Ing. Jan Klečka

Pracuje jako specialista na stavební fyziku u firmy Metrostav a je vedoucím pracovní skupiny 03 Odborné rady pro BIM.

Absolvoval FSv ČVUT, obor pozemní stavby, specializace stavební fyzika. Byl členem expertního týmu MPO pro přípravu nového zákona o stavebních výrobcích, je vedoucím pracovní skupiny 03 Odborné rady pro BIM, která vytváří SNIM, působí v Technické komisi ČKAIT, je členem TNK 152 BIM a účastnil se tvorby normy ČSN 73 1901-1.