Ing. Radovan Mužík, MBA

Ing. Radovan Mužík, MBA

Problematikou fleet managementu se zabývá 19 let na lokální i mezinárodní úrovni.

V letech 2000-2010 působil jako Partner pro automobilový trh v globální analytické a poradenské firmě.

V roce 2011 založil společnost Fleet Partners, která pomáhá českým firmám v optimalizaci nákladů na jejich mobilitu. Je autorem projektu AutaProFirmy, který přibližuje důležité know-how fleet managementu i středním a menším firmám. Soustředí se na problematiku TCO (řízení mobility podle celkových nákladů).

Radovan studoval na FJFI ČVUT, obor jaderné inženýrství. V roce 2003 absolvoval studium MBA na Sheffield Hallam University.