Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský je inspektorem ICT bezpečnosti v České exportní bance.

Mezi roky 2001 a 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současnosti se věnuje školení IT auditorů a také přednáší o bezpečnosti IT.