Aktuálně

Rekordní rozpočet pro školství schválen vládou

6. 10. 2017

Vláda na konci září schválila rozpočet MŠMT ČR pro rok 2018. Pro školství se podařilo získat historicky nejvyšší rozpočet – 168,6 miliardy Kč, což je o 20 miliard více, než byl rozpočet pro letošní rok. S financemi z Evropské unie je rozpočet MŠMT pro rok 2018 ještě vyšší. Vysoké školy získají navýšení o 3 miliardy Kč. Pro pedagogické pracovníky přinese nový rozpočet zvýšení tarifní části platu o 15 %, pro nepedagogické o 10 %, a to už od listopadu 2017.  

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

22. 9. 2017

Na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové vláda odsouhlasila zvýšení minimální mzdy. Oproti stávajícím 11 000 korunám bude od ledna 2018 měsíční mzda 12 200 Kč. Spodní hranice hodinové odměny pak vzroste z 66 na 73,20 korun.

Blíží se konference Asociace pro veřejné zakázky

18. 9. 2017

Asociace pro veřejné zakázky srdečně zve na 10. ročník své říjnové konference, tentokrát nazvané Nový zákon - rok poté: pravý čas pro diskusi.

Špatné revize komínů loni způsobily škody za 47 milionu

18. 9. 2017

V minulé topné sezóně, to je od října 2016 do března 2017, způsobily požáry komínů škodu za necelých 47 milionu korun. Podle každoroční zprávy Hasičského záchranného sboru ČR ve většině případů neslo vinu nedostatečné vyčištění spalinových cest, špatná konstrukce komína nebo špatná instalace a nesprávné umístění topidel.

Zajišťovací příkazy se využívají stále více. Mohou zlikvidovat i fungující firmu

8. 9. 2017

Zajišťovací příkaz slouží především k zajištění efektivního výběru daní. Ačkoliv se jedná o poměrně extrémní nástroj, který by se měl užívat ve výjimečných případech, stále jich přibývá a mnohé firmy již mluví o šikaně a zneužití pravomocí ze strany finanční správy.

Ředitelé škol získávají při řešení šikany větší pravomoc

1. 9. 2017

MŠMT ČR aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních z roku 2013. Zkonkretizovalo a rozšířilo tím opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Od 1. 9. 2017 si úpravou školského zákona slibuje kvalitnější zajištění bezpečí jak žáků, tak i pedagogických pracovníků před fyzickými a psychickými útoky.

Inspektoři z ČOI získají utajenou identitu

25. 8. 2017

Podle novely zákona o České obchodní inspekci, kterou na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky schválili poslanci, budou kontroloři České obchodní inspekce zřejmě moci vystupovat v utajení. Skrytou identitu včetně krycích dokladů by mohli nově začít používat v případech, kdy jim hrozí bezpečnostní riziko či kdy ukázání občanského průkazů může znemožnit samotnou kontrolu. Právní normu, jejímž hlavním cílem je především posilování ochrany českých spotřebitelů, musí ještě schválit senát.

Novela zákona o specifických zdravotních službách je účinná od 1. listopadu 2017

18. 8. 2017

Novela zákona o specifických zdravotních službách, která byla v červenci vyhlášena ve Sbírce zákonů, nabyde účinnosti 1. 11. 2017. Zaměstnavatelům přináší zásadní změny – vstupní lékařská prohlídka se musí nově provést až přede dnem nástupu do práce (původně měla být provedena před podpisem pracovní smlouvy).

Rekordně nízká míra nezaměstnanosti: Nejvíce trpí výrobní firmy

7. 8. 2017

Míra české nezaměstnanosti je na rekordně nejnižší úrovni. Ve druhém čtvrtletí dokonce klesla na 3,2 %. To s sebou nese nejen euforii v řadách uchazečů o zaměstnání, ale také značné problémy na straně firem.

Vnitřní prostory škol mají stále nevyhovující kvalitu

28. 7. 2017

Nevyhovující světelné či akustické podmínky, vysoká koncentrace oxidu uhličitého nebo nedostatečná cirkulace čerstvého vzduchu byly zjištěny v průběhu měření České rady pro šetrné budovy (CZGBC) v rámci nového projektu, jenž se zaměřil na kontrolu kvality vnitřního prostředí ve školách. Ačkoliv se o tom, že je stav interiérů škol často nedostatečný, ví již delší dobu, podle CZGBC však stále chybí soustavné řešení.

Česká měna nadále posiluje, prolomila hranici 26 korun za euro

21. 7. 2017

Koruna ve čtvrtek poprvé od ukončení intervencí České národní banky překonala hranici 26 korun, když dopoledne krátkodobě posílila na 25,995 Kč za euro. Koruna je zároveň nejsilnější od začátku intervencí v listopadu 2013.

