Ing. Robert Piffl

Robert Piffl působí jako poradce náměstka ministra vnitra pro ICT.