Ing. Jiří Nedbal

Jiří Nedbal je zkušeným dlouholetým lektorem a konzultantem v oblasti BOZP.

Je vedoucím auditorem systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 19011, osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (bezpečnostní technik) podle zákona 309/2006 Sb., koordinátorem BOZP na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. a osobou odborně způsobilou podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.