doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.

Václav Sedláček přednáší na Rašínově vysoké škole a od roku 2009 externě vede katedru informatiky ZMVŠ v Třebíči.

Dále působí jako auditor OSMS, ITMS. Je konzultantem, manažerem a auditorem kvality. Průběžně publikuje a recenzuje odborné i populárně naučné příspěvky. Mezi další oblasti, jimiž se zabývá, patří matematická informatika, zejména teorie automatů a formálních jazyků, metody konstrukce kompilátorů, informační systémy, umělá inteligence, bezpečnost informací, řízení rizik, management služeb informačních technologií.

S Nakladatelstvím Forum spolupracuje na pozici editora a autora publikace Nástroje IT manažera.