Ing. Tomáš Musil

Ing. Tomáš Musil se v oblasti managementu dotací z EU pohybuje již od roku 2006.

Působí jako lektor, je autorem desítek úspěšných projektových žádostí a supervizorem více než 100 projektových žádostí (a to v rámci OP PI, OP PIK, OP RLZ, LZZ,OP Z). Je také hodnotitelem bakalářských a diplomových prací na soukromých i veřejných VŠ.