Jarmila Zahornadská, Ph.D.

Jarmila Zahorandská, zkušená lektorka v jednotlivých oblastech životního prostředí, včetně zavádění manažerských environmentálních systémů, působí jako odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky.

Jako osoba odborně způsobilá pro nakládání s chemickými látkami a přípravky, vodohospodář a odpadový hospodář prakticky vede podniky při plnění legislativních požadavků a odborně je zastupuje při jednání s kontrolními orgány a státní správou.