Ing. Daniel Bubenko

Daniel Bubenko se zabývá problematikou úspor energie, energetické náročnosti budov, obnovitelných a environmentálně šetrných zdrojů energie, energetického využití odpadů a energetické bezpečnosti.

Podílel se na zpracování řady energetických auditů, územních energetických koncepcí, studií a podnikatelských záměrů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Je zapsán do Seznamu energetických specialistů.