčastněných stran nevyplatí zavírat oči. Smutným faktem je, že míra zadluženosti na všech úrovních od domácností, přes firmy až po nadnárodní společenství představuje neustálou hrozbu s výraznými dopady do běžného života. Zadluženost jedné firmy táhne ke dnu všechny její smluvní partnery a vír insolvenční spirály se nekompromisně roztáčí. Nenechte se strhnout! Vyzkoušejte efektivní postupy, které Vás mohou před podobným pádem ochránit.

Osvobození od DPH u zdravotních služeb

24. 2. 2012

S účinností od 1. dubna 2012 se v zákoně o DPH změní ustanovení § 58, které stanoví pravidla pro osvobození zdravotních služeb a zboží od daně z přidané hodnoty.

Prezident podepsal zákon o veřejných zakázkách

17. 2. 2012

Prezident republiky Václav Klaus podepsal v úterý dne 16. srpna 2011 zákon ze dne 4. srpna 2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a za jednatele

10. 2. 2012

Podle ust. § 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů nadále zůstávají daňově neuznatelné výdaje na pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele spol. s r. o. z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce.

Parlament schválil novelu zákona o veřejných zakázkách

3. 2. 2012

V úterý 31. ledna prošla těsným počtem hlasů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR novela zákona o veřejných zakázkách, která má nabýt účinnosti od 1. dubna 2012. Novela představuje nejvýznamnější změnu tohoto zákona od jeho schválení v roce 2006.

Významná novela školského zákona

20. 1. 2012

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Zásadní změny v odvodových povinnostech

6. 1. 2012

S novým rokem vcházejí v platnost legislativní změny v oblasti odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Mění se základní sazby, maximální vyměřovací základ a významným způsobem se rozšiřuje okruh osob, na něž se vztahuje povinnost platit pojistné.

Změny v oblasti sazeb daně z přidané hodnoty k 1. 1. 2012

16. 12. 2011

Od 1. ledna 2012 jste povinni aplikovat do praxe další změny vyvolané novelou zákona o DPH.  

Nejvýznamnější a nejobsáhlejší novela zákoníku práce od 1. 1. 2012

9. 12. 2011

K 1. 1. 2012 vstoupí v účinnost novela zákoníku práce, která do právní úpravy pracovněprávních vztahů přinese několik desítek důležitých věcných změn a novinek. Jde o dosud nejvýznamnější a nejobsáhlejší novelu zákoníku práce, který je účinný od roku 2007.

Jste dobře připraveni na roční hodnocení svých zaměstnanců?

2. 12. 2011

S blížícím se koncem kalendářního roku nadchází zaměstnavatelům čas evaluace zaměstnanců. Je třeba efektivním, spravedlivým a motivujícím způsobem zhodnotit jejich celoroční pracovní úsilí a naplánovat s nimi profesní cíle na další rok.

Co všechno se mění v účtování DPH od 1. ledna 2012?

25. 11. 2011

Poslanecká sněmovna schválila dne 6. 11. 2011 mimo jiné dva zákony, jimiž se mění zákon č. 235/2004 Sb., a to přímou novelu zákona o DPH, kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a některé další zákony, a dále nepřímou novelu zákona o DPH provedenou v rámci zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.  

Závěrečná celostátní konference projektu Cesta ke kvalitě

18. 11. 2011

Závěrečná celostátní konference projektu Cesta ke kvalitě, který řeší otázku autoevaluace školy a dlouhodobě se mu věnuje tým Národního ústavu pro vzdělávání, proběhne 29. listopadu 2011 v pražském konferenčním centru CITY na Pankráci.

Ústavní soud zamítl stížnost zaměstnankyně v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru

4. 11. 2011

Nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2011, sp. zn. III.ÚS 3616/10
 

Rozsah odpovědnosti jednatele za škodu je obrovský

21. 10. 2011

Jednatel společnosti s r. o. odpovídá celým svým majetkem za škodu, kterou společnosti, příp. třetím osobám způsobí porušením svých zákonných nebo smluvně převzatých povinností.

Zavedení moderních logistických systémů do praxe jako předpoklad úspěchu výrobní firmy

14. 10. 2011

Logistika je klíčovou součástí strategie celého podniku, která se zásadním způsobem podílí na ziskovosti firmy.

Novinky ve školské legislativě

7. 10. 2011

Novely čtyř prováděcích vyhlášek ke školskému zákonu, jež byly na jaře letošního roku publikovány ve Sbírce zákonů, nabyly účinnosti dnem 1. září 2011.