Aktuálně

Plánované výzvy v OP Podnikání a inovace

13. 8. 2009

Podzim 2009 přinese vyhlášení nových výzev u programů z rámce OP Podnikání a inovace.

Do parlamentu míří novela zákona o spotřební dani

7. 8. 2009

Od dubna 2010 by měla vstoupit v platnost připravovaná novela zákona o spotřební dani.

Žádost o vrácení DPH bude možné podat pouze elektronicky

31. 7. 2009

Od 1. 1. 2010 by měla vstoupit v platnost připravovaná novela zákona o DPH.

Od 1. srpna 2009 se zavádí mimořádná sleva pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení

24. 7. 2009

Pro jednorázové posílení finanční situace podniků byla schválena mimořádná sleva na pojistném.

Prezident podepsal novelu o pojistném na sociální zabezpečení

17. 7. 2009

Zaměstnavatelé získají dočasné slevy na sociálním pojištění. Opatření má snížit náklady na pracovní sílu a zajistit udržení pracovních míst.

Dotace na celoživotní vzdělávání lékařů i nelékařského personálu

10. 7. 2009

Ministerstvo zdravotnictví zajistilo finanční prostředky na specializační vzdělávání zdravotnického personálu. V tomto roce získá dotaci 2 700 a v následujících třech letech 45 000 zdravotníků.

Daňová uznatelnost finančních výdajů z úvěrů a půjček v základu daně z příjmů byla významně uvolněna

3. 7. 2009

Ministerstvo financí nově přijatými zákony změnilo pravidla pro uznatelnost finančních výdajů.

Povinnosti vůči úřadu práce při zaměstnávání cizinců

26. 6. 2009

Ke dni 1. ledna 2009 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti, provedená zákonem č. 382/2008 Sb. Tato novela kromě jiného významně změnila také právní úpravu zaměstnávání cizinců.

Inzerujte zdarma své vzdělávací aktivity na webových stránkách MPSV

19. 6. 2009

Sekretariát Akreditační komise MPSV vydal prohlášení, že na webových stránkách MPSV ČR mají školitelé možnost inzerovat akreditované vzdělávací programy v informačním systému Přehled vzdělávacích programů.

Zažádejte si o peníze na realizaci vzdělávacích kurzů pro zaměstnance

12. 6. 2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří v rámci programů Evropského sociálního fondu podniky, které čelí současné nepříznivé ekonomické situaci. Zaměstnavatelé budou prostřednictvím projektů „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“dostávat peníze na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance.

Změna insolvenčního zákona by měla ulevit firmám i zaměstnancům

5. 6. 2009

Jedním z protikrizových opatření je i novela insolvenčního zákona, kterou Poslanecká sněmovna schválila v polovině května. Cílem novely je posílit ochranu dlužníků v předkonkurzní fázi a zároveň vytvářet podmínky, které by formou reorganizace umožnily společnostem předcházet úpadku. Současně poskytuje pomoc zaměstnancům, kterým zaměstnavatel přestal vyplácet mzdy.

Osvobodit některé zemědělské pozemky od daně lze do 1. 8. 2009 závaznou vyhláškou

28. 5. 2009

Informace pro zastupitelstva obcí ohledně vydání obecně závazné vyhlášky dle zákona o dani z nemovitostí

Dotační program Zelená úsporám mění pravidla. O peníze za zateplení bude možné žádat i zpětně

22. 5. 2009

Státní fond životního prostředí mění měsíc po spuštění programu Zelená úsporám podmínky pro udělení dotací. Nové podmínky by měly začít platit během dvou týdnů a finanční pomoc by mohli získat i ti, kteří měnili okna třeba před čtyřmi lety, pokud navíc zateplí například střechu nebo podlahu a prokážou, že dosáhli státem požadovaných úspor.

Ministerstvo financí v dubnu oznámilo změny v uplatňování pravidel tzv. nízké kapitalizace

15. 5. 2009

MF ČR vydalo v dubnu 2009 stanovisko k úpravě tzv. nízké kapitalizace.

Reforma daně z přidané hodnoty pokračuje dalšími změnami i v prvním čtvrtletí roku 2009

30. 4. 2009

Reforma DPH, která vstoupila v platnost v lednu 2009, pokračuje dalšími změnami. Na tomto procesu nic nemění ani současný pád vlády. Další změny v zákoně o DPH jsou v účinnosti od 1. 4. 2009 a podnikatelským subjektům přinášejí mj. zajímavé výhody v odpočtu DPH.

Vyhlášení dotačního programu Zelená úsporám

17. 4. 2009

Až 250 tisícům domácností nabídne letos dotaci na zateplování či výměnu kotle program Zelená úsporám, který 7. 4. 2009 představil ministr životního prostředí v demisi Martin Bursík (SZ).