GFŘ aktualizovalo pokyny k vyplnění kontrolního hlášení

14. 7. 2017

V souvislosti se schválením novely zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017 vydalo GFŘ informace k novelizovaným oblastem. GFŘ tak zpřesňuje novou povinnost vyrovnání, respektive úpravu odpočtu u nedoložených mank a škod a  rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u  vybraných plnění.

Novelu zákona o zaměstnanosti podepsal prezident

4. 7. 2017

Prezident podepsal novelu zákona o zaměstnanosti, která mění pravidla pro agenturní zaměstnávání nebo evidenci osob se zdravotním postižením.

Novela stavebního zákona byla konečně schválena

30. 6. 2017

Novela stavebního zákona byla po dlouhém čekání konečně schválena. Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a k dokončení celého procesu už chybí jen symbolický podpis prezidenta.

Přísnější pravidla pro agenturní zaměstnávání

12. 6. 2017

Senát schválil novelu zákona o zaměstnanosti, která přináší přísnější pravidla agenturám práce. Mezi další novinky patří zákaz práce na DPP pro nezaměstnané i ženy na mateřské dovolené.

Komplexní novela insolvenčního zákona v účinnosti již 1. 7. 2017

30. 5. 2017

Již prvního července letošního roku vstoupí v účinnost komplexní novela insolvenčního zákona, vyhlášená pod číslem 64/2017 Sb. Novela rozšiřuje, respektive zpřesňuje definici úpadku a zavádí mnoho změn jak pro věřitele, tak pro dlužníky.

Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí týdenní otcovskou dovolenou

15. 5. 2017

Od počátku příštího roku vzniká nárok na dovolenou po narození dítěte také pro muže. Otcovská dovolená by nově tvořila 70 % vyměřovacího základu výdělku, po dobu pěti dnů nad rámec běžné placené dovolené.

Daňová administrativa pro podnikatele se zjednoduší

4. 5. 2017

Osvobození od zbytečné a časově náročné administrativy spojené s placením daní, zejména pro drobné podnikatele, slibuje novinka z daňového balíčku pro rok 2017.

Revoluce ve světě logistiky

24. 4. 2017

O tom, že je logistika jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví dnešní doby, snad není pochyb. Řada firem si uvědomuje sílu a potenciál dobře zvládnuté přepravy nejen svých produktů, ale především také rychlé a efektivní zásobování, bez kterého by výroba nejednoho podniku často stála.

Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

12. 4. 2017

Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do odborného rozvoje svých pracovníků, mohou žádat o příspěvek ve výši až šest milionů korun ročně.

Debata o rozvoji digitálních dovedností v EU

7. 4. 2017

I v roce 2017 pokračuje diskuze o aktuálním nedostatku digitálně zručných zaměstnanců. Už od loňského podzimu se Evropská komise intenzivně zabývá plánováním, jak rozvoj digitálních dovedností zlepšit. Podle statistik postrádá základní digitální dovednosti až polovina občanů v EU, 20 % z nich nemá dokonce žádné. Předpokládá se, že do roku 2020 vznikne v Evropě téměř 800 pracovních míst, které bude problém obsadit. V té době totiž 90% všech pracovních míst bude vyžadovat určitou úroveň digitálních znalostí.

Celostátní soutěž o dětské hřiště v hodnotě čtvrt milionu korun je v plném proudu

30. 3. 2017

Nakladatelství FORUM ve spolupráci se společností Bonita Group Service, specialistou na dětská hřiště na klíč, pořádá od února do konce září 2017 velkou celostátní soutěž pro mateřské školy. Soutěž organizuje odborný časopis pro management MŠ – Poradce ředitelky mateřské školy.

CzechStarter dává šanci novým start-upům

17. 3. 2017

Novým českým společnostem, které bývají často označovány jako start-upy, se blýská na lepší časy. Tréninkový program agentury CzechInvest zvaný CzechStarter jim nabízí celkem 13,1 milionu korun. V rámci sedmiměsíčního programu se firmám dostane rad od celé řady odborníků z oblasti managementu, marketingu a řízení společnosti.

Rekordní export českých firem

3. 3. 2017

Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhl export tuzemských firem v loňském roce rekordních 3,97 bilionu korun, což znamená meziroční nárůst o 2,3 procenta. Zvýšila se také závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie, kam mířilo téměř 85 % procent veškerého tuzemského vývozu. Dovoz naopak klesl o 0,2 %.

Soud potrestal podnikatele, který nelegálně zaměstnával cizince

21. 2. 2017

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) potrestal brněnského podnikatele za nelegální zaměstnávání cizinců, a to 10milionovou pokutou. Jedná se tak o nejvyšší sankci udělenou v roce 2016.