Aktuálně

Změna poskytování náhrady mzdy

16. 10. 2009

Dnem 9. října nabývá účinnosti novela zákoníku práce, která přináší časové omezení doby v rámci prvních 3 pracovních směn, respektive tzv. placených svátků, v nichž náhrada mzdy nepřísluší (karenční doby) a zrušení tzv. karenční doby při karanténě.
 

Senát projednává novelu zákona o veřejných zakázkách

8. 10. 2009

Dne 9. 9. 2009 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu, kterou se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Výzva firmám: Udávejte konkurenci s pirátským softwarem

2. 10. 2009

BSA osloví tuzemské firmy, aby ohlásily softwarové pirátství.

Peníze na další vzdělávání jsou již připraveny

25. 9. 2009

Další kraje připravují výzvu k předkládání žádostí o dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Nové možnosti odpisování hmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010

18. 9. 2009

Novela č. 216/2009 Sb., zákona o daních z příjmů v novém § 30a umožňuje prvním majitelům odpisovat hmotný majetek pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

20. července 2009 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů

11. 9. 2009

Novela č. 216/2009 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nabyla účinnosti dnem svého vyhlášení, tj. 20. 7. 2009. Tato novela se mimo jiné týká zkráceného finančního leasingu.

Aktuální informace o programech podpory podnikání

4. 9. 2009

Čerpání dotací ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, na které EU vyčlenila téměř 26,7 mld. EUR a z národních zdrojů ČR je k této částce přidáno přes 100 mld. Kč, je v ČR v plném proudu. Mnohé řídící orgány navíc reagovaly na finanční krizi a vyhlásily své výzvy ve větším objemu peněz.

Od 1. srpna 2009 lze uplatňovat možnost zdanění příjmů z nemovitostí, úroků a pohledávek

28. 8. 2009

Novela zákona o kolektivním investování, která nabyla účinnosti 1. srpna 2009, přinesla zásadní změny v oblasti právní úpravy fondů kvalifikovaných investorů.

Novela zákona o správě daní a poplatků ruší knihy jízd pro malé a střední podnikatele

21. 8. 2009

Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona o správě daní a poplatků. 

Plánované výzvy v OP Podnikání a inovace

13. 8. 2009

Podzim 2009 přinese vyhlášení nových výzev u programů z rámce OP Podnikání a inovace.

Do parlamentu míří novela zákona o spotřební dani

7. 8. 2009

Od dubna 2010 by měla vstoupit v platnost připravovaná novela zákona o spotřební dani.

Žádost o vrácení DPH bude možné podat pouze elektronicky

31. 7. 2009

Od 1. 1. 2010 by měla vstoupit v platnost připravovaná novela zákona o DPH.

Od 1. srpna 2009 se zavádí mimořádná sleva pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení

24. 7. 2009

Pro jednorázové posílení finanční situace podniků byla schválena mimořádná sleva na pojistném.

Prezident podepsal novelu o pojistném na sociální zabezpečení

17. 7. 2009

Zaměstnavatelé získají dočasné slevy na sociálním pojištění. Opatření má snížit náklady na pracovní sílu a zajistit udržení pracovních míst.

Dotace na celoživotní vzdělávání lékařů i nelékařského personálu

10. 7. 2009

Ministerstvo zdravotnictví zajistilo finanční prostředky na specializační vzdělávání zdravotnického personálu. V tomto roce získá dotaci 2 700 a v následujících třech letech 45 000 zdravotníků.

Daňová uznatelnost finančních výdajů z úvěrů a půjček v základu daně z příjmů byla významně uvolněna

3. 7. 2009

Ministerstvo financí nově přijatými zákony změnilo pravidla pro uznatelnost finančních výdajů.

Povinnosti vůči úřadu práce při zaměstnávání cizinců

26. 6. 2009

Ke dni 1. ledna 2009 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti, provedená zákonem č. 382/2008 Sb. Tato novela kromě jiného významně změnila také právní úpravu zaměstnávání cizinců.

Inzerujte zdarma své vzdělávací aktivity na webových stránkách MPSV

19. 6. 2009

Sekretariát Akreditační komise MPSV vydal prohlášení, že na webových stránkách MPSV ČR mají školitelé možnost inzerovat akreditované vzdělávací programy v informačním systému Přehled vzdělávacích programů.

Zažádejte si o peníze na realizaci vzdělávacích kurzů pro zaměstnance

12. 6. 2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří v rámci programů Evropského sociálního fondu podniky, které čelí současné nepříznivé ekonomické situaci. Zaměstnavatelé budou prostřednictvím projektů „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“dostávat peníze na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance.

Změna insolvenčního zákona by měla ulevit firmám i zaměstnancům

5. 6. 2009

Jedním z protikrizových opatření je i novela insolvenčního zákona, kterou Poslanecká sněmovna schválila v polovině května. Cílem novely je posílit ochranu dlužníků v předkonkurzní fázi a zároveň vytvářet podmínky, které by formou reorganizace umožnily společnostem předcházet úpadku. Současně poskytuje pomoc zaměstnancům, kterým zaměstnavatel přestal vyplácet mzdy.

Osvobodit některé zemědělské pozemky od daně lze do 1. 8. 2009 závaznou vyhláškou

28. 5. 2009

Informace pro zastupitelstva obcí ohledně vydání obecně závazné vyhlášky dle zákona o dani z nemovitostí

Dotační program Zelená úsporám mění pravidla. O peníze za zateplení bude možné žádat i zpětně

22. 5. 2009

Státní fond životního prostředí mění měsíc po spuštění programu Zelená úsporám podmínky pro udělení dotací. Nové podmínky by měly začít platit během dvou týdnů a finanční pomoc by mohli získat i ti, kteří měnili okna třeba před čtyřmi lety, pokud navíc zateplí například střechu nebo podlahu a prokážou, že dosáhli státem požadovaných úspor.

Ministerstvo financí v dubnu oznámilo změny v uplatňování pravidel tzv. nízké kapitalizace

15. 5. 2009

MF ČR vydalo v dubnu 2009 stanovisko k úpravě tzv. nízké kapitalizace.

Reforma daně z přidané hodnoty pokračuje dalšími změnami i v prvním čtvrtletí roku 2009

30. 4. 2009

Reforma DPH, která vstoupila v platnost v lednu 2009, pokračuje dalšími změnami. Na tomto procesu nic nemění ani současný pád vlády. Další změny v zákoně o DPH jsou v účinnosti od 1. 4. 2009 a podnikatelským subjektům přinášejí mj. zajímavé výhody v odpočtu DPH.

Vyhlášení dotačního programu Zelená úsporám

17. 4. 2009

Až 250 tisícům domácností nabídne letos dotaci na zateplování či výměnu kotle program Zelená úsporám, který 7. 4. 2009 představil ministr životního prostředí v demisi Martin Bursík (SZ).