Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze.

Krom akademické pozice také pracuje ve Výpočetním a informačním centru ČVUT v Praze jako programátor a správce ekonomických systémů. V rámci své specializace v oboru Facility Management se věnuje přednáškové činnost v odborných kurzech a výuce na Bankovním Institutu a Business Institutu. Zabývá se posudkovou činností v oblasti inženýrských staveb. Je členem mezinárodní profesní organizace IFMA.