Mgr. Bc. Alice Frýbová

Alice Frýbová je advokátka v advokátní kanceláři Holubová advokáti s. r. o. Ve své praxi se zaměřuje na problematiku školství a územní samosprávy, a to především v souvislosti s ochranou osobních údajů, svobodným přístupem k informacím či pořádáním školních zájezdů.

Je hlavní autorkou publikace První zkušenosti s GDPR ve školství (2019) vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer. Pravidelně přispívá do časopisu Řízení školy a všech jeho speciálů. Podílela se na přípravě interaktivních vzorů k problematice GDPR v právním systému aspi.