Aktuálně

Změny v DPH: povinné elektronické podání i tzv. nespolehlivý plátce

29. 6. 2012

Začátkem tohoto týdne vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Podle ní budou muset plátci daně od roku 2014 podávat daňové přiznání výhradně elektronicky.

Jak psát texty, které prodávají

22. 6. 2012

Naučte se psát poutavé texty, jejichž prostřednictvím prodáte snáze své výrobky či služby. Strhněte na sebe pozornost zákazníků kvalitním copywritingem.

Čerpání z fondů EU: přípravy na období 2014–2020 probíhají

15. 6. 2012

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský představil minulý týden jak aktuální stav čerpání z evropských fondů, tak principy a východiska pro využívání těchto zdrojů v následujícím programovém období.

Novela zákona o veřejných zakázkách - účinná obrana dodavatelů

8. 6. 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pokutu za správní delikt Masarykově univerzitě, zadavateli veřejné zakázky. Uvádíme zde znění rozhodnutí Č. j.: ÚOHS-S160/2011/VZ-15072/2011/540/PVé uveřejněné na: http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/9580/

Obě sazby DPH vzrostou o procento

1. 6. 2012

O plánovaných daňových úpravách na období 2013–2015 jsme Vás již informovali; minulý týden vláda soubor opatření, jež mají posílit příjmovou stránu rozpočtu a pomoci snížit schodek veřejných financí pod tři procenta, schválila. 

Expandujte na zahraniční trhy bez obav

25. 5. 2012

Působit pouze v českém prostředí je zavíráním očí před novými příležitostmi. Ovládnout úspěšně zahraniční trhy však není jednoduché. Vyžaduje to především promyšlené marketingové strategie.

Zaměstnavatelé versus inspekce práce: v 1. čtvrtletí proběhlo více než 7 tisíc kontrol

18. 5. 2012

Státní úřad inspekce práce v rámci 7180 provedených kontrol u zaměstnavatelů v prvních třech měsících roku 2012 uložil 677 pokut. Jejich celková výše dosáhla téměř 30 milionů korun.  

Novela zákona - přísná pravidla elektronické fakturace a archivace

11. 5. 2012

Zasíláte svým objednatelům faktury elektronicky ve formátu .pdf jako přílohu k emailové zprávě? Jste si jisti, že je takový daňový doklad věrohodný a právně nenapadnutelný? Které elektronické dokumenty můžete považovat za originály a které nikoliv? Jaké jsou podmínky archivace daňových a jiných dokladů v elektronické podobě?

Nové legislativní změny zasáhnou spotřební daně, daně z příjmů i DPH

4. 5. 2012

Ministerstvo financí ČR připravilo novelu některých daňových zákonů, která má přispět ke zvýšení příjmů státního rozpočtu pro období 2013–2015. Připomínkové řízení návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů bylo ukončeno před týdnem, následně by návrh měla projednat vláda.

Zrealizujte svůj projekt do úspěšného konce

27. 4. 2012

Máte dobré nápady, ale chybějí vám prostředky k jejich uskutečnění? Moderní doba otevírá řadu možností, jak lze financovat plány, přestože samotní realizátoři nemají dostatek peněz. Velkou příležitost představují granty národních a evropských programů. Cesta k jejich získání je však administrativně náročná a vyžaduje jisté zkušenosti se sepisováním žádostí a jejich podáváním. Šťastlivci, kteří se svou žádostí uspějí, ještě zdaleka nemájí vyhráno.

Od 16. 4. platí nová verze doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek

20. 4. 2012

Jedná se o aktualizaci doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Největší změny zákona o veřejných zakázkách postihly oblast stavebních prací

13. 4. 2012

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinná od 1. dubna 2012 přinesla největší změny do nejčastěji zadávaného druhu veřejných zakázek na stavební práce.

Přísnější pravidla pro kontrolu nelegální práce

6. 4. 2012

Nový metodický pokyn Státního úřadu inspekce práce má zajistit jednotný postup při kontrolách nelegálního zaměstnávání. Závazně se jím od 1. dubna 2012 musí řídit inspektoři a další osoby, které se na kontrolách podílejí.

1. ročník národní soutěže Profesionál BOZP

30. 3. 2012

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i, pořádá ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce 1. ročník národní soutěže Profesionál BOZP, který je určen bezpečnostním technikům a jiným osobám, v jejichž kompetenci je zodpovědnost za bezpečnost práce a požární ochranu. Bližší informace o soutěži najdete pod tímto odkazem zde.

Klíčová novela zákona o veřejných zakázkách

23. 3. 2012

Dne 1. 4. 2012 nabude účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která přinese nejvýznamnější změny této právní úpravy od jejího schválení v roce 2006.

Nový zákon o trestněprávní odpovědnosti

16. 3. 2012

Koncem roku 2011 byl pod č. 418/2011 Sb schválen dlouho projednávaný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.

Nová závěrečná zkouška

9. 3. 2012

Tisková konference k projektu Nová závěrečná zkouška proběhla ve čtvrtek 8. března 2012

Efektivní vymáhání pohledávek

1. 3. 2012

Zadlužování, úvěry, pohledávky, exekuce - to jsou problémy, před kterými se žádné ze zúčastněných stran nevyplatí zavírat oči. Smutným faktem je, že míra zadluženosti na všech úrovních od domácností, přes firmy až po nadnárodní společenství představuje neustálou hrozbu s výraznými dopady do běžného života. Zadluženost jedné firmy táhne ke dnu všechny její smluvní partnery a vír insolvenční spirály se nekompromisně roztáčí. Nenechte se strhnout! Vyzkoušejte efektivní postupy, které Vás mohou před podobným pádem ochránit.

Osvobození od DPH u zdravotních služeb

24. 2. 2012

S účinností od 1. dubna 2012 se v zákoně o DPH změní ustanovení § 58, které stanoví pravidla pro osvobození zdravotních služeb a zboží od daně z přidané hodnoty.

Prezident podepsal zákon o veřejných zakázkách

17. 2. 2012

Prezident republiky Václav Klaus podepsal v úterý dne 16. srpna 2011 zákon ze dne 4. srpna 2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a za jednatele

10. 2. 2012

Podle ust. § 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů nadále zůstávají daňově neuznatelné výdaje na pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele spol. s r. o. z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce.

Parlament schválil novelu zákona o veřejných zakázkách

3. 2. 2012

V úterý 31. ledna prošla těsným počtem hlasů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR novela zákona o veřejných zakázkách, která má nabýt účinnosti od 1. dubna 2012. Novela představuje nejvýznamnější změnu tohoto zákona od jeho schválení v roce 2006.

Významná novela školského zákona

20. 1. 2012

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Zásadní změny v odvodových povinnostech

6. 1. 2012

S novým rokem vcházejí v platnost legislativní změny v oblasti odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Mění se základní sazby, maximální vyměřovací základ a významným způsobem se rozšiřuje okruh osob, na něž se vztahuje povinnost platit pojistné.

Změny v oblasti sazeb daně z přidané hodnoty k 1. 1. 2012

16. 12. 2011

Od 1. ledna 2012 jste povinni aplikovat do praxe další změny vyvolané novelou zákona o DPH.