Aktuálně

Aktuální zpráva MPSV: Jak se dařilo bojovat s nelegální prací v 1. pololetí

24. 8. 2012

V prvních šesti měsících roku 2012 provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR více než 95 tisíc kontrol zaměřených na nelegální práci. V návaznosti na ně bylo uloženo 1936 pokut ve výši dosahující 106,4 milionů korun.

Velká novelizace právní úpravy o archivaci a elektronické fakturaci

17. 8. 2012

Od 1. července 2012 platí nová pravidla pro nakládání s elektronickými originály dokumentů. Zásadní problém může nastat při kontrole na finančním úřadu nebo v případech soudního sporu.

Nezaměstnanost v ČR v červenci mírně vzrostla

10. 8. 2012

V červenci 2012 se míra registrované nezaměstnanosti u nás zvýšila na 8,3 procenta, tedy o 0,2 procentního bodu. Celkem uchazečů přibylo o 2,3 procenta – práci hledalo 485 597 lidí. Je to o třináct lidí více než loni ve stejném měsíci.

Inspektoři práce nekompromisně udělují pokuty za švarcsystém

3. 8. 2012

Od ledna 2012, kdy došlo k výraznému zpřísnění postihů za nelegální zaměstnávání, zejména za tzv. švarcsystém, spočívající ve výkonu závislé práce pod hlavičkou osoby samostatně výdělečně činné, provedli inspektoři práce již 17 421 kontrol zaměřených na odhalování různých forem nelegální práce a udělili za zjištěné prohřešky 316 pokut v celkové výši 70 000 000 Kč.

Evropská komise obnoví dotace z některých zastavených programů v ČR

27. 7. 2012

Už koncem července obnoví Evropská komise proplácení finančních prostředků v sedmi operačních programech v České republice. Uvedl to premiér Petr Nečas.

Jak předcházet soudním sporům s bývalými zaměstnanci

20. 7. 2012

Současné dynamické prostředí, výkyvy v poptávce po výrobcích a poskytovaných službách a řada dalších faktorů vede zaměstnavatele k nutnosti propouštět své zaměstnance. Každý zaměstnavatel se také setkal se zaměstnanci, se kterými není spokojen, ať už z důvodu nedostatečného pracovního nasazení, nesplňování požadavků nebo případů porušování povinností. Pokud nápravu nepřinesou jiné nástroje, dochází i za daných okolností k rozvázání pracovního poměru.

Díky novele živnostenského zákona ušetří firmy miliony

13. 7. 2012

Na konci června nabyla účinnosti velká novela živnostenského zákona, která firmám přinese značné úspory. Hlavní novinkou je, že byla zrušena povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem.

Právní nejistota ohledně souběhu funkcí stále skrývá nepříjemná překvapení

9. 7. 2012

Souběh funkcí - velmi častá, donedávna ilegální praxe byla firmami dlouho přijímána jako samozřejmost bez ohledu na skrytá rizika a zákonné postihy. Ledy přehlíženého problému prolomil v roce 2010 rozsudek Nejvyššího správního soudu, který odmítl přiznat jednateli a řediteli firmy v jedné osobě nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění a jeho dosavadní pracovní poměr označil za neplatný. Rozhodnutí vzbudilo oprávněný rozruch, neboť zneplatnění zaměstnaneckého poměru v celé délce jeho trvání znamená také ztrátu nároku na započtené roky do důchodu, rodičovskou dovolenou, nemocenské a další sociální dávky.

Změny v DPH: povinné elektronické podání i tzv. nespolehlivý plátce

29. 6. 2012

Začátkem tohoto týdne vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Podle ní budou muset plátci daně od roku 2014 podávat daňové přiznání výhradně elektronicky.

Jak psát texty, které prodávají

22. 6. 2012

Naučte se psát poutavé texty, jejichž prostřednictvím prodáte snáze své výrobky či služby. Strhněte na sebe pozornost zákazníků kvalitním copywritingem.

Čerpání z fondů EU: přípravy na období 2014–2020 probíhají

15. 6. 2012

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský představil minulý týden jak aktuální stav čerpání z evropských fondů, tak principy a východiska pro využívání těchto zdrojů v následujícím programovém období.

