Ing. Vladimír Vaněk

Vladimír Vaněk pracuje na pozici obchodního ředitele ve firmě Poski.com.

Kromě obchodní činnosti u klientů, kde získává postřehy z terénu, je jeho specializací internetová reklama a poradenství v on-line problematice. V poradenství využívá svoje několikaleté zkušenosti ze společnosti Seznam.cz, na který se na semináři podrobněji zaměří.