Aktuálně

MŠMT: „Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010“

20. 8. 2010

MŠMT vyhlašuje pro rok 2010 dotační program pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.

Reklamní služby v judikatuře Evropského soudního dvora

6. 8. 2010

Problematikou reklamních služeb se Evropský soudní dvůr (ESD) zabýval již v několika případech, které se týkaly jednak definice pojmu „reklamní služby“ a dále stanovení místa plnění u reklamních služeb.

Od 1. srpna 2010 se mění řada ustanovení živnostenského zákona

30. 7. 2010

Novelizace přinese podnikatelům vstřícnější aplikace a také sníží jejich administrativní zatížení.

Skončila platnost Pokynu D-336 MF ČR

23. 7. 2010

Česká daňová správa informuje o ukončení platnosti Pokynu D-336.

Aplikace DPH po účinnosti zákona č. 120/2010 Sb.

16. 7. 2010

Pokud plátce po  účinnosti zákona č. 120/2010 Sb., kterým se měnil zákon o DPH, provádí opravu základu daně a výše daně způsobem stanoveným v § 42 zákona o DPH, musí ještě podávat dodatečné daňové přiznání?

Nepřímá novela zákona o DPH

30. 6. 2010

Ve Sbírce zákonů byl dne 16. 6. 2010 v částce 66 zveřejněn zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů, zákon o rozpočtových pravidlech a některé další zákony, mimo jiné i zákon o DPH.

Pravidla neplatnosti nepřípustných smluvních ujednáních se od 1. 8. 2010 mění

25. 6. 2010

Do 31. července 2010 platí, že spotřebitel se musí neplatnosti nepřípustného smluvního ujednání dovolat. Pokud tak neučiní, považuje se toto ujednání za platné.

Od 1. srpna 2010 dochází ve vymezení spotřebitele k významné změně

18. 6. 2010

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byl novelizován. Změna se dotkla také vymezení pojmu spotřebitele.

Nové podmínky spotřebitelských úvěrů

11. 6. 2010

Od 1. ledna 2011 bude účinný nový zákon o spotřebitelském úvěru.

Schválena novela zákona o účetnictví

4. 6. 2010

Vláda 10. května 2010 schválila novelu zákona o účetnictví, která umožňuje účtovat podle IFRS.

Aktuální výzvy pro podnikatelský sektor

28. 5. 2010

Pro podnikatelský sektor jsou v nejbližším období aktuální tyto výzvy:

Pokyn D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitosti byl zrušen

21. 5. 2010

Pokyn D-340 vydaný Ministerstvem financí 5. května 2010 zrušuje pokyn D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí.

Cena obvyklá jako základ daně u plnění pro osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k plátci

14. 5. 2010

S účinností od 29. dubna 2010 se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“).

Nové dotační výzvy ve veřejném sektoru

7. 5. 2010

Dotace a fondy: Aktuální výzvy pro veřejný sektor

Nový zákon o spotřebitelském úvěru čeká na podpis prezidenta

30. 4. 2010

Sjednávání spotřebitelských úvěrů se bude řídit novými pravidly. Návrh zákona má posílit důvěru a právní jistotu ve vztazích mezi spotřebiteli a poskytovateli spotřebitelských úvěrů.

Krajské hygienické stanice zkontrolovaly přes 16 000 zaměstnavatelů

23. 4. 2010

Povinnost zaměstnavatele zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči vyplývá z ust. § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Novela zákona o DPH – zdanění zaměstnaneckých benefitů

16. 4. 2010

13. 4. 2010 přehlasovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR veto prezidenta a docílila změny v zákoně o DPH.

Změny v nemocenském pojištění pro rok 2010

9. 4. 2010

Pro rok 2010 bylo přijato úsporné opatření, které spočívá v úpravě vyměřovacího základu.

Novela zákona o DPH týkající se zaměstnaneckých benefitů

31. 3. 2010

V rámci novely zákona o DPH provedené zákonem č. 489/2009 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2010 k doplnění nového ustanovení § 36a, podle kterého je plátce povinen při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem vymezených osob a při splnění dalších podmínek stanovených v § 36a odst. 1 a 2 ZDPH použít základ daně ve výši ceny obvyklé podle zvláštního právního předpisu.

15. 3. 2010 vláda schválila návrh na jednodušší čerpání evropských dotací

26. 3. 2010

Vládní návrh pro jednodušší získávání dotací má usnadnit čerpání peněz z unijních fondů.

28. dubna 2010 bude zahájena evropská kampaň za bezpečnost při údržbě zařízení 2010–2011

19. 3. 2010

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci přichystala další etapu kampaně Zdravé pracoviště, která se bude týkat údržby zařízení.

Dotace a fondy: Aktuální výzvy pro soukromý sektor

12. 3. 2010

Aktuální výzvy pro podnikatelský sektor v nejbližším období:

Prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti

5. 3. 2010

MF vydalo pokyn D-330, kterým se s účinností od 1. 11. 2009 vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení §55a zákona č. 337/1992 Sb.

Nová aplikace na Daňovém portálu – Vrácení DPH plátcům v jiných členských státech

26. 2. 2010

Od 1. ledna 2010 Daňový portál obsahuje novou aplikaci Vrácení DPH plátcům v jiných členských státech.

Od 1. 1. 2010 začal platit jednotný registrační formulář

19. 2. 2010

Registrační formulář sjednocuje různé typy formulářů a usnadňuje komunikaci s úřady.