Aktuálně

Přijměte mladého zaměstnance a stát vám přispěje až 24 000 Kč měsíčně

19. 7. 2013

Každý pátý člověk mladší 25 let je podle statistiky ministerstva práce a sociálních věcí v současné době bez práce. Hrozivý vývoj nezaměstnanosti například ve Španělsku, kde je nyní nezaměstnaný každý druhý čerstvý absolvent školy, nutí ministerstvo práce a sociálních věcí ke vstřícným opatřením vůči zaměstnavatelům. Ve svém Plánu zaměstnanosti nabízí možnost získávat až 24 000,- Kč měsíčně po celý rok tomu, kdo zaměstná mladého člověka evidovaného na Úřadu práce ČR.

Nový občanský zákoník a doprovodná legislativa versus leden 2014

12. 7. 2013

V souvislosti s pádem vlády Petra Nečase se opět vynořila nejistota, zda nejdůležitější právní akt příštího roku vstoupí v účinnost podle původního plánu. Podle nové ministryně spravedlnosti jsou ale jakékoli obavy veskrze liché.

Nájemní vztahy podle nového občanského zákoníku

4. 7. 2013

Jednou z významných oblastí, kde dojde v důsledku účinosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 k důležitým, resp. pozoruhodným změnám, bude oblast nájemních vztahů.

Co přinese české společnosti vládní daňový balíček

21. 6. 2013

Vláda v dubnu schválila návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změn (doprovodný zákon) a návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. První čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo 17. května 2013. Cílem návrhu je sladit daňové právo s rekodifikací soukromého práva, tedy s novým občanským zákoníkem.

Problémy se zaměstnanci? Nabízíme hned několik řešení!

14. 6. 2013

Lidé, jejich práce a nápady jsou stěžejním pilířem každé organizace. Pokud jsou ovšem dobře motivovaní a pracují ve prospěch zaměstnavatele.

Povodňová daň nebude, postiženým firmám se naopak daně sníží

7. 6. 2013

Vláda v reakci na rozsáhlé povodně přislíbila, že nebude zavádět žádné nové daně. V souladu s nedávným doporučení Mezinárodního měnového fondu naopak ministr financí v rozhovoru pro ČT24 oznámil, že postiženým právnickým osobám bude letos snížena, čí zcela prominuta daň z příjmů.
 

Co čeká marketingové vztahy mezi lékaři, lékárníky a farmaceutickými firmami

31. 5. 2013

Dne 15. května 2013 prošel v Poslanecké sněmovně ČR druhým čtením návrh změny zákona o regulaci reklamy, který si kladl za cíl přijmout opatření, jež by měla alespoň částečně zabránit možnému korumpování lékařů a lékárníků ze strany farmaceutických firem.

Rekordní počet podaných patentů a užitných vzorů na území ČR za minulý rok

24. 5. 2013

Jak uvádí týdeník Ekonom (č. 18, str. 16) s odkazem na statistiku zveřejněnou Úřadem průmyslového vlastnictví a Českým statistickým úřadem, vzrostl loni významně počet patentových přihlášek i užitných vzorů. Na konci roku 2012 bylo na území České republiky evidováno celkem 28 864 platných patentů, z nichž převážnou část tvořily patenty evropské.

Ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem bude mírnější

17. 5. 2013

Ačkoli kabinet na začátku roku přislíbil, že do daňového systému nebude letos zasahovat, drobné úpravy se přesto připravují. Jednou z nich je zmírnění tvrdosti nově zavedeného ručení za tzv. nespolehlivého plátce.

Nový občanský zákoník si žádá úpravu zákona o katastru nemovitostí

10. 5. 2013

Jedním ze zákonů, které je zapotřebí přijmout v souvislosti s novým občanským zákoníkem 2014, je také nový zákon o katastru nemovitostí. Doposud existují dva spolu související právní předpisy, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon). Tyto budou tedy zrušeny a nahrazeny jedním právním předpisem.

Veřejné zakázky provází řada nástrah, neznalost vás může přivést až za mříže

3. 5. 2013

Urputný konkurenční souboj o každou zakázku podpořený vleklou hospodářskou krizí vede firmy k častějšímu napadání postupu zadavatele a výsledků zadávacího řízení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže eviduje průměrně třináct stížností týdně. Kritických bodů v zadávacím řízení je přitom celá řada a zoufalí zadavatelé často vůbec netuší, jaká úskalí jejich postup skrývá.

Dílčí změny zákoníku práce čekají v senátu na schválení

26. 4. 2013

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Hlavní očekávanou změnou je návrat možnosti opakování pracovních poměrů na dobu určitou, avšak pouze za podmínky, že zaměstnavateli zabraňují nabídnout zaměstnanci smlouvu na dobu neurčitou. Tyto důvody včetně seznamu zaměstnanců, jichž se má omezení týkat, a dalšími náležitostmi musí písemně zveřejnit prostřednictvím interního předpisu nebo písemné dohody s odbory.

