Aktuálně

Inspektoři z ČOI získají utajenou identitu

25. 8. 2017

Podle novely zákona o České obchodní inspekci, kterou na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky schválili poslanci, budou kontroloři České obchodní inspekce zřejmě moci vystupovat v utajení. Skrytou identitu včetně krycích dokladů by mohli nově začít používat v případech, kdy jim hrozí bezpečnostní riziko či kdy ukázání občanského průkazů může znemožnit samotnou kontrolu. Právní normu, jejímž hlavním cílem je především posilování ochrany českých spotřebitelů, musí ještě schválit senát.

Novela zákona o specifických zdravotních službách je účinná od 1. listopadu 2017

18. 8. 2017

Novela zákona o specifických zdravotních službách, která byla v červenci vyhlášena ve Sbírce zákonů, nabyde účinnosti 1. 11. 2017. Zaměstnavatelům přináší zásadní změny – vstupní lékařská prohlídka se musí nově provést až přede dnem nástupu do práce (původně měla být provedena před podpisem pracovní smlouvy).

Rekordně nízká míra nezaměstnanosti: Nejvíce trpí výrobní firmy

7. 8. 2017

Míra české nezaměstnanosti je na rekordně nejnižší úrovni. Ve druhém čtvrtletí dokonce klesla na 3,2 %. To s sebou nese nejen euforii v řadách uchazečů o zaměstnání, ale také značné problémy na straně firem.

Vnitřní prostory škol mají stále nevyhovující kvalitu

28. 7. 2017

Nevyhovující světelné či akustické podmínky, vysoká koncentrace oxidu uhličitého nebo nedostatečná cirkulace čerstvého vzduchu byly zjištěny v průběhu měření České rady pro šetrné budovy (CZGBC) v rámci nového projektu, jenž se zaměřil na kontrolu kvality vnitřního prostředí ve školách. Ačkoliv se o tom, že je stav interiérů škol často nedostatečný, ví již delší dobu, podle CZGBC však stále chybí soustavné řešení.

Česká měna nadále posiluje, prolomila hranici 26 korun za euro

21. 7. 2017

Koruna ve čtvrtek poprvé od ukončení intervencí České národní banky překonala hranici 26 korun, když dopoledne krátkodobě posílila na 25,995 Kč za euro. Koruna je zároveň nejsilnější od začátku intervencí v listopadu 2013.

GFŘ aktualizovalo pokyny k vyplnění kontrolního hlášení

14. 7. 2017

V souvislosti se schválením novely zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017 vydalo GFŘ informace k novelizovaným oblastem. GFŘ tak zpřesňuje novou povinnost vyrovnání, respektive úpravu odpočtu u nedoložených mank a škod a  rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u  vybraných plnění.

Novelu zákona o zaměstnanosti podepsal prezident

4. 7. 2017

Prezident podepsal novelu zákona o zaměstnanosti, která mění pravidla pro agenturní zaměstnávání nebo evidenci osob se zdravotním postižením.

Novela stavebního zákona byla konečně schválena

30. 6. 2017

Novela stavebního zákona byla po dlouhém čekání konečně schválena. Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a k dokončení celého procesu už chybí jen symbolický podpis prezidenta.

Přísnější pravidla pro agenturní zaměstnávání

12. 6. 2017

Senát schválil novelu zákona o zaměstnanosti, která přináší přísnější pravidla agenturám práce. Mezi další novinky patří zákaz práce na DPP pro nezaměstnané i ženy na mateřské dovolené.

Komplexní novela insolvenčního zákona v účinnosti již 1. 7. 2017

30. 5. 2017

Již prvního července letošního roku vstoupí v účinnost komplexní novela insolvenčního zákona, vyhlášená pod číslem 64/2017 Sb. Novela rozšiřuje, respektive zpřesňuje definici úpadku a zavádí mnoho změn jak pro věřitele, tak pro dlužníky.

Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí týdenní otcovskou dovolenou

15. 5. 2017

Od počátku příštího roku vzniká nárok na dovolenou po narození dítěte také pro muže. Otcovská dovolená by nově tvořila 70 % vyměřovacího základu výdělku, po dobu pěti dnů nad rámec běžné placené dovolené.

Daňová administrativa pro podnikatele se zjednoduší

4. 5. 2017

Osvobození od zbytečné a časově náročné administrativy spojené s placením daní, zejména pro drobné podnikatele, slibuje novinka z daňového balíčku pro rok 2017.

Revoluce ve světě logistiky

24. 4. 2017

O tom, že je logistika jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví dnešní doby, snad není pochyb. Řada firem si uvědomuje sílu a potenciál dobře zvládnuté přepravy nejen svých produktů, ale především také rychlé a efektivní zásobování, bez kterého by výroba nejednoho podniku často stála.

Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

12. 4. 2017

Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do odborného rozvoje svých pracovníků, mohou žádat o příspěvek ve výši až šest milionů korun ročně.

Debata o rozvoji digitálních dovedností v EU

7. 4. 2017

I v roce 2017 pokračuje diskuze o aktuálním nedostatku digitálně zručných zaměstnanců. Už od loňského podzimu se Evropská komise intenzivně zabývá plánováním, jak rozvoj digitálních dovedností zlepšit. Podle statistik postrádá základní digitální dovednosti až polovina občanů v EU, 20 % z nich nemá dokonce žádné. Předpokládá se, že do roku 2020 vznikne v Evropě téměř 800 pracovních míst, které bude problém obsadit. V té době totiž 90% všech pracovních míst bude vyžadovat určitou úroveň digitálních znalostí.

Celostátní soutěž o dětské hřiště v hodnotě čtvrt milionu korun je v plném proudu

30. 3. 2017

Nakladatelství FORUM ve spolupráci se společností Bonita Group Service, specialistou na dětská hřiště na klíč, pořádá od února do konce září 2017 velkou celostátní soutěž pro mateřské školy. Soutěž organizuje odborný časopis pro management MŠ – Poradce ředitelky mateřské školy.

CzechStarter dává šanci novým start-upům

17. 3. 2017

Novým českým společnostem, které bývají často označovány jako start-upy, se blýská na lepší časy. Tréninkový program agentury CzechInvest zvaný CzechStarter jim nabízí celkem 13,1 milionu korun. V rámci sedmiměsíčního programu se firmám dostane rad od celé řady odborníků z oblasti managementu, marketingu a řízení společnosti.

Rekordní export českých firem

3. 3. 2017

Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhl export tuzemských firem v loňském roce rekordních 3,97 bilionu korun, což znamená meziroční nárůst o 2,3 procenta. Zvýšila se také závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie, kam mířilo téměř 85 % procent veškerého tuzemského vývozu. Dovoz naopak klesl o 0,2 %.

Soud potrestal podnikatele, který nelegálně zaměstnával cizince

21. 2. 2017

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) potrestal brněnského podnikatele za nelegální zaměstnávání cizinců, a to 10milionovou pokutou. Jedná se tak o nejvyšší sankci udělenou v roce 2016.

Novela zákoníku práce je za dveřmi

17. 2. 2017

Novela zákoníku práce, která momentálně prochází schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a která přináší zaměstnavatelům zásadní změny, by měla nabýt účinnosti 1. července 2017.

Změna financování regionálního školství schválena Poslaneckou sněmovnou

10. 2. 2017

Poslanecká sněmovna 18. ledna schválila novelu školského zákona, jíž se mění financování regionálního školství. Současný systém, kdy jsou školám a školním družinám zřizovaným obcemi a kraji rozdělovány peníze normativním způsobem ze státního rozpočtu dle počtu žáků a studentů, totiž nepostihuje specifika jednotlivých regionů. Ve výši finanční podpory na vzdělávání ve stejném typu škol jsou mezi kraji velké rozdíly.

V roce 2016 vzniklo v ČR nejvíc obchodních společností za posledních 5 let

2. 2. 2017

Minulý rok vzniklo v České republice 28 958 obchodních společností, což je o 1686 více než v roce 2015. Počet nově vzniklých společností byl tak nejvyšší za posledních pět let, vyplývá z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. 97 % všech nově vzniklých subjektů byly společnosti s ručením omezeným, čímž se posílilo jejich dominantní postavení na trhu. Počet nových akciových společností činil 893, počet družstev byl pak 113.

Vláda podpořila spolupráci českých podnikatelů s výzkumnými organizacemi

26. 1. 2017

Vláda schválila vyhlášení nového dotačního programu s názvem Proof of Concept, který bude tvořit součást Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020. Jako hlavní cíl si vláda klade podporu rozvoje sdílení jak technologií, tak i znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

Novela občanského zákoníku schválena

24. 1. 2017

Ještě před Vánocemi prezident podepsal novelu občanského zákoníku, která nově upravuje celou řadu oblastí. První části novely nabydou účinnosti již na konci února.

Co vyplynulo ze společné diskuse ke vzdělávání osob se zdravotním postižením?

4. 1. 2017

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) pozvala v prosinci ministryni školství Kateřinu Valachovou ke společné diskusi o vzdělávání osob se zdravotním postižením. Na setkání se projednávala úroveň veřejné a mediální debaty ke společnému vzdělávání, postavení dětí s diabetem a další zásadní témata, týkající se vzdělávání této skupiny osob.