Ing. Ondřej Ječný

Je vedoucím oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra České republiky.

Elektronizací veřejných zakázek a elektronickými systémy pro veřejné zadávání se zabývá dlouhodobě. Soustředí se na centrální nákupy, které také v praxi koordinuje.

Je členem meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 a pracovní skupiny pro funkčnost Národního elektronického nástroje.

meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020

Více zde: http://www.nenen.cz/news/zapis-z-8-jednani-meziresortni-ridici-skupiny-pro-implementaci-strategii-elektronizace-zadavani-verejnych-zakazek-pro-obdobi-let-2016-az-2020/