doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

František Kuda je vedoucím katedry městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a předsedou České společnosti městského inženýrství.

Jeho hlavní oblastí vědeckého zájmu je facility management. Problematiku správy majetku a provozu budov dlouhodobě přednáší. Na tato témata také publikuje a řeší grantové projekty.