Projednává se novela zákona o místních poplatcích

19. 4. 2013

Rozpočtový výbor na své dubnové schůzi doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh novely zákona o místních poplatcích. Tato mimo jiné nově upravuje způsob vyměření místního poplatku.

Ručení příjemce zdanitelného plnění – které povinnosti se na vás vztahují?

12. 4. 2013

Půlroční odklad výzvy ručitele k úhradě nedoplatku působí mnohé nejasnosti. Vztahuje se totiž na jediný případ z celé řady situací, v nichž k ručení za nezaplacenou daň dochází.

Poslanci odsouhlasili řetězení pracovních smluv na dobu určitou

5. 4. 2013

Dolní komora parlamentu schválila ve třetím čtení návrh novely zákoníku práce, která opět umožní řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Nyní legislativní změna putuje na schválení do Senátu.

Podnikatelské subjekty prodávající lihoviny by nově měly žádat o koncesi

29. 3. 2013

Dne 6. března 2013 projednala česká vláda zavedení koncesí na prodej lihovin reagující na metanolovou aféru v loňském roce, konkrétně schválila návrh novely živnostenského zákona a nového zákona o povinném značení lihu.

Přes 13 000 akciových společností musí řešit problém s "anonymními" akciemi

23. 3. 2013

Ve středu 20. března 2013 rozhodl Senát Poslanecké sněmovny ČR, že o veřejné zakázky se budou moci ucházet jen firmy s dohledatelnou vlastnickou strukturou. Po 1. lednu 2014 se všechny anonymní akcie změní v akcie na jméno.

Od dubna budou firmy ručit za DPH nezaplacenou nespolehlivými plátci

15. 3. 2013

Již zanedlouho se v praxi plně projeví důsledky zavedení institutu tzv. nespolehlivého plátce, které mohou pocítit i spolehliví plátci DPH. Od dubna totiž budou ručit za daň z uskutečněných plnění, kterou neodvede jejich obchodní partner se statusem nespolehlivého plátce. V těchto případech zákon odběrateli mj. umožňuje zaplatit DPH přímo na účet finančního úřadu (a požadovat její vrácení v případě, že rizikový dodavatel daň nakonec odvede).

Co přinese firmám zákon o obchodních korporacích

8. 3. 2013

Ruku v ruce s novým občanským zákoníkem vstoupí 1. ledna 2014 v účinnost také nový zákon o obchodních korporacích. Ten mimo jiné nově upravuje rozsah odpovědnosti statutárních zástupců obchodních společností stejně jako řadu dalších dosavadních pravidel.

Využijte volného pohybu pracovníků v rozsahu platné legislativy!

1. 3. 2013

Pokud se rozhodnete vyslat své zaměstnance na práci do zahraničí, musíte splnit mnoho podmínek a podstoupit řadu procedur. Nejdříve je třeba zvážit, zda můžete zakázku provést v režimu přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků. S přeshraničním poskytováním služeb je spojeno také zvýšení nákladů, protože vyslaní pracovníci mají nárok na minimální mzdu platnou v zemi vyslání, pokud je pro ně výhodnější. Do úvahy je nutné vzít podmínky pro daně z příjmu a příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Nesmíte se zapomenout ani na příslušné formuláře a notifikace apod.

Za nelegální zaměstnávání padly vloni pokuty v celkové výši 163 milionů

22. 2. 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí uložilo jen za loňský rok tuzemským firmám pokuty za nelegální práci v úhrnné výši 163 milionů korun. Podle tiskové zprávy ministerstva bylo vloni provedeno 35,5 tisíce kontrol. 

Účinnost nového občanského zákoníku se neodkládá

15. 2. 2013

V Poslanecké sněmovně se znovu jednalo o odložení účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích 2014. Návrh, který vznesli komunističtí poslanci, ale neprošel.

Nejčastější problémy veřejných zakázek na stavební práce

8. 2. 2013

Jaká je nová podoba stavebních veřejných zakázek po vydání dvou důležitých prováděcích vyhlášek č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.?

Oblast pracovnělékařských služeb čekají další změny

1. 2. 2013

Jen několik málo měsíců po poslední novelizaci schválil senát novu úpravu zákona o specifických zdravotních službách. Dosud platilo, že byl každý uchazeč o práci považován za zdravotně nezpůsobilého až do okamžiku, kdy se podrobil lékařské prohlídce. Nově by se povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku neměla vztahovat na většinu brigádníků.

Zákoník práce aktuálně: Úprava smluv na dobu určitou se opět změní

25. 1. 2013

Na počátku ledna schválila česká vláda senátní návrh novely zákoníku práce, která znovu navrací vybrané výjimky ze zákazu řetězení pracovních poměrů na dobu určitou.