Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Lektorka je absolventkou potravinářské fakulty VŠCHT v Praze, s doktorským vzděláním v oboru technologie potravin zaměřeným na systémy řízení bezpečnosti a jakosti. Podílí se na pedagogických aktivitách Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT v Praze. Je autorkou/spoluautorkou odborných publikací a studií k implementaci systému HACCP. Od roku 2000 je lektorkou vzdělávacích akcí a auditorkou v oblasti bezpečnosti potravin (GMP/GHP, HACCP, GFSI standardy). Provedla více jak 1000 certifikačních a dodavatelských auditů dle standardů GFSI (BRC, IFS) a dle standardů obchodních řetězců v ČR i v zahraničí.