Dan Kresa

Dan Kresa získal znalosti studiem bezpečnosti, strategie a mezinárodních vztahů i prostřednictvím práce ve firmě Gordic, kde se zaměřuje na vzdělávací projekty a kybernetickou bezpečnost organizací a státu. Při svých školeních dovede upoutat pozornost a v posluchačích probudit zájem i nové rozměry přemýšlení o problematice.