Ing. Stanislav Fiala

Ing. Stanislav Fiala působí jako metodik spisové služby s mnohaletou praxí v oboru správy dokumentů a dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě. Je členem odborných sdružení IRMS-CRG, akreditovaným lektorem a auditorem ISO 15489.

Je spoluautorem překladu ISO 15489 a vedoucím  skupiny autorů Slovníku pojmů (aneb Základní pojmy z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů).