Ing. Bc. Eva Směšná

Eva Směšná je odbornou poradkyní v oblasti ochrany životního prostředí.

Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti o nakládání s odpady, obalech, předcházení ekologické újmě, správním řízení v odpadovém hospodářství, zpětném odběru apod. Je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích a oboru Právo v podnikání na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze. Má více než dvacetiletou praxi na různých provozních a poradenských pozicích a ve službách v oblasti ochrany životního prostředí. Je držitelkou osvědčení Projektový manažer OPŽP, Manažer udržitelné spotřeby a výroby a je pověřenou osobou k hodnocení nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech.