Ing. Martina Miklendová

Ing. Martina Miklendová

Za dobu své 14leté praxe se podílela na pořízení téměř 100 územně plánovacích dokumentací s různou problematikou.

Vystudovala obor městské stavitelství a inženýrství se zaměřením na urbanismus a územní plánování. Od roku 2004 do roku 2007 pracovala jako samostatný pořizovatel územně plánovací dokumentace na úřadech územního plánování. Od roku 2007 působí na území celé republiky, jako tzv. „létající pořizovatel“.