Novela zákona o veřejných zakázkách - účinná obrana dodavatelů

8. 6. 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pokutu za správní delikt Masarykově univerzitě, zadavateli veřejné zakázky. Uvádíme zde znění rozhodnutí Č. j.: ÚOHS-S160/2011/VZ-15072/2011/540/PVé uveřejněné na: http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/9580/

Obě sazby DPH vzrostou o procento

1. 6. 2012

O plánovaných daňových úpravách na období 2013–2015 jsme Vás již informovali; minulý týden vláda soubor opatření, jež mají posílit příjmovou stránu rozpočtu a pomoci snížit schodek veřejných financí pod tři procenta, schválila. 

Expandujte na zahraniční trhy bez obav

25. 5. 2012

Působit pouze v českém prostředí je zavíráním očí před novými příležitostmi. Ovládnout úspěšně zahraniční trhy však není jednoduché. Vyžaduje to především promyšlené marketingové strategie.

Zaměstnavatelé versus inspekce práce: v 1. čtvrtletí proběhlo více než 7 tisíc kontrol

18. 5. 2012

Státní úřad inspekce práce v rámci 7180 provedených kontrol u zaměstnavatelů v prvních třech měsících roku 2012 uložil 677 pokut. Jejich celková výše dosáhla téměř 30 milionů korun.  

Novela zákona - přísná pravidla elektronické fakturace a archivace

11. 5. 2012

Zasíláte svým objednatelům faktury elektronicky ve formátu .pdf jako přílohu k emailové zprávě? Jste si jisti, že je takový daňový doklad věrohodný a právně nenapadnutelný? Které elektronické dokumenty můžete považovat za originály a které nikoliv? Jaké jsou podmínky archivace daňových a jiných dokladů v elektronické podobě?

Nové legislativní změny zasáhnou spotřební daně, daně z příjmů i DPH

4. 5. 2012

Ministerstvo financí ČR připravilo novelu některých daňových zákonů, která má přispět ke zvýšení příjmů státního rozpočtu pro období 2013–2015. Připomínkové řízení návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů bylo ukončeno před týdnem, následně by návrh měla projednat vláda.

Zrealizujte svůj projekt do úspěšného konce

27. 4. 2012

Máte dobré nápady, ale chybějí vám prostředky k jejich uskutečnění? Moderní doba otevírá řadu možností, jak lze financovat plány, přestože samotní realizátoři nemají dostatek peněz. Velkou příležitost představují granty národních a evropských programů. Cesta k jejich získání je však administrativně náročná a vyžaduje jisté zkušenosti se sepisováním žádostí a jejich podáváním. Šťastlivci, kteří se svou žádostí uspějí, ještě zdaleka nemájí vyhráno.

Od 16. 4. platí nová verze doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek

20. 4. 2012

Jedná se o aktualizaci doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Největší změny zákona o veřejných zakázkách postihly oblast stavebních prací

13. 4. 2012

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinná od 1. dubna 2012 přinesla největší změny do nejčastěji zadávaného druhu veřejných zakázek na stavební práce.

Přísnější pravidla pro kontrolu nelegální práce

6. 4. 2012

Nový metodický pokyn Státního úřadu inspekce práce má zajistit jednotný postup při kontrolách nelegálního zaměstnávání. Závazně se jím od 1. dubna 2012 musí řídit inspektoři a další osoby, které se na kontrolách podílejí.

1. ročník národní soutěže Profesionál BOZP

30. 3. 2012

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i, pořádá ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce 1. ročník národní soutěže Profesionál BOZP, který je určen bezpečnostním technikům a jiným osobám, v jejichž kompetenci je zodpovědnost za bezpečnost práce a požární ochranu. Bližší informace o soutěži najdete pod tímto odkazem zde.

Klíčová novela zákona o veřejných zakázkách

23. 3. 2012

Dne 1. 4. 2012 nabude účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která přinese nejvýznamnější změny této právní úpravy od jejího schválení v roce 2006.

Nový zákon o trestněprávní odpovědnosti

16. 3. 2012

Koncem roku 2011 byl pod č. 418/2011 Sb schválen dlouho projednávaný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.

Nová závěrečná zkouška

9. 3. 2012

Tisková konference k projektu Nová závěrečná zkouška proběhla ve čtvrtek 8. března 2012