Ing. Eva Wernerová, Ph.D

Eva Wernerová působí jako odborná asistentka na katedře Městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Její hlavní oblastí zájmu je facility management. Problematiku správy majetku a provozu budov přednáší. Na tato témata také četně publikuje.