Aktuálně

Rozsudek soudu potvrdil neplatnost výpovědi ve zkušební době, která nebyla správně sjednána

12. 5. 2011

Žalobce se domáhal určení, že mezi účastníky dne 21. 8. 2006 vznikl pracovní poměr, určení neplatnosti zrušení tohoto pracovního poměru ve zkušební době, náhrady mzdy a zaplacení náhrady nemajetkové újmy. Žalobu odůvodnil zejména tím, že dne 21. 8. 2006 nastoupil u žalovaného do pracovního poměru, který byl sjednán na dobu neurčitou. V den nástupu do zaměstnání mu byla přidělena práce. Pracovní smlouva písemně uzavřena nebyla a nemohla tak platně být sjednána ani zkušební doba. Přesto s ním žalovaný dne 25. 8. 2006 zrušil pracovní poměr ve zkušební době. Žalobce dopisem z téhož dne oznámil žalovanému, že trvá na dalším zaměstnávání. Domáhá se proto také náhrady mzdy a náhrady nemajetkové újmy, jež vznikly v souvislosti s neplatným rozvázáním pracovního poměru.

Závazné posouzení obsažené v zákoně o dani z přidané hodnoty

6. 5. 2011

Zákon o DPH obsahuje jediné ustanovení týkající se závazného posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně (§ 47a ZDPH).

Otevření pracovního trhu v Německu a Rakousku od 1. 5. 2011

29. 4. 2011

K 1. 5. 2011 končí přechodné období na volný pohyb pracovních sil v Německu a v Rakousku. Přestávají  tak platit veškeré bariéry pro přístup českých žadatelů o práci na pracovní trh v těchto zemí.

Jarní kola příjmu žádostí o dotace jsou v plném proudu

22. 4. 2011

CD-ROM Dotace a fondy Vám přináší novinky v dotačních příležitostech!

Změna v osvobození od DPH při dovozu zboží od 1. 4. 2011

15. 4. 2011

Osvobození od DPH při dovozu zboží je nově upraveno v § 71 odst. 3, písm. a) zákona o DPH. Od DPH je nově osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR.

Změny v určení místa plnění od 1. 4. 2011

8. 4. 2011

Od 1. 4. 2011 je situace u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy a dalších služeb uvedených v § 10b ZDPH v určitém ohledu jednodušší.

Nová povinnost pro plátce daně zaměstnávající nerezidenty

25. 3. 2011

Plátce daně zaměstnávající nerezidenty musí podávat vyúčtování daně elektronicky.

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

18. 3. 2011

S účinností od 1. 4. 2011 je v § 44 ZDPH zaveden nový institut opravy výše daně na výstupu u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách

11. 3. 2011

Zákon o veřejných zakázkách patří v naší zemi mezi nejčastěji novelizované právní normy.
Aktuální návrh novely tohoto zákona, který byl zveřejněn na internetových stánkách ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/…-o-zakazkach, přináší podstatné změny především ve sféře zadávacího řízení.

1. 3. 2011 vstoupila v účinnost novela daňového řádu

4. 3. 2011

Od 1. března 2011 se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony.

Další novela zákona o DPH byla schválena 9. února

25. 2. 2011

Ačkoli museli plátci daně z přidané hodnoty teprve nedávno vstřebat řadu změn zákona o DPH, které vstoupily v účinnost od 1. 1. 2010, byla dne 9. 2. 2011 schválena další novela zákona o DPH. Původně navrhované datum účinnosti této novely, tj. od 1. 1. 2011, bylo v rámci pozměňovacích návrhů změněno na 1. 4. 2011.

Nové termíny pro podání daňového přiznání

18. 2. 2011

Od 1. 1. 2011 v návaznosti na účinnost daňového řádu dochází u některých daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování k posunu termínu pro jejich podání.

Nepřehlédněte aktuální výzvy k podání žádostí o dotace pro jaro 2011!

3. 2. 2011

Aktuální výzvy pro podnikatelský sektor v nejbližším období:

Změna redukčních hranic v nemocenském pojištění od 1. 1. 2011

28. 1. 2011

Výše denního vyměřovacího základu stanoveného podle předchozích zásad se upravuje pomocí tří redukčních hranic. Pro rok 2011 byly stanoveny následující výše.

Incoterms® 2010: Nová pravidla platná od 1. 1. 2011

21. 1. 2011

Incoterms představují oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek vydaných Mezinárodní obchodní komorou, usnadňují provádění mezinárodního obchodu. Odvolání na INCOTERMS 2010 v kupních smlouvách jasně vymezuje závazky smluvních stran a snižuje riziko vzniku právních komplikací.

Nová pravidla pro příjmy z provozu fotovoltaických elektráren

14. 1. 2011

Počínaje rokem 2011 se ruší osvobození příjmů z provozu alternativních zdrojů energie na straně fyzických i právnických osob, včetně příjmů z provozu fotovoltaických elektráren.

Povinnosti při vysílání zaměstnanců na služební cesty v roce 2011

12. 1. 2011

 Od 1. 1. 2011 platí nová vyhláška č. 350/2010 Sb. o sazbách cestovních náhrad, která nahrazuje vyhlášku č. 462/2009 Sb.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a nárok na odpočet daně v roce 2011

7. 1. 2011

Dotaz: Bude platit, že DUZP = datum, kdy jsme fakturu od dodavatele přijali, nikoli den, kdy službu poskytl nebo dodal zboží, od 1. 1. 2011 nebo až od 1. 4. 2011?

Způsob úhrady daně od 1. 1. 2011

10. 12. 2010

Jedním z mnoha opatření, která mají "přilepšit" státní kase, je způsob platby daně z nemovitosti. Barevně odlišenou daňovou složenku nahradí složenka typu "A" a poplatníci budou povinni převod uhradit.

Změna výplaty náhrady mzdy od 1. 1. 2011

3. 12. 2010

Dne 1. ledna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který kromě jiných předpisů zrušil zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců. Za dobu své účinnosti byl tento zákon již několikrát novelizován. K podstatným změnám v něm dochází k 1. lednu 2011.

Zvýšená kontrolní činnost úřadů práce pokračuje

26. 11. 2010

Od září do poloviny října úřady práce provedly přes 200 kontrol firem s cílem odhalit případné nelegální zaměstnávání – výsledky kontrol ovlivní legislativu.

Novela zákona o pobytu cizinců v ČR

18. 11. 2010

V úterý 9. 11. 2010 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o pobytu cizích státních příslušníků. Změny zákona se týkají především pak jejich pracovních možností a podmínek. Termín projednání novely zákona senátem byl stanoven na 8. 12. 2010.

Uplatňování nároku na odpočet daně – nová pravidla v návrhu novely zákona o DPH

11. 11. 2010

Součástí návrhu novely zákona o DPH, která by měla vstoupit v účinnost od 1. 1. 2011, jsou i změny pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně.

Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH za rok 2009 byla prodloužena

5. 11. 2010

Plátci daně registrovaní k DPH v tuzemsku, kteří do 30. září 2010 nepožádali o vrácení DPH zaplacené v cenách zboží a služeb v jiném členském státě v roce 2009, se nemusí obávat, že jejich nárok zanikl.

V senátu se jedná o přístupu firem s anonymními akciemi k zakázkám

26. 10. 2010

Senát možná oddálí obnovení přístupu firem s anonymními akciemi k veřejným zakázkám. Hospodářský výbor včera horní komoře doporučil schválit původní verzi poslanecké novely, nikoli její kompromisní podobu, která zachovává určitá omezení pro společnosti s akciemi na majitele. Senátní výbor pro veřejnou správu žádné doporučení nepřijal. O osudu novely rozhodne až Senát jako celek na dnešní schůzi. Pokud se rozhodne pro původní verzi, návrh se vrátí do sněmovny k novému rozhodnutí.