Ing. Irena Lapešová

Irena Lapešová je jednatelkou společnosti TNT Consulting, spol.

s r. o., která se zabývá komplexními službami a poradenstvím v oblasti dotací, od zpracování žádosti přes monitoring akce, administraci dotace a veškeré služby s tím související vč. realizace výběrových řízení. Společnost TNT Consulting, spol. s r. o. je členem  Sekce EU při Hospodářské komoře hlavního města Prahy. Na trhu působí již od roku 2009 a zaměřuje se na dotace z OPŽP, MŽP, MMR, OPPIK a SZIF. Většinu klientů tvoří města a obce po celé České